Repere istorice

REPERE ISTORICE ALE SERVICIULUI MEDICAL MILITAR

Prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629/21.08.1862, semnat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a fost instituit Corpul ofiţerilor sanitari ai armatei şi Direcţia Generală a Serviciului Sanitar Român. S-a constituit astfel, cu începere din anul 1862, un organism specializat menit să asigure păstrarea sănătăţii efectivelor armatei române.

Încă de la începuturile ei, medicina militară a beneficiat de profesionalismul şi calităţile generalului de divizie medic dr. Carol Davila adus în ţară de Domnitorul Gheorghe Bibescu în anul 1852, care avea o împătrită responsabilitate: inspector general al serviciului sanitar al armatei, director al Şcolii de Medicină (întemeietorul învăţământului medico-militar şi medical superior din ţara noastră), inspector al administraţiei centrale sanitare şi efor al spitalelor.

Elaborarea “Instrucţiunilor pentru funcţionarea ambulanţelor” şi “Deciziei relative la serviciul ambulanţelor în armată” , precum şi promulgarea prin Înaltul Decret nr. 1125/15.04.1882 a „Legii pentru organizarea Serviciului Sanitar al Armatei” au creat cadrul legislativ de funcţionare a serviciului sanitar militar, condus de o direcţie proprie în cadrul Ministerului de Război.

Secolul XIX poate fi considerat, în spaţiul românesc, secolul romantismului patriotic. Orice activitate desfăşurată trebuia să se reflecte în propăşirea ţării. Pentru asigurarea asistenţei medicale, a organizării zonelor de carantină de-a lungul graniţelor, au fost aduşi medici din străinătate. Dar şi români au luat calea străinătăţii să se instruiască. În combaterea ciumei din 1813 este consemnată participarea dr. Johann Georg Andreas Grünau, pe care îl regăsim şi în octombrie 1831 luptând împotriva epidemiei de holeră. De această dată, din personalul medical angrenat face parte, printre alţii, şi dr. Ştefan Episcopescu.

Anul 1853 este esenţial, prin venirea dr. CAROL DAVILA, pentru medicina românească şi mai ales pentru medicina militară. Profesionist, organizator, iniţiator, într-un timp relativ scurt a sistematizat şi organizat asistenţa medicală,  a organizat învăţământul medical în etape succesive pornind de la Şcoala de mică chirurgie de la Spitalul Oştirii „Mihai Vodă” până la înfiinţarea Facultăţii de Medicină, a înfiinţat secţia de medicină veterinară, serviciul de ambulanţă. A gestionat epidemii de holeră, dezinterie, tuberculoză, febră tifoidă.

1877-1878 este perioada în care ţara luptă pentru Independenţa sa iar medicina dă „proba de foc” a câmpului de luptă. Cu dotare minimă trebuie să fie salvate vieţi, să se prevină epidemiile. Sunt organizate trenuri sanitare, se stabilesc etape sanitare, sunt create servicii de ambulanţă, spitale militare suplimentare. Geniul organizatoric al lui Carol Davila foloseşte principiul legăturii serviciului sanitar cu comandamentele prin organe de coordonare-servicii de stat major.

În războiul dintre Turcia şi Serbia, prin Crucea Roşie Română, Carol Davila a trimis în Serbia o formaţiune de ambulanţă organizată cu personal medical militar care a participat pe toată perioade conflictului.

Carol Davila , în timpul Războiului de Independenţă a folosit, pentru a face faţă nevoilor luptei, elevi ai Şcolii de Felceri de le lângă Spitalul „ Mihai Vodă” şi studenţi ai Facultăţii de Medicină, acceptând şi studenţi civili pe bază de voluntariat.

În 1934 studenţi ai Institutului Sanitar Militar au participat organizat la stingerea epidemiei de tifos exantematic din Basarabia.

1900 este anul înfiinţării Societăţii Ştiinţifice a Corpului Sanitar Militar Român şi a Revistei Sanitare Militare.

În iulie 1921, are loc primul Congres de Medicină şi Farmacie Militare la Bruxelles, la care România participă cu un raport asupra organizării Serviciului Militar şi a legăturii sale cu Crucea Roşie.

EVOLUŢIA SISTEMULUI MEDICAL MILITAR

- 6 iunie 1830 - Comitetul doftoricesc coordona atât activitatea serviciului sanitar civil cât şi pe cea a serviciului sanitar militar, împreună cu Consiliul medical al ţării;

- 1845 - Serviciul Sanitar Ostăşesc (la conducere în Muntenia Johann Nepomuk Meyer, în Moldova Iacob Czihak, Cristian Stanislau);

- 1857 - Serviciul Sanitar Militar (la conducere avea un Inspector General, G-ral. Prof. Carol Davila);

- 1860 - Serviciul Sanitar Militar se subordonează numai autorităţii militare;

- 21 aug 1862 - Înaltul Decret Domnesc nr. 4629/21.08.1862, semnat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a fost instituit Corpul ofiţerilor sanitari ai armatei, document considerat „actul de naştere” al medicinei militare româneşti;

- 1883 - Secţiunea Sanitară;

- 1889 - Direcţia a IX-a sanitară la conducerea căreia se afla un medic, inspector general, cu titlul de Şef al serviciului sanitar al armatei şi un medic inspector, general de brigadă;

- 1892 - Direcţia a VI-a sanitară;

- 1922 - Inspectoratul General Sanitar al Armatei;

- 1936 - Direcţia sanitară;

- Iunie 1900 ia fiinţă Societatea ştiinţifică a Corpului Sanitar Militar Român;

- 15-20 iulie 1921 are loc I-ul Congres Internaţional de Medicină şi Farmacie Militară (Bruxelles);

- 1939 - Inspectoratul General al Serviciului Sanitar Militar;

- 1941 - Inspectoratul General Sanitar;

- 1945 - Direcţia Superioară Sanitară - Farmaceutică formată prin contopirea Inspectoratului general sanitar al trupelor de uscat cu Inspectoratul sanitar al aeronauticii şi marinei;

- 1946 - Inspectoratul general sanitar al armatei;

- 1 iulie 1947 - Direcţia sanitară farmaceutică;

- 1949 - Secretariatul general pentru înzestrarea şi administraţia armatei se reorganizează în Spatele Armatei, fără direcţii, doar cu birouri şi secţii printre care şi Secţia sanitară şi Secţia veterinară;

- 15 iulie 1949 prin reorganizare, secţiile redevin Direcţia Sanitară şi Farmaceutică;

- 1971 Direcţia sanitară şi Farmaceutică ia denumirea de Direcţia Medicală;

- 1990 - Inspectoratul General Medical;

- 1993 - Direcţia Medicală;

- 1999 - Direcţia Asistenţă Medicală;

- 2004 - Direcţia Medicală.

Evenimente Arhiva

Comitetul Șefilor Serviciilor medicale militare din țările membre NATO

În perioada 28 – 31 mai, la Praga, în Republica Cehă, a avut loc cea de-a 49-a întâlnire a șefilor Serviciilor medicale militare din țările membre ale NATO (COMEDS), activitate la care a participat, ca reprezentant al Direcției medicale, colonelul medic Doina BALTARU, comandantul Spitalului Militar de Urgență dr. Constantin Papilian, din Cluj-Napoca.

Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară

Anul acesta, Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară (BMMC), manifestare științifică aflată la cea de-a XXIII-a ediție, a avut loc, în perioada 11-14 mai, în Antalya, Turcia.

Conferință cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar

În perioada 22-24 martie, la Iași a avut loc conferința cu tema Calitatea serviciilor de sănătate în sistemul medical militar, în organizarea Direcției medicale din Ministerul Apărării Naționale, în parteneriat instituțional cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și cu sprijinul Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Iacob Czihac din Iași.
Comunicate de presa Arhiva

Autoevaluarea stării Direcției medicale pe anul 2018

Direcția medicală a desfăşurat miercuri, 06 februarie a.c., activitatea de Autoevaluare a stării Direcției medicale pentru anul 2018, la Palatul Cercului Militar Național. Şeful Direcției medicale, generalul de brigadă medic Ionel OPREA, a prezentat eforturile personalului din Direcția medicală și structurile subordonate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, asigurarea stării de operativitate, participarea personalului medico-militar la misiuni în teatrele de operaţii şi la exerciţiile naționale și multinaționale, continuarea procesului de transformare şi modernizare a sistemului medical militar. De asemenea, au fost prezentate principalele provocări pentru anul în curs, printre care se numără și exercițiul NATO cu focus medical Vigorous Warrior 19, găzduit pentru prima dată de România.

inaugurarea plăcii memoriale de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Iași

JOI, 25 octombrie 2018, de Ziua Armatei României, a avut loc inaugurarea plăcii memoriale de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Iași.

Manifestare ştiinţifică de elită organizată la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin”Sibiu

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale. 
 
Top