Repere istorice

REPERE ISTORICE ALE SERVICIULUI MEDICAL MILITAR

Prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629/21.08.1862, semnat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a fost instituit Corpul ofiţerilor sanitari ai armatei şi Direcţia Generală a Serviciului Sanitar Român. S-a constituit astfel, cu începere din anul 1862, un organism specializat menit să asigure păstrarea sănătăţii efectivelor armatei române.

Încă de la începuturile ei, medicina militară a beneficiat de profesionalismul şi calităţile generalului de divizie medic dr. Carol Davila adus în ţară de Domnitorul Gheorghe Bibescu în anul 1852, care avea o împătrită responsabilitate: inspector general al serviciului sanitar al armatei, director al Şcolii de Medicină (întemeietorul învăţământului medico-militar şi medical superior din ţara noastră), inspector al administraţiei centrale sanitare şi efor al spitalelor.

Elaborarea “Instrucţiunilor pentru funcţionarea ambulanţelor” şi “Deciziei relative la serviciul ambulanţelor în armată” , precum şi promulgarea prin Înaltul Decret nr. 1125/15.04.1882 a „Legii pentru organizarea Serviciului Sanitar al Armatei” au creat cadrul legislativ de funcţionare a serviciului sanitar militar, condus de o direcţie proprie în cadrul Ministerului de Război.

Secolul XIX poate fi considerat, în spaţiul românesc, secolul romantismului patriotic. Orice activitate desfăşurată trebuia să se reflecte în propăşirea ţării. Pentru asigurarea asistenţei medicale, a organizării zonelor de carantină de-a lungul graniţelor, au fost aduşi medici din străinătate. Dar şi români au luat calea străinătăţii să se instruiască. În combaterea ciumei din 1813 este consemnată participarea dr. Johann Georg Andreas Grünau, pe care îl regăsim şi în octombrie 1831 luptând împotriva epidemiei de holeră. De această dată, din personalul medical angrenat face parte, printre alţii, şi dr. Ştefan Episcopescu.

Anul 1853 este esenţial, prin venirea dr. CAROL DAVILA, pentru medicina românească şi mai ales pentru medicina militară. Profesionist, organizator, iniţiator, într-un timp relativ scurt a sistematizat şi organizat asistenţa medicală,  a organizat învăţământul medical în etape succesive pornind de la Şcoala de mică chirurgie de la Spitalul Oştirii „Mihai Vodă” până la înfiinţarea Facultăţii de Medicină, a înfiinţat secţia de medicină veterinară, serviciul de ambulanţă. A gestionat epidemii de holeră, dezinterie, tuberculoză, febră tifoidă.

1877-1878 este perioada în care ţara luptă pentru Independenţa sa iar medicina dă „proba de foc” a câmpului de luptă. Cu dotare minimă trebuie să fie salvate vieţi, să se prevină epidemiile. Sunt organizate trenuri sanitare, se stabilesc etape sanitare, sunt create servicii de ambulanţă, spitale militare suplimentare. Geniul organizatoric al lui Carol Davila foloseşte principiul legăturii serviciului sanitar cu comandamentele prin organe de coordonare-servicii de stat major.

În războiul dintre Turcia şi Serbia, prin Crucea Roşie Română, Carol Davila a trimis în Serbia o formaţiune de ambulanţă organizată cu personal medical militar care a participat pe toată perioade conflictului.

Carol Davila , în timpul Războiului de Independenţă a folosit, pentru a face faţă nevoilor luptei, elevi ai Şcolii de Felceri de le lângă Spitalul „ Mihai Vodă” şi studenţi ai Facultăţii de Medicină, acceptând şi studenţi civili pe bază de voluntariat.

În 1934 studenţi ai Institutului Sanitar Militar au participat organizat la stingerea epidemiei de tifos exantematic din Basarabia.

1900 este anul înfiinţării Societăţii Ştiinţifice a Corpului Sanitar Militar Român şi a Revistei Sanitare Militare.

În iulie 1921, are loc primul Congres de Medicină şi Farmacie Militare la Bruxelles, la care România participă cu un raport asupra organizării Serviciului Militar şi a legăturii sale cu Crucea Roşie.

EVOLUŢIA SISTEMULUI MEDICAL MILITAR

- 6 iunie 1830 - Comitetul doftoricesc coordona atât activitatea serviciului sanitar civil cât şi pe cea a serviciului sanitar militar, împreună cu Consiliul medical al ţării;

- 1845 - Serviciul Sanitar Ostăşesc (la conducere în Muntenia Johann Nepomuk Meyer, în Moldova Iacob Czihak, Cristian Stanislau);

- 1857 - Serviciul Sanitar Militar (la conducere avea un Inspector General, G-ral. Prof. Carol Davila);

- 1860 - Serviciul Sanitar Militar se subordonează numai autorităţii militare;

- 21 aug 1862 - Înaltul Decret Domnesc nr. 4629/21.08.1862, semnat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a fost instituit Corpul ofiţerilor sanitari ai armatei, document considerat „actul de naştere” al medicinei militare româneşti;

- 1883 - Secţiunea Sanitară;

- 1889 - Direcţia a IX-a sanitară la conducerea căreia se afla un medic, inspector general, cu titlul de Şef al serviciului sanitar al armatei şi un medic inspector, general de brigadă;

- 1892 - Direcţia a VI-a sanitară;

- 1922 - Inspectoratul General Sanitar al Armatei;

- 1936 - Direcţia sanitară;

- Iunie 1900 ia fiinţă Societatea ştiinţifică a Corpului Sanitar Militar Român;

- 15-20 iulie 1921 are loc I-ul Congres Internaţional de Medicină şi Farmacie Militară (Bruxelles);

- 1939 - Inspectoratul General al Serviciului Sanitar Militar;

- 1941 - Inspectoratul General Sanitar;

- 1945 - Direcţia Superioară Sanitară - Farmaceutică formată prin contopirea Inspectoratului general sanitar al trupelor de uscat cu Inspectoratul sanitar al aeronauticii şi marinei;

- 1946 - Inspectoratul general sanitar al armatei;

- 1 iulie 1947 - Direcţia sanitară farmaceutică;

- 1949 - Secretariatul general pentru înzestrarea şi administraţia armatei se reorganizează în Spatele Armatei, fără direcţii, doar cu birouri şi secţii printre care şi Secţia sanitară şi Secţia veterinară;

- 15 iulie 1949 prin reorganizare, secţiile redevin Direcţia Sanitară şi Farmaceutică;

- 1971 Direcţia sanitară şi Farmaceutică ia denumirea de Direcţia Medicală;

- 1990 - Inspectoratul General Medical;

- 1993 - Direcţia Medicală;

- 1999 - Direcţia Asistenţă Medicală;

- 2004 - Direcţia Medicală.

Evenimente Arhiva

Autoevaluarea stării Direcției medicale pe anul 2017

Direcția medicală a desfăşurat vineri, 02 februarie a.c., activitatea de Autoevaluare a stării Direcției medicale pentru anul 2017, la Palatul Cercului Militar Național.

Ziua medicinei militare

Cu prilejul Zilei medicinei militare, ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, a transmis luni, 21 august, corpului medico-sanitar al Armatei, aprecierea și respectul conducerii și personalului M.Ap.N., subliniind performanțele deosebite ale spitalelor militare, instituții în care pacienții din România, atât militari cât și civili, au mare încredere.

Ceremonie de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, și secretarul de stat Nicolae Nasta au fost prezenți luni, 7 august, la ceremonia de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N., colonelul medic dr. Ionel Paul Oprea.
Comunicate de presa Arhiva

Autoevaluarea stării Direcției medicale pe anul 2017

Direcția medicală a desfăşurat vineri, 02 februarie a.c., activitatea de Autoevaluare a stării Direcției medicale pentru anul 2017, la Palatul Cercului Militar Național.

Conferința anuală a Spitalului Militar de Urgență din Cluj-Napoca

Conferința anuală a Spitalului Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian”, cu tema Particularități ale medicinei militare în contextul serviciilor medicale integrate, se va desfășura, în perioada 19-21 octombrie, la sediul instituției medicale din Cluj-Napoca.

Activitatea de autoevaluare a activității Institutului Medico-Militar

Autoevaluarea activității Institutului Medico-Militar pentru anul universitar 2016-2017 s-a desfăşurat astăzi, 02 octombrie 2017, la sediul instituţiei militare de învățământ, în prezența șefului Direcției medicale, colonelul medic Ionel Oprea. 
 
Top