UM 02439 București
ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în postul public de execuţie, de consilier grad profesional principal din biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din Direcţia medicală    
 
 
Postul pentru care se organizează concursul de promovare în grad profesional este de consilier grad profesional principal (studii superioare) în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu din structura Direcţiei medicale.
Principalele cerinţe ale postului sunt organizarea şi gestionarea activităţilor privind administrarea patrimoniului la nivelul unităţilor sanitare militare din subordinea Direcţiei medicale.
Potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a participa la concursul de promovare gradul profesional de consilier grad profesional principal, trebuiesc îndeplinite cumulativ următoarele condiţii legale, astfel:
  • 3 ani vechime în gradul profesional asistent;
  •  în ultimii 2 ani calendaristici să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale;
  • în cazierul administrativ să nu existe nici o sancţiune disciplinară.
Pentru înscrierea la examen, candidatul va prezenta:
- formularul de înscrierea prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de biroul personal .şi învăţământ în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.
Dosarul pentru înscrierea la examen se va depune la sediul Direcţiei medicale, biroul personal şi învăţământ, strada Institutul Medico-M nr.3-5, Sector 1 Bucureşti, persoana de contact funcţionar public Raiciu Geta, telefon: 021396004/130.
Data limită până la care se poate depune dosarul de examen este 31.08.2017 ora 16.00.
Selecţia dosarului se încheie în data de 07.09.2017, ora 14.00,dată la care se afişează rezultatele. Depunerea eventualelor contestaţii la rezultatul selecţiei dosarului se va face va în data de 08.09.2017, ora 16.00. Soluţionarea eventualei contestaţii se va face în data de 11.09.2017, ora 14.00., afişâdu-se rezultatul.
Proba scrisă se va desfăşura la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 09.00, în intervalul orar 09.00-12.00.
Rezultatul la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 12.09.2017, ora 14.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul probei scrise se depune la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 13.09.2017 ora 14.00.          
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la proba scrisă se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de            13.09.2017, ora 16.00.
Interviul va avea loc la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 14.09.2017, începând cu ora 09.00.
Rezultatul la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 15.09.2017, ora 09.00.
Eventuala contestaţie privind rezultatul interviului se depun la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în termen de maxim 24 de ore de la afişarea rezultatului la această probă, 16.09.2017, ora 09.00.
Rezultatul soluţionării contestaţiei cu privire la interviu se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico-militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00.               
Rezultatul final al examenului se afişează la sediul Direcţiei medicale, strada Institutul medico- militar nr. 3-5, Sector 1, Bucureşti în data de 18.09.2017, ora 16.00               
Bibliografia pentru concursul de promovare în gradul profesional principal în biroul administrare patrimoniu din cadrul secţiei logistică şi administrare patrimoniu:
1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          3. Ordinul nr. M. 87 din 14 august 2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          4. Ordinul  nr. M. 100 din  7 octombrie 2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;
          5. Hotărârea nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
          6. Ordinul MS 56 din 22.04.2016 pentru aprobarea normelor privind clasificarea şi duratele normele de funcţionare ale activelor fixe specifice Ministerului Apărării Naţionale;
          7. Ordinul nr. M. 92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale;
          8. Ordinul nr. M. 84 din 13 august 2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
      
 
 
 
 
Evenimente Arhiva

Ceremonie de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, și secretarul de stat Nicolae Nasta au fost prezenți luni, 7 august, la ceremonia de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N., colonelul medic dr. Ionel Paul Oprea.

Exercițiu de evacuare medicală la Saber Guardian 2017

În cadrul exercițiului Saber Guardian 2017 (SG17), Direcția medicală asigură asistența medicală reală pentru toți militarii români și străni dislocați pe teritoriul național și participă la secvența acțională tip MASCAL (mass casuality) care se desfășoară, în perioada 10-17 iulie, la baza aeriană din Mihail Kogălniceanu.

Evitați deplasările în spații deschise și expunerea la frig în această perioadă

Ministerul Sănătății (MS) recomandă populației ca în zilele cu temperaturi extrem de scăzute
Comunicate de presa Arhiva

Ceremonie de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, Adrian Țuțuianu, și secretarul de stat Nicolae Nasta au fost prezenți luni, 7 august, la ceremonia de numire în funcție a șefului Direcției medicale a M.Ap.N., colonelul medic dr. Ionel Paul Oprea.

Exercițiu de evacuare medicală la Saber Guardian 2017

În cadrul exercițiului Saber Guardian 2017 (SG17), Direcția medicală asigură asistența medicală reală pentru toți militarii români și străni dislocați pe teritoriul național și participă la secvența acțională tip MASCAL (mass casuality) care se desfășoară, în perioada 10-17 iulie, la baza aeriană din Mihail Kogălniceanu. 
 
Top