UM 02412 București
ANUNȚ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal specialitatea radiologie-imagistică medicală (studii postliceale) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis/
Respins
 1.  
Toader Silvia 90 puncte 80 puncte 76 puncte 82 puncte ADMIS
 
 
Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 28.02.2018 (15 zile calendaristice de la data afişării), potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 09.02.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare U.M. 02412 Bucureşti, persoană de contact  col. Isuf Gabriel, tel. 021.313.88.05, int 114.
 
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 06.02.2018, orA 09.00
 
* media aritmetică a punctajelor celor două probe.


UM 02412 București
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea unui post vacant de execuţie  - personal civil contractual - îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la interviu Observaţii
 1.  
Antonache Vali ABSENT RESPINS
 1.  
Craiu Mariana 62 puncte  
 1.  
Dumitrache Angelica 66 puncte  
 1.  
Marin Alexandra-Mariana 84 puncte  
 1.  
Ostroveanu Monica 62 puncte  
 1.  
Ușurelu Silvia ABSENT RESPINS
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 29.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 26.01.2018, orA 13.00UM 02412 București
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ de candidatul înscris
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal  radiologie-imagistică medicală (studii postliceale) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba practică Menţiunea
admis/respins
 1.  
Toader Silvia 80 ADMIS
 Candidatul admis va susţine interviul,  în data de 31.01.2018, începând cu ora 12.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, etaj 1, camera 113.
Candidatul nemulţumit de rezultatele probei practice poate formula contestaţie până la data de 29.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 26.01.2018, orA 13.00
 UM 02412 București
ANUNŢ

cu notarea interviului pentru încadrarea postului vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la interviu Observaţii
1. Ion Ligia-Ștefania 68  
2. Ivan Gabriela 74  
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 29.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 26.01.2018, orA 13.00

UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidatul înscris

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal  radiologie-imagistică medicală (studii postliceale) în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Toader Silvia 90 ADMIS
 
Candidatul admis va susţine proba practică,  în data de 25.01.2018, începând cu ora 10.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, laboratorul radiologie-imagistică medicală.
Candidatul nemulţumit de rezultatele probei scrise poate formula contestaţie până la data de 22.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
 
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 19.01.2018, orA 13.00UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi

pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Bistriceanu Irina 30 RESPINS
 1.  
Racz Tatiana-Maria 35 RESPINS
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 22.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 19.01.2018, orA 13.00


UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii înscrişi

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Ion Ligia-Ștefania 70 ADMIS
 1.  
Ivan Gabriela 85 ADMIS
 
Candidaţii admişi vor susţine interviul  în data de 25.01.2018, începând cu ora 08.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureşti, etaj 1, camera 113.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 22.01.2018 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 19.01.2018, orA 13.00
UM 02412 București
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Ion Ligia-Ștefania Admis  
 1.  
Ivan Gabriela Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 08.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 07.30.
UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Bistriceanu Irina Admis  
 1.  
Racz Tatiana-Maria Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 12.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 11.30.
UM 02412 București 
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical principal  radiologie-imagistică medicală în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Toader Silvia Admis  
 
 
Candidatul a cărui dosar a fost „admis” va susţine proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 10.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 1, camera 113.
Accesul candidatului în sala de concurs se va face începând cu ora 09.30.
 
 
 
 
 
 

UM 02412 București
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de Îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ
 
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba practică Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis/
Respins
 1.  
Gherman Nicoleta 70 puncte 90 puncte 80 puncte ADMIS
 1.  
Craiu Mariana 70 puncte 80 puncte 75 puncte RESPINS
 1.  
Ușurelu Silvia 70 puncte 78 puncte 74 puncte RESPINS
 1.  
Antonache Vali 65 puncte 70 puncte 67,5 puncte RESPINS
 
Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 15.01.2018 (15 zile calendaristice de la data afişării), potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 05.01.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare U.M. 02412 Bucureşti, persoană de contact  col. Isuf Gabriel, tel. 021.313.88.05, int 114.
 
* media aritmetică a punctajelor celor două probe.


UM 02412 București
ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
pentru încadrarea a două  posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, periodă nedeterminată de referent debutant (studii medii) în Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare din cadrul Serviciului coordonare și organizare activități specifice medico-militare
Nr. crt. Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului* Admis/
Respins
 1.  
Pavelescu Maria-Magdalena 75 puncte 76 puncte 75,5 puncte ADMIS
 1.  
Vlădescu Tania-Paula 50 puncte 91 puncte 70,5 puncte ADMIS
 1.  
Obreja Petronela 65 puncte 70 puncte 67,5 puncte RESPINS
 1.  
Mihăiță Adriana-Alina 60 puncte 68 puncte 64 puncte RESPINS
 1.  
Guțu Doinița-Mioara 55 puncte 72 puncte 63,5 puncte RESPINS
 1.  
Andreiana Cristian-Costinel 60 puncte 60 puncte 60 puncte RESPINS
 1.  
Radion Bogdan-Mihai 60 puncte 64 puncte 62 puncte RESPINS
 1.  
Pop Partenie-Vasile 60 puncte 62 puncte 61 puncte RESPINS
 1.  
Dascălu Alexandra 50 puncte 60 puncte 55 puncte RESPINS
 1.  
Bercuci Diana 50 puncte 52 puncte 51 puncte RESPINS
 
Candidaţii declaraţi „ADMIS” au ca termen obligatoriu de prezentare la post, data de 15.01.2018 (15 zile calendaristice de la data afişării), potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 05.01.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare U.M. 02412 Bucureşti, persoană de contact  col. Isuf Gabriel, tel. 021.313.88.05, int 114.
Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al u.m. 02412 bucureşti, astăzi 29.12.2017, orA 11.00
 
* media aritmetică a punctajelor celor două probe.


UM 02412 București
ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie

 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, astfel:
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul cabinetului oncologie medicală;
 • 2 posturi de asistent medical grad principal, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale;
 • 1 post de asistent medical grad principal, specialitatea radiologie-imagistică medicală  (studii postliceale) în cadrul laboratorului radiologie-imagistică medicală;
 • 1 post de îngrijitoare (studii generale), Deservire;
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
1. Pentru postul de asistent medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul cabinetului oncologie medicală:
- nivelul studiilor: absolvent Şcoala Sanitară Postliceală – asistent medical generalist;
- gradul profesional – asistent medical generalist (6 luni vechime în specialitate);
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
2. Pentru cele 2 posturi de asistent medical grad principal, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale:
- nivelul studiilor: Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997;
- gradul profesional – asistent medical medicină de laborator – grad principal;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
3. Pentru postul de asistent medical grad principal, specialitatea radiologie-imagistică medicală  (studii postliceale) în cadrul laboratorului radiologie-imagistică medicală
- nivelul studiilor: Şcoala Sanitară Postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor conform HG 797/1997;
- gradul profesional – asistent medical radiologie-imagistică medicală – grad principal;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
2. Pentru postul de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
- nivelul studiilor: Studii Generale cu diplomă de absolvire a învăţământului de 8 clase;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului) – pentru candidații care se înscriu la concursurile de ocupare a posturilor de asistent medical;
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la data de 11.01.2018, ora 15.00. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.313.88.05, int. 114.
Concursurile constau în următoarele etape:
 1. Pentru postul de asistent medical, specialitatea medicină generală (studii postliceale) în cadrul cabinetului oncologie medicală:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia/tematica indicată indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
1.   Proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 09.00;
2.   Interviu în data de 25.01.2018, începând cu ora 09.00.
Bibliografia şi tematica:
BIBLIOGRAFIA:
1.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2007
2.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
3.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  -  ˝Breviar de explorări funcţionale şi îngrijiri speciale acordate bolnavului˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2001
4.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  -  ˝Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali˝ , ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
5.         TITIRCĂ  LUCREŢIA  şi  COLABORATORII  -  ˝Urgenţele medico-chirurgicale˝ , Editura Medicală, 2011
6.         CHITINIA  ELENA  şi  COLABORATORII  -  ˝Puericultură şi pediatrie˝ , ed. Info-Team, 1994
7.         COORDONATOR  PROF. DR. DOCENT  NICOLAE  CRÂNGULESCU  -  ˝Medicină internă şi specialităţi înrudite˝ , ed. Ştiinţifică şi Tehnică, 1998 (Mioara  Mincu)
8.         DASCHIEVICI  SILVIAN , MIHĂILESCU  MIHAI  -  ˝Chirurgie pentru cadre medii˝ , Editura  Medicală, 2007
9.         DOROBANTU ELENA  şi  COLABORATORII  -  ˝ NURSING - 1150 DE TESTE  ˝ , Ed. Viaţa Medicală Românească, 2008
10.       TESTE PENTRU EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE, ed. Elapis Ploiesti, 2014
11.       BOCARNEA  CONSTANTIN  -  ˝Boli infecţioase si epidemiologie˝ , ed. Info-Team, 1995
12.       COD  DE  ETICĂ  PENTRU  ASISTENŢII  MEDICALI
TEMATICA :
Bazele ştiinţei nursing-ului
•    Procesul de îngrijire
•    Rolurile şi funcţiile asistentei medicale
Fiinţa umană şi nursing-ul
Tehnici de nursing şi investigaţii
Protecţia şi securitatea în muncă
Administrarea medicamentelor
Pneumologie şi nursing specific
Cardiologie şi nursing în cardiologie
Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie
Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiunile renale
Chirurgie generală şi nursing în chirurgia
•    Semne şi simptome prezente în chirurgia generală
•    Infecţii chirurgicale acute
•    Hemoragie – hemostază
•    Plăgi
•    Arsuri
•    Soc
•    Ingrijiri pre şi postoperatorii
Ortopedie, traumatologie şi nursing specific
•    Fracturi
•    Entorse
•    Luxaţii ale membrelor
Boli infecto-contagioase şi nursing specific
•    Seroterapia
•    Vaccinoterapia
Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific
•    Diabetul zaharat
Deontologie şi etică profesională
Ginecologie şi nursing în ginecologie
•    Nursing specific în ginecologie
Obstetrică şi nursing în obstetrică
•    Nursing specific în obstetrică
Puericultură, pediatrie şi nursing specific
•    Nursing în puericultură şi pediatrie
Neurologie şi nursing în neurologie
•    Nursing specific în neurologie
Psihiatrie şi nursing în psihiatrie
•    Nursing specific în psihiatrie
Conduita în urgenţe medico-chirurgicale şi nursing specific
Grafic calendar desfăşurare concurs ocupare a unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de asistent medical generalist (studii postliceale) în cabinetul oncologie medicală din Serviciul specialități medicale
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 18.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 22.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 23.01.2018, ora 13.00
Data interviului 25.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 30.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 31.01.2018, ora 13.00
 
 
 1. Pentru cele 2 posturi de asistent medical grad principal, specialitatea medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia/tematica indicată indicată;
 • proba practică desfăşurată pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs prin care se testează capacitatea candidaţilor privind recoltarea probelor biologice;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Proba practică în data de 25.01.2018, începând cu ora 11.00;
 3. Interviu în data de 31.01.2018, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIE:
 1. PROBA SCRISĂ
 1. Buiuc Dumitru – Tratat de microbiologie clinica - Editura Medicala, Bucuresti 2009.
 2. Delia Mut  Popescu – Hematologie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2001.
 3. Mihele Denisa – Biochimie clinica – Editura Medicala, Bucuresti 2006.
 4. Lazar Lidia – Baze practice in parazitologia medicala - Editura Publistar, Bucuresti 2000.
 5. SR EN ISO 15189:2013 – Laboratoare medicale – cerinte  pentru calitate si competenta – Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO) – Editia 3, 2013.
 1. PROBA PRACTICĂ
 1. Udma Florica, Proceduri de nursing, Ed. ExPonto – Constanţa 2007, Capitolul IX – Recoltarea produselor biologice şi patologice pentru examene de laborator.
Grafic calendar desfăşurare concurs ocupare a două posturi vacante de execuţie - personal civil contractual de asistent medical principal medicină de laborator  (studii postliceale) în cadrul laboratorului analize medicale:
Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 18.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 22.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 23.01.2018, ora 13.00
Data probei practice 25.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei practice 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 30.01.2018, ora 13.00
Data interviului 31.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 01.02.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 02.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 05.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 06.02.2018, ora 13.00
 
 
 1. Pentru  postul de asistent medical grad principal, specialitatea radiologie-imagistică medicală  (studii postliceale) în cadrul laboratorului radiologie-imagistică medicală:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia/tematica indicată indicată;
 • proba practică desfăşurată pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs pentru testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidaților;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba scrisă în data de 18.01.2018, începând cu ora 11.00;
 2. Proba practică în data de 25.01.2018, începând cu ora 11.00;
 3. Interviu în data de 31.01.2018, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIE:
 1. ANA MAGDALENA BRATU și CONSTANTIN ZAHARIA – Radioimagistică medicală Radiofizică și tehnică, Editura Universitară ”Carol Davila” București, 2016
 2. Dr. MIHAI LUNGEANU – Manual de tehnică radiologică, Editura Medicală București, 1988
 
Grafic calendar desfăşurare concurs de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical principal în Laboratorul radiologie-imagistică medicală
 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
 
Data probei scrise 18.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei scrise 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 22.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 23.01.2018, ora 13.00
Data probei practice 25.01.2018, ora 11.00
Data afişării rezultatului probei practice 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 30.01.2018, ora 13.00
Data interviului 31.01.2018, ora 09.00
Data afişării rezultatului interviului 01.02.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 02.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 05.02.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 06.02.2018, ora 13.00
 
 
4. Pentru postul îngrijitoare (studii generale), Deservire:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba practică – constând în testarea abilităţilor în ceea ce priveşte executarea curăţeniei;;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
 1. Proba practică în data de 18.01.2018, începând cu ora 13.00;
 2. Interviu în data de 25.01.2018, începând cu ora 13.00.
Grafic calendar de desfăşurare a concursului de ocupare a postului vacant de execuţie - personal civil contractual de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Național” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 20.12.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 11.01.2018, ora 15.00
 
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12-15.01.2018, ora 13.00
 
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 16.01.2018, ora 13.00
 
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 17.01.2018, ora 13.00
Data probei practice 18.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului probei practice 19.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 22.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 23.01.2018, ora 13.00
Data interviului 25.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului interviului 26.01.2018, ora 13.00
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 29.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 30.01.2018, ora 13.00
Data afişării rezultatului final 31.01.2018, ora 13.00
 


UM 02412 București
ANUNŢ
cu rezultatele obţinute la PROBA PRACTICĂ de candidaţii înscrii pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de Îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ

 
Nr. crt. Numele i prenumele candidaţilor Punctaj la proba PRACTICĂ Menţiunea
admis/respins
 1.  
Antonache Vali 65 ADMIS
 1.  
Craiu Mariana 70 ADMIS
 1.  
Gherman Nicoleta 70 ADMIS
 1.  
Uşurelu Silvia 70 ADMIS
 
Candidaţii admii vor susţine interviul  în data de 21.12.2017, începând cu ora 12.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureti, etaj 1, camera 113.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de 19.12.2017 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116
Prezentul anunţ a fost afiat la punctul de control al u.m. 02412 bucureti, astăzi 18.12.2017, orA 13.00


UM 02412 București
ANUNŢ

cu rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de candidaţii prezenţi pentru încadrarea
a două  posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, periodă nedeterminată de referent debutant (studii medii) în Biroul organizare şi avizare servicii specifice medico-militare din cadrul Serviciului coordonare şi organizare activităţi specifice medico-militare
Nr. crt. Numele i prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
 1.  
Andreiana Cristian-Costinel 60 puncte ADMIS
 1.  
Bercuci Diana 50 puncte ADMIS
 1.  
Buduru Florina-Aurelia 40 puncte RESPINS
 1.  
Cucu Valentina-Georgiana 40 puncte RESPINS
 1.  
Dascălu Alexandra 50 puncte ADMIS
 1.  
Duţă Ioana-Luminiţa 25 puncte RESPINS
 1.  
Duţu Andreea-Elena 40 puncte RESPINS
 1.  
Florea Oana-Daniela 35 puncte RESPINS
 1.  
Guţu Doiniţa-Mioara 55 puncte ADMIS
 1.  
Ionică Tatiana-Irina 20 puncte RESPINS
 1.  
Matei Florentina-Alina 50 puncte ADMIS
 1.  
Măcăneaţă Jeni-Daniela 35 puncte RESPINS
 1.  
Mihăiţă Adriana-Alina 60 puncte ADMIS
 1.  
Niţă Ionela 30 puncte RESPINS
 1.  
Obreja Petronela 65 puncte ADMIS
 1.  
Pavelescu Maria-Magdalena 75 puncte ADMIS
 1.  
Pop Partenie-Vasile 60 puncte ADMIS
 1.  
Radion Bogdan-Mihai 60 puncte ADMIS
 1.  
Sârba Aurelia-Georgeta 25 puncte RESPINS
 1.  
Sîrbu Marius-Ionuţ 35 puncte RESPINS
 1.  
Şelariu Daniela 10 puncte RESPINS
 1.  
Ştefan Mihaela-Mariana 30 puncte RESPINS
 1.  
Velea Daniela 15 puncte RESPINS
 1.  
Vlădescu Tania-Paula 50 puncte ADMIS
Candidaţii admii vor susţine interviul în data de 21.12.2017, începând cu ora 09.00,  la sediul  U.M. 02412 Bucureti, etaj 1, camera 113.
Interviul se va desfăura pe baza unui plan întocmit de comisia de concurs.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 19.12.2017 ora 13.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale i a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02412 Bucureti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor col. Isuf Gabriel, etaj 1, camera 116.
Prezentul anunţ a fost afiat la punctul de control al u.m. 02412 bucureti, astăzi 18.12.2017, orA 13.00
UM 02412 București
ANUNȚ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea unui post vacant de execuţie - personal civil contractual de Îngrijitoare (studii generale), Deservire din cadrul microstructurii Administrativ
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Antonache Vali Admis  
 1.  
Craiu Mariana Admis  
 1.  
Gherman Nicoleta Admis  
 1.  
Uşurelu Silvia Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba practică în data de 15.12.2017, începând cu ora 11.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 4, camera 402.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 10.30.


UM 02412 București
ANUNȚ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea a două  posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, periodă nedeterminată de referent debutant (studii medii) în Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare din cadrul Serviciului coordonare și organizare activităţi specifice medico-militare
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 1.  
Andreiana Cristian-Costinel Admis  
 1.  
Apostolescu Cristina-Alexandra Admis  
 1.  
Bercuci Diana Admis  
 1.  
Bucurică Oana-Claudia Admis  
 1.  
Buduru Florina-Aurelia Admis  
 1.  
Cristea Cătălina Admis  
 1.  
Cucu Valentina-Georgiana Admis  
 1.  
Dascălu Alexandra Admis  
 1.  
Duță Ioana-Luminița Admis  
 1.  
Duțu Andreea-Elena Admis  
 1.  
Florea Oana-Daniela Admis  
 1.  
Giugică George Admis  
 1.  
Guțu Doinița-Mioara Admis  
 1.  
Ionescu Alecsandru-Ilie Admis  
 1.  
Ionică Tatiana-Irina Admis  
 1.  
Matei Florentina-Alina Admis  
 1.  
Măcăneață Jeni-Daniela Admis  
 1.  
Mihai Ioana Admis  
 1.  
Mihăiță Adriana-Alina Admis  
 1.  
Neaga Raluca-Mihaela Admis  
 1.  
Niță Ionela Admis  
 1.  
Obreja Petronela Admis  
 1.  
Pascu Marina Admis  
 1.  
Pavelescu Maria-Magdalena Admis  
 1.  
Petrescu Oana-Gabriela Admis  
 1.  
Pop Partenie-Vasile Admis  
 1.  
Radion Bogdan-Mihai Admis  
 1.  
Sanda Mihaela Admis  
 1.  
Sârba Aurelia-Georgeta Admis  
 1.  
Sîrbu Marius-Ionuț Admis  
 1.  
Șelariu Daniela Admis  
 1.  
Ștefan Mihaela-Mariana Admis  
 1.  
Vasiloiu Florina Admis  
 1.  
Velea Daniela Admis  
 1.  
Vlădescu Tania-Paula Admis  
 
 
Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 15.12.2017, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02412 Bucureşti, etajul 4, camera 402.
Accesul candidaţilor în sala de concurs se va face începând cu ora 08.30.UM 02412 București
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu  “Academician Ştefan Milcu“, în  conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală, personal civil contractual- perioadă nedeterminată, astfel:
La concurs pot participa medici specialişti în specialitatea radiologie-imagistică medicală care deţin autorizatie de liberă practică.
La înscrierea pentru concurs, condidatul va depune la sediul unităţii, un dosar cuprinzând următoarele acte:
 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia de pe diploma de medic şi adeverinţa/certificatul de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pentru anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • cazierul judiciar;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Înscrierile se fac în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia prezentului anunt, iar concursul se desfăşoară în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 zile calendaristice de la publicarea anunţului.
Tematica pentru concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea radiologie-imagistică medicală, publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.313.88.05 int.114.

UM 02433 București
ANUNȚ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific din cadrul Laboratorului de terapie a bolii de iradiere


 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Notă proba scrisă Menţiunea
ADMIS/ RESPINS
1. CIOBANU I. VALENTINA 5,11 RESPINS
 
         Candidaţii declaraţi „Admis” vor susţine proba practică în data de 08.12.2017, orele 09.00, la sediul unităţii.
         Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 05.12.2017, orele 15.30, la secretarul comisiei.
UM 02412 București
ANUNŢ

privind organizarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante de execuţie
 
Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuţie - personal civil contractual, astfel:
 • 2 posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare.
 • 1 post de îngrijitoare (studii generale), Deservire.
Condiţiile necesare ocupării posturilor scoase la concurs, conf. art. 3 din H.G. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:
- deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
- cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
- deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
        - candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
1. Pentru cele 2 posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare:
- nivelul studiilor: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- cunoştinţe operare PC; comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres şi efort fizic; activitate în unitate cu specific deosebit.
2. Pentru postul de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
- nivelul studiilor: Studii Generale cu diplomă de absolvire a învăţământului de 8 clase;
- comunicare; lucru în echipă; rezistenţă la stres; activitate în unitate cu specific deosebit.
            Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta:     
- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului  U.M. 02412 Bucureşti – se completează odată cu depunerea dosarului;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
- copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi calificării precum şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie (certificat de membru cu avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. şi poliţa de asigurare de MALPRAXIS în perioada de valabilitate la data desfăşurării concursului);
- carnetul de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia  de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
- curriculum vitae -model European;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate - se completează odată cu depunerea dosarului;
- dosar cu şină.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul resurse umane, etaj 1, camera 116, strada Grigore Cobălcescu nr. 26, sector 1, Bucureşti, până la data de 08.12.2017, ora 15.00. Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiilor: Isuf Gabriel tel.: 021.313.88.05, int. 114.
Concursurile constau în următoarele etape:
 1. Pentru cele 2 posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba scrisă – din bibliografia indicată;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
1.   Proba scrisă în data de 15.12.2017, începând cu ora 09.00;
2.   Interviu în data de 21.12.2017, începând cu ora 09.00.
BIBLIOGRAFIA:
 1. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 (*actualizata*) privind protecţia informaţiilor clasificate
 2. Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M.9 din 06.02.2013, pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale
 3. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale (*actualizata*)
 4. Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii
 5. Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 6. Legea nr. 46/2003, Legea drepturilor pacientului;
 7. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
Grafic calendar de desfăşurare a concursului de ocupare a 2 (două) posturi de referent debutant (studii medii) în cadrul Biroul organizare și avizare servicii specifice medico-militare:
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Naţional” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 21.11.2017
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 08.12.2017
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 13.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 14.12.2017
Data probei scrise 15.12.2017
Data afişării rezultatului probei scrise 18.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 19.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 20.12.2017
Data interviului 21.12.2017
Data afişării rezultatului interviului 22.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 27.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 28.12.2017
Data afişării rezultatului final 29.12.2017
 
2. Pentru postul îngrijitoare (studii generale), Deservire:
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs;
 • proba practică – constând în testarea abilităţilor în ceea ce priveşte executarea curăţeniei;;
 • interviu.
Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul U.M. 02412 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 26, Sector 1, Bucureşti, astfel:
1.   Proba practică în data de 15.12.2017, începând cu ora 11.00;
2.   Interviu în data de 21.12.2017, începând cu ora 11.00.
Grafic calendar de desfăşurare a concursului de ocupare a postului vacant de execuţie - personal civil contractual de îngrijitoare (studii generale), Deservire:
1 Publicitatea concursului în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, Cotidianul „Jurnalul Naţional” (ziar local), Internet, posturi.gov la sediul unităţii = 21.11.2017
 
Data limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 08.12.2017
Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs şi afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 12.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind selectarea dosarelor de înscriere 13.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor  privind selectarea dosarelor 14.12.2017
Data probei practice 15.12.2017
Data afişării rezultatului probei practice 18.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba practică 19.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 20.12.2017
Data interviului 21.12.2017
Data afişării rezultatului interviului 22.12.2017
Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul 27.12.2017
Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 28.12.2017
Data afişării rezultatului final 29.12.2017
 
 

UM 02433
ANUNŢ
cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru
 încadrarea postului vacant de Șef secţie din Secţia radiobiologie și protecţie medicală împotriva efectelor radiaţiilor ionizante
 
Nr
crt.
Gradul, Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. Lt.col. Toană Dinu Bogdan  73,3 puncte ADMIS
 
        


ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de Șef secție din Secția radiobiologie și protecție medicală împotriva efectelor radiațiilor ionizante
 
Nr
crt.
Gradul, Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. Lt.col. Toană Dinu Bogdan  76,5 puncte ADMIS
 
         Candidaţii admiși vor susține proba practică în data de 01.11.2017, ora 11.00, la sediul unității.


ANUNŢ
UM 02433 Bucureşti
privind organizarea concursurilor de încadrare a unor posturi vacante de
execuţie din cadrul Unităţii Militare
 
           Unitatea Militară 02433 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  unor posturi vacante de personal civil contractual:
-  1 post vacant de execuţie „Cercetător ştiinţific” (studii superioare) la Biroul management activități şi de cercetare – inovare;
-    1 post vacant de execuţie „Cercetător ştiinţific” (studii superioare) la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere.
 
Principalele cerinţe ale postului de „Cercetător ştiinţific” (studii superioare): executarea activităţilor specifice privind cercetarea ştiinţifică medico - militară.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • curriculum vitae – model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel puţin până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor de studii;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • dosar cu şină.
     Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.11.2017, ora 15.30.
 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact Secară Cristina - Anca, secretar, tel.: 021-3156453.
 
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:  
Pentru posturile vacante de execuţie de „Cercetător ştiinţific” (studii superioare) la Biroul management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere:
1.nivelul studiilor: superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna, ciclul  II;
       2. domeniul studiilor: medicină umană, farmacie, biologie, biochimie;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate  - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
4. vechimea minim 2 ani în activităţi de cercetare ştiinţifică în specialitate sau în învăţământul superior / minim 4 ani în alte activităţi în profilul postului;
5. doctorand în domeniul de activitate al postului;
6. capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres.
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 24.11.2017, la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, la aceeaşi dată. 
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.11.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 28.11.2017.
 
     Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora defăşurării acestora pentru posturile vacante de execuţie de Cercetător ştiinţific (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere:
 
1) Proba scrisă:
Pentru posturile vacante de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 29.11.2017.
Rezultatul la proba scrisă pentru posturile vacante se afişează în data de 04.12.2017 la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise, pentru posturile vacante, se depun la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 05.12.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 06.12.2017.
 
2) Proba orală:
Pentru posturile vacante de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare respectiv la Laboratorul de terapie a bolilor de iradiere: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 08.12.2017.
Rezultatul la proba orală pentru posturile vacante se afişează în data de 11.12.2017 la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei orale, pentru cele două posturi, se depun la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 12.12.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Secară Cristina - Anca - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba orală se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 13.12.2017.
 
           Rezultatele finale ale concursurilor se afişează la sediul U.M. 02433 Bucureşti, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcţiei medicale, în data de 21.12.2017.
           
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare:
 • Mecanisme genetice fundamentale ale celulelor.
 • Metode de manipulare a ADN, ARN şi proteinelor.
 • Metode de vizualizare a celulelor (metode microscopice, vizualizarea moleculelor în celule vii).
 • Structura membranelor celulare.
 • Compartimentele intracelulare şi sortarea proteinelor.
 • Traficul vezicular intracelular.
 • Conversia energiei în mitocondrii.
 • Semnalizarea celulară.
 • Citoscheletul.
 • Ciclul celular, moartea celulară programată şi diviziunea celulară.
 • Joncţiunile celulare, adeziunea celulară şi matricea extracelulară.
 • Viaţa şi moartea celulelor în diferite ţesuturi (sistemul vascular şi celulele endoteliale, celulele stem multipotente şi regenerarea tisulară, familia celulară a sistemului conjunctiv, modularea şi regenerarea muşchiului scheletic).
 
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Biroului management activităţi de cercetare – inovare:
 • Molecular Biology of the Cell. Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter, 6th Edition, Garland Science, 2014.
 
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Laboratorului de terapie a bolilor de iradiere:
 • Biologia celulară şi moleculară neuronală (tipuri de celule, canale ionice, potenţialul de membrană, potenţialul de acţiune).
 • Transmiterea sinaptică (tipuri de sinapse, integrarea sinaptică in sistemul nervos central, modularea transmiterii sinaptice, neurotransmiţătorii).
 • Baza neuronală a cogniţiei (organizarea sistemului nervos central, organizarea funcţională a percepţiei şi mişcării, reprezentarea internă a spaţiului şi acţiunii, organizarea cogniţiei, funcţiile cognitive şi sistemele premotorii, imageria funcţională a proceselor cognitive).
 • Reţelele neuronale.
 • Circulaţia cerebrală.
 • Bariera hemato-encefalică, plexul coroid şi lichidul cefalo-rahidian.
 • Farmacologia sistemului nervos – sedative, hipnotice, anxiolitice, neuroleptice, antidepresive, antiepileptice, antiparkinsoniene, miorelaxante centrale si periferice, analeptice cardiorespiratorii şi stimulente medulare. Nootrope. Psihotomimetice. Medicamente şi substanţe chimice utilizate abuziv. Dependenţa medicamentoasă.
 • Farmacogenetica
 
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Cercetător ştiinţific, (studii superioare) din cadrul Laboratorului de terapie a bolilor de iradiere:
 • Principles of Neural Science. Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A.J. Hudspeth, 5th Edition, McGraw-Hill, 2013.
 • Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12th Edition . Laurence Brunton , Bruce A. Chabner , Bjorn Knollman
 
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
 
NOTĂ:
 1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
UM 02433
ANUNȚ
cu rezultatele finale ale concursului

 organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Biolog debutant
din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr.crt. Nume, prenume candidat Punctaj obținut în urma analizei și evaluării activității profesionale și științifice Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba practică Punctaj final Rezultat final
1 Beldianu Adina Alexandra Gabriela 0,00
puncte
 71,03 puncte  100 puncte 171,03 puncte PROMOVAT
2 Haidoiu
Cerasela
0,00
puncte
100 puncte 100 puncte 200, 00 puncte PROMOVAT


UM 02433
ANUNȚ


cu rezultatele probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuţie Biolog debutant din cadrul Secţiei de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practice Menţiunea admis/ respins
1. BELDIANU ADINA ALEXANDRA GABRIELA  100 puncte ADMIS
2. HAIDOIU
CERASELA
100 puncte ADMIS
 

 

UM 02433
ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului
vacant de execuţie Biolog debutant din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea admis/ respins
1. BELDIANU ADINA ALEXANDRA GABRIELA  71,03 puncte ADMIS
2. HAIDOIU
CERASELA
100 puncte ADMIS
 
         Candidaţii admişi vor susţine proba practică în data de 03.10.2017, ora 09.00, la sediul unităţii.


UM 02433
ANUNŢ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie de Biolog debutant  din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală 
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Dosar
Admis/
Respins
Motivul respingerii dosarului/
Menţiuni de completare a dosarului
1. BELDIANU  I. ADINA ALEXANDRA GABRIELA ADMIS -
2. CĂPĂȚÂNĂ  P.
LUMINIȚA
RESPINS Dosar incomplet
3. HAIDOIU M.
CERASELA
ADMIS -
4. OPREA F. MARIA MARINELA RESPINS Dosar incomplet
5. PANĂ D. MIHNEA
ADRIAN
RESPINS Dosar incomplet
 
         Candidaţii declaraţi „Admis” la selecţia dosarelor de concurs se vor prezenta la proba scrisă în data de 27.09.2017, ora 09.00, la sediul unității.
         Accesul în sala de examen se va face pe baza cărţii de identitate.
         Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 22.09.2017, orele 15.30, la secretarul comisiei.
 
         
 
         Preşedintele comisiei de concurs:
         pcc.VLADIMIRESCU ALEXANDRU - FILIP _____________

UM 02439 București
ANUNŢĂ


rezultatul selecţiei dosarului de examen pentru
promovarea în grad professional superior a unui funcţionar public de execuţie din Direcţia medicală , în funcţia de consilier  grad profesional principal în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu  la Direcţia medicală
 
            Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit.a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2009, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarului de înscriere la examenul de promovare în grad profesional:
Nr. crt. Funcţia publică Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarului de concurs Obs.
1.
 
Consilier grad profesional asistent F.p. Dumbravă Florentina     Admis  
            Candidatul al cărui dosar a fost ”admis” va susţine proba scrisă în data de 12.09.2017, ora 09.00, la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5.
            Comisia de concurs:
            - Preşedinte: - funcţionar public Cîrstea Tatiana-consilier grad profesional superior în Biroul coordonare logistică din Secţia logistică şi administrare patrimoniu la Direcţia medicală;                               
            - Membri:  - funcţionar public Vlăduşel Ariadna-Rodica-consilier grad profesional superior în Biroul administrare patrimoniu din Secţia logistică şi administrare patrimoiu la Direcţia medicală;
                                                    - funcţionar public Marin Monica-manager public, reprezentantul Agenţei Naţionalea Funcţionarilor Publici.
                              - Secretar: - funcţionar public Raiciu Geta-inspector grad profesional superior în Biroul personal şi învăţământ din Secţia management resurse umane la Direcţia medicală.
 

 
ANUNŢ
privind organizarea concursurilor de încadrare a unui post vacant de
execuție din cadrul Unităţii Militare 02433 Bucureşti
 
           Unitatea Militară 02433 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea  unui postu vacant de personal civil contractual:
-  1 post vacant de execuţie „Biolog debutant” (studii superioare) – secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală;
 
Principalele cerinţe ale postului de „Biolog debutant” (studii superioare): executarea activităţilor specifice privind cercetarea ştiinţifică medico - militară de microbiologie.
 
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarelor de concurs sunt următoarele:  
 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 02433 Bucureşti;
 • curriculum vitae – model european;
 • certificat de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel puţin până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copii ale documentelor de studii;
 • copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz;
 • copia carnetului de muncă, conform cu originalul  şi/sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă/ specialitate;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • copia actului de stare civilă, dacă este cazul;
 • acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
 • dosar cu şină.
     Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările, documentele care atestă vechimea în muncă se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii cu acestea.
     Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.09.2017, ora 15.30.
 
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 1, persoană de contact Popescu Diana, secretar, tel.: 021-3156453.
 
Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române scris, şi vorbit;
3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs:  
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant” (studii superioare) – secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală;
1.nivelul studiilor: superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna, ciclul  II;
       2. domeniul studiilor: biologie;
3. nivelul de acces la informaţii clasificate  - SECRET DE SERVICIU sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate nivel SECRET DE SERVICIU, în situaţia în care persoana va fi declarată „ADMISĂ”;
4. vechimea minim 1an în activități specifice domeniului cercetare medicală;
5. capacitate de lucru în echipă, rezistenţă mare la stres, activitate în unitate cu specific deosebit.
 
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 20.09.2017, la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, la aceeaşi dată. 
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 22.09.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
            Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 26.09.2017.
 
Analiza și evaluarea activității profesionale și științifice a candidaților declarați admis la proba de selecție a dosarelor se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 26.09.2017.
 
Luarea la cunoștință de către candidați sub semnătură, a punctajului obținut la analiza și evaluarea activității profesionale și științifice se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.09.2017 (înainte de susținerea probei scrise).
 
            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora defăşurării acestora pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 
1) Proba scrisă:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 27.09.2017, ora 09.00.
Rezultatul la proba scrisă pentru postul vacant se afişează în data de 28.09.2017 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise, pentru postul vacant, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 29.09.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 02.10.2017.
 
2) Proba practică:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală: se desfăşoară la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1, în data de 03.10.2017, ora 09.00.
Rezultatul la proba practică pentru postul vacant se afişează în data de 04.10.2017 la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale.
Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice, pentru cele două posturi, se depun la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 în data de 05.10.2017, până la ora 15.00, persoana de contact Popescu Diana - secretar, tel.: 021-3156453.
Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 06.10.2017.
 
           Rezultatele finale ale concursurilor se afişează la sediul U.M. 02433 București, strada Grigore Cobălcescu nr. 24-28, sector 1 şi pe pagina de internet a Direcției medicale, în data de 09.10.2017.
           
Tematica de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 1. Proba scrisa
 
Biologie celulară și moleculară
 1. Structura și funcția ADN și ARN
 2. Structura și funcția proteinelor
 3. Comunicarea și semnalizarea celulară
 4. Arhitectura moleculară a cromozomului
 5. Metode de obţinere a cromozomilor - Tehnica standard de evidenţiere a cromozomilor umani
 6. Tehnicile de bandare
 7. Amplificarea secvenţelor de ADN– reacția PCR (polymerase chain reaction) – (definiţie, principiul reacţiei, etapele de bază, stabilirea condiţiilor optime de realizare a reacţiilor PCR, evaluarea calităţii amplificării fragmentelor de ADN – electroforeza)
 8. Secvenţierea ADN (tipurile de tehnici de secvenţiere a ADN şi principiile lor, utilitatea, avantaje-dezavantaje)
 9. Transportul membranar
 10. Diviziunea celulară și ciclul celular
 11. Senescența și moartea celulară
Imunologie
 1. Răspunsul imun umoral (definitie, structuri moleculare care participa la elaborarea răspunsului imun umoral, mecanisme).
 2. Răspunsul imun celular (definitie, celule care participa la elaborarea răspunsului imun celular, mecanisme).
 3. Antigenele (definitie, proprietati, clasificare)
 4. Anticorpii, imunoglobulinele (structura, clasificare, proprietati fizico-chimice si biologice).
 5. Factorii umorali și celulari implicați în apărarea nespecifică.
 6. Investigatii imunologice in laboratorul clinic (metode și tehnici de imunochimie și serologie – generalitati).
 7. Structura imunoglobulinelor. Regiunile (domeniile) Ig: constante şi variabile; Funcţiile imunoglobulinelor.
 8. Clasele şi subclasele de imunoglobuline: Imunoglobulinele G, Imunoglobulinele M, Imunoglobulinele A, Imunoglobulinele D, Imunoglobulinele E
 9. Utilizarea anticorpilor
 10. Anticorpi monoclonali
 11. Imunoglobulinele de membrană
Citologie și histologie
 1. Celule stem
 2. Țesutul epitelial
 3. Țesutul nervos
 4. Celula endotelială
 5. Hematopoieza
 6. Tehnici de preparare și colorare in histologie
 7. Tehnici de preparare și colorare in citologie
 1. Proba practica
 
 1. Reacții antigen-anticorp: metoda de analiza imunoenzimatica (ELISA) (principii tehnice si interpretarea rezultatelor).
 2. Reacţii cu reactivi marcaţi
a) radioactiv – RIA
b) imunofluorescent (IF)
c) enzimatic – tehnica ELISA
d) luminiscent (fluorescent – FIA, fosforescent – PhIA – markeri utilizați)
e) chemiluminiscent (CLIA – markeri utilizați)
f) electrochemiluminiscent (ECLIA – markeri utilizați)
 1. Solutii procentuale, normale si molare: definitii si exemple de calcul.
 2. Principiul stabilirii unei curbe de etalonare si interpretarea rezultatelor pe baza acesteia.
 3. Metode de fixare şi coloraţiile pentru frotiuri fără mucus (metoda GIEMSA)
 4. Colorația cu hematoxilin-eozină
 5. Metode de determinare cantitativă a proteinelor (colorimetric, spectrofotometric, imunometric - ELISA)
 6. Metode de identificare a proteinelor (electroforeza, imunoblot, imunofenotipare, ELISA, imunohistochimie)
 7. Tehnici de contrastare în microscopia electronică
Bibliografia de concurs:
Pentru postul vacant de execuţie de Biolog debutant, (studii superioare) din cadrul Secției de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală:
 1. Genetica Medicala. M.Covic, D. Stefanescu, I. Sandovici. Editura Polirom, Iasi 2004
 2. Genetica umana sub red. Prof. Emilia Severin, Ed. Scripta 2002
 3. Imunologie practică în clinica şi experiment, Andrei Olinescu, Angela Dolganiuc, Ed. Viata medicala romaneasca, 2001
 4. Introducere în imunologie, Dr. Andrei Olinescu si Dr. Mircea Panait, Editura INFOMedica, 2004
 5. Dicţionar imunologie medicală, L.M. Popescu, C. Ursaciuc, Olga Simionescu, A.C. Bancu, D.L. Radu, E. Radu, D. Andronescu, Ed. Universitara “Carol Davila”, 2002
 6. Curs Imunologie, Victor Cristea, Monica Crisan , EdituraMedicalaUniversitara “Iuliu Hateganu” ClujNapoca, editia a IV-a 2011 ( tel.0264 597256)
 7. Imunologie clinic, Cristea V., Crişan M., Costin N., Olinescu A.. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2002
 8. Imunologie lucrari practice, Anna Bozbei 2011, se poate descarca de pe http://www.scribd.com/doc/48027010/LUCRARI-PRACTICE-IMUNOLOGIE
 9. Imunologie şi Imunochimie, Grigore Mihaescu, Universitatea Bucuresti 2003, se poate descarca gratuit de pe http://ebooks.unibuc.ro/biologie/mihaiescu/cuvant.htm
 10. Practica laboratorului clinic, Titeica Maria, Marinescu-Halunga Speranta, 1984, Bucuresti, Ed, Academiei Romane, pp. 125-141, 190-218.
 11. Metode de laborator, Ministerul Sanatatii – Academia de Stiinte Medicale –, 1977, Bucuresti, Ed. Medicala, vol. II, pp. 134-160, 276-300.
 12. Bacteriologie medicala, Bilbiie V., Pozsgi N. (sub red.) –, 1984, Bucuresti, Ed. Medicala, vol. I, pp. 470-584, 642-683, 695-730
 13. Tratat de microbiologie generala Zarnea G. (sub red.) –, 1990, Bucuresti, Ed. AcademieiRomane, vol. IV, pp. 125-162.
 14. Recoltarea, conservarea si transfuzia de sange Apateanu V. –, 1977, Bucuresti, Ed. Medicala, pp. 15-56.
 15. Practica diagnosticului virusologic Cernescu C-tin.,Ruta S. –, 1997, Bucuresti, Concept Pbl. Pp. 125-173.
 16. Imunologia in teoria si practica medicinei Peretianu D., Saragea M. (sub red.) –, 1998, Bucuresti, Editura ALL, vol. II, cap. 30, pp. 1519-1620.
 17. Imunologie Moraru I. –, 1984, Bucuresti, Ed. Medicala, pp. 243-264.
* Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
NOTĂ:
 1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.


UM 02439 București
ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în postul public de execuţie, de consilier grad profesional principal din biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din Direcţia medicală    
 
 
Postul pentru care se organizează concursul de promovare în grad profesional este de consilier grad profesional principal (studii superioare) în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din structura Direcţiei medicale.
Principalele cerinţe ale postului sunt organizarea şi gestionarea activităţilor privind administrarea patrimoniului la nivelul unităţilor sanitare militare din subordinea Direcţiei medicale.
Potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare gradul profesional de consilier grad profesional principal, trebuiesc îndeplinite cumulativ următoarele condiţii legale, astfel:
 • 3 ani vechime în gradul profesional asistent;
 •  în ultimii 2 ani calendaristici să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale;
 • în cazierul administrativ să nu existe nici o sancţiune disciplinară.
Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:
- formularul de înscrierea prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de biroul personal .şi învăţământ în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul Direcţiei medicale, biroul personal şi învăţământ, strada Institutul Medico-M nr.3-5, Sector 1 Bucureşti, persoana de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon: 021396004/130.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este 31.08.2017 ora 16.00.
Selecţia dosarului se încheie în data de 07.09.2017, ora 14.00,dată la care se afişează rezultatele. Depunerea eventualelor contestaţii la rezultatul selecţiei dosarului se va face va în data de 08.09.2017, ora 16.00. Soluţionarea eventualei contestaţii se va face în data de 11.09.2017, ora 14.00., afişâdu-se rezultatul.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 09.00, în intervalul orar 09.00-12.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 14.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 13.09.2017 ora 14.00.          
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de            13.09.2017, ora 16.00.
Interviul va avea loc la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 14.09.2017, începând cu ora 09.00.
Rezultatul la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 15.09.2017, ora 09.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul interviului se depun la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de maxim 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 16.09.2017, ora 09.00.
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00.               
Rezultatul final al examenului se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00               
Bibliografia pentru concursul de promovare în gradul profesional principal în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu:
1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          3. Ordinul nr. M. 87 din 14 august 2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          4. Ordinul  nr. M. 100 din  7 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          5. Hotărârea nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
          6. Ordinul MS 56 din 22.04.2016 pentru aprobarea normelor privind clasificarea şi duratele normele de funcţionare ale activelor fixe specifice Ministerului Apărării Naţionale;
          7. Ordinul nr. M. 92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale;
          8. Ordinul nr. M. 84 din 13 august 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
      
 
 
 
 
Evenimente Arhiva

Autoevaluarea stării Direcției medicale pe anul 2017

Direcția medicală a desfăşurat vineri, 02 februarie a.c., activitatea de Autoevaluare a stării Direcției medicale pentru anul 2017, la Palatul Cercului Militar Național.

Ziua medicinei militare

Cu prilejul Zilei medicinei militare, ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, a transmis luni, 21 august, corpului medico-sanitar al Armatei, aprecierea și respectul conducerii și personalului M.Ap.N., subliniind performanțele deosebite ale spitalelor militare, instituții în care pacienții din România, atât militari cât și civili, au mare încredere.

Ceremonie de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, și secretarul de stat Nicolae Nasta au fost prezenți luni, 7 august, la ceremonia de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N., colonelul medic dr. Ionel Paul Oprea.
Comunicate de presa Arhiva

Autoevaluarea stării Direcției medicale pe anul 2017

Direcția medicală a desfăşurat vineri, 02 februarie a.c., activitatea de Autoevaluare a stării Direcției medicale pentru anul 2017, la Palatul Cercului Militar Național.

Conferința anuală a Spitalului Militar de Urgență din Cluj-Napoca

Conferința anuală a Spitalului Militar de Urgență “Dr. Constantin Papilian”, cu tema Particularități ale medicinei militare în contextul serviciilor medicale integrate, se va desfășura, în perioada 19-21 octombrie, la sediul instituției medicale din Cluj-Napoca.

Activitatea de autoevaluare a activității Institutului Medico-Militar

Autoevaluarea activității Institutului Medico-Militar pentru anul universitar 2016-2017 s-a desfăşurat astăzi, 02 octombrie 2017, la sediul instituţiei militare de învățământ, în prezența șefului Direcției medicale, colonelul medic Ionel Oprea. 
 
Top