Conferință cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar

Conferință cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar

           În perioada 22-24 martie, la Iași a avut loc conferința cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar, în organizarea Direcției medicale din Ministerul Apărării Naționale, în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și cu sprijinul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Iacob Czihac din Iași.
         Cu acest prilej, generalul de brigadă medic dr. Ionel OPREA, șeful Direcției medicale a M.Ap.N., a prezentat principalele direcții de reorganizare a sistemului medical militar, respectiv modernizarea și adaptarea rețelei de educație și instruire medico-militară la necesitățile Alianței, transformarea rețelei sanitare militare, modernizarea sistemului de asigurare a bazei materiale pentru susținerea activității medicale prin introducerea conceptului de asigurare a logisticii medicale, dezvoltarea activităților de cercetare medical aplicată nevoilor de dezvoltare a rețelei medico-militare, precum și asigurarea producției de seruri specifice, antidoturi și vaccinuri.
         Activitatea a reprezentat o platformă de informare și de lansare a conceptelor, programelor și proiectelor, cât și o invitație pentru implicarea responsabilă a tuturor factorilor de decizie din cadrul sistemului medico-militar și ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate în susținerea la nivel interinsituțional a calității serviciilor de sănătate.
         La conferință au participat specialiști ai Direcției medicale din cadrul Ministerului Apărării Naționale, reprezentanți ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Școlii Naționale de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași.
 
Direcția medicală
 
Top