Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de expertiză medico-militară

Mie, 27.01.2016, 11:01 -- dmadmin

 

ORDIN Nr. M.124/267/6478 din 16 octombrie 2012
privind organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de expertiză medico-militară

EMITENT: MINISTERUL APĂ‚RĂ‚RII NAȚIONALE
Nr. M.124 din 16 octombrie 2012
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Nr. 267 din 29 noiembrie 2012
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
Nr. 6.478 din 27 decembrie 2012
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 35 din 16 ianuarie 2013

Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) din Criteriile și normele de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se stabilește aptitudinea și încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2012, luând în considerare dispozițiile art. 26 alin. (2), art. 27 alin. (1) și art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 42 lit. b), art. 85 alin. 1 lit. b) și c) și alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 45 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 69 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 71 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 și art. 5 alin. 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condițiilor de acordare a asistenței medicale, medicamentelor, concediilor medicale și scutirilor medicale cadrelor militare în activitate, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru polițiști, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și a protezelor pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finanțarea unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, ministrul apărării naționale, ministrul administrației și internelor și directorul Serviciului Român de Informații emit prezentul ordin. *

* Accesați fișierul PDF atașat pentru vizualizarea conținutului.

Acte Normative: 

Adaugă comentariu nou

Evenimente Arhiva

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în rețeaua sanitară publică a Ministerului Apărării Naționale

DIRECȚIA MEDICALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE LANSEAZĂ PROIECTUL FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE CU TITLUL CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 ÎN REȚEAUA SANITARĂ PUBLICĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, ÎN VALOARE DE 38,778,337.91 lei

Autoevaluarea Direcției medicale pentru anul 2020

Astăzi, 01.02.2021, la sediul Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale, a avut loc activitatea de autoevaluare a instituției, pentru anul 2020

Redeschiderea activitatatii Sanatoriului de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală ,,Dr. Dimitrie Cantemir,, Bălțătești

Începând cu data de 24.06.2020, Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală ,,Dr. Dimitrie Cantemir,, Bălțătești redeschide activitatea specifică de recuperare medicală folosind factorul natural de cură, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
Comunicate de presa Arhiva

Vizită de lucru a ministrului apărării naţionale la Craiova şi Deveselu

Vizită de lucru a ministrului apărării naţionale la Craiova şi Deveselu.

Inaugurarea plăcii memoriale de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Iași

JOI, 25 octombrie 2018, de Ziua Armatei României, a avut loc inaugurarea plăcii memoriale de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Iași.

Manifestare ştiinţifică de elită organizată la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin”Sibiu

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale. 
 
Top