UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNȚCU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – personal civil contractual
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/
Respins
 1.  
 Alexandru Diana 30 - - Respins
 1.  
Constantinescu Valerica - - - Neprezentat
 1.  
Jianu George-Radu 94 92 93 Admis
 1.  
Iancu Tiberiu-Sebastian - - - Neprezentat
 1.  
Ungureanu Tudorel 44 - - Respins
 1.  
Ologu Oxana-Georgiana 72 85 78,50 Respins
 1.  
Moise Claudia-Elena 50 - - Neprezentat
 1.  
Şerban-Popa Irina-Florentina 60 78 69 Respins
 1.  
Batschi Andreea 62 80 71 Respins
 1.  
Ungureanu Constantin-Marius - - - Neprezentat
 1.  
Georgescu Cristina - - - Neprezentat
 1.  
Dimancea Liliana - - - Neprezentat
 1.  
Dogaru Răzvan-Mihăiţă - - - Neprezentat
 1.  
Văduva Mariana 68 92 80 Respins
 
         Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 28.10.2019 ora 07.30, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
         În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarată „admis” la concurs poate solicita, până la data de 16.10.2019, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare  U.M. 02414 Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, Sector 1, Bucureşti, persoana de contact Antoci Daniel-Marius telefon 0213176832.
           
            COMISIA DE CONCURS
 
Preşedinte:Col. Pruteanu Sorin
 
Membri: Mr. Nică Valentin
 
  P.c.c. Clinciu Constantin
 
Secretarul comisiei de concurs: Lt.col. Antoci Daniel-Marius


UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNȚ


                       
cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – personal civil contractual
 
Nr
crt.
Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă interviu Menţiunea admis/respins
1. Văduva Mariana 92 Admis
2. Şerban-Popa Irina-Florentina 78 Admis
3. Ologu Oxana-Georgiana 85 Admis
4. Batschi Andreea 80 Admis
5. Jianu George-Radu 92 Admis
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele interviului pot formula contestaţie până la data de 09.10.2019, până la orele 15.30, conform art. 31 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.
           
          COMISIA DE EXAMEN
Preşedinte: Col. Pruteanu Sorin
 
Membri: Mr. Nică Valentin
                                                            
   P.c.c. Clinciu Constantin
 
Secretarul comisiei de concurs: Lt.col. Antoci Daniel-Marius

UM 02414 BUCUREȘTI
ANUNȚ

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Medic veterinar debutant din cadrul laboratorului monitorizare şi inspecţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – personal civil contractual  
Nr
Crt.
Numele şi prenumele candidatei Punctaj la proba scrisă Menţiunea admis/respins
 1.  
 Alexandru Diana 30 Respins
 1.  
Jianu George-Radu 94 Admis
 1.  
Ungureanu Tudorel 44 Respins
 1.  
Moise Claudia-Elena 50 Admis
 1.  
Şerban-Popa Irina-Florentina 60 Admis
 1.  
Batschi Andreea 62 Admis
 1.  
Ologu Oxana-Georgiana 72 Admis
 1.  
Văduva Mariana 68 Admis
 
Candidaţii admişi vor susţine interviul în data de 07.10.2019 ora 10.00 la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţie până la data de 03.10.2019, ora 15.30 conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor Lt.col. Antoci Daniel-Marius, tel. 0213176832.
           
            COMISIA DE EXAMEN
 
Preşedinte:Col. Pruteanu Sorin
 
Membri: Mr. Nică Valentin
 
  P.c.c. Clinciu Constantin
 
Secretarul comisiei de concurs: Lt.col. Antoci Daniel-Marius
UM 02439 BUCUREȘTI
ANUNȚ


ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI
 pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Economist debutant în compartimentul monitorizare chreltuieli de personal și fiscalitate la structuri subordonate nemijlocit U.M. 02439 București
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1. Ciobanu Cătălin-Ionel 45 - - Respins
2. Iancu Nicoleta-Cătălina - - - Neprezentat
3. Jeantea Elena - - - Neprezentat
4. Liceanu Gabriela-Alina 45 - - Respins
5. Nicolae Bianca-Ioana 50 60 55 Respins
6. Paraschiv Marioara 95 88,33 91,66 Admis
7. Tănase Karla-Andrada 75 85 80 Respins
8. Vasile Dorina-Florentina 75 90 82,50 Respins
        Candidatul declarat admis are ca termen obligatoriu de prezentare la post cel târziu data de 04.10.2019, potrivit art. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare.
În baza unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, până la data de 24.09.2018, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului (respectiv data de 17.10.2019), în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererea se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de concurs funcționarul public Raiciu Geta.
 
      Comisia de concurs:
      Preşedinte: colonel Opincaru Bucur_________
      Membri:     plutonier adjutant principal Arteni Gabi-Costel_________
                         personal civil contractual Iancu Elena________________
      Secretar:     funcţionar public Raiciu Geta


UM 02534 Iași
ANUNŢ


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA SANITAR (STUDII SUPERIOARE)
TEMATICA