Conducere

General maior medic conf. univ. dr. Dragoș-Marian POPESCU
Șeful Direcției medicale

       Date personale
 
 • Data nașterii: 25 august 1970;
 • Locul nașterii: Pitești;
 • Naționalitatea: română;
 • Starea civilă: căsătorit, un copil.

  Experiență profesională 
 • 2019-prezent - Șeful Direcției medicale;
 • 2012-2019 - Locțiitor al Comandantului - Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General Doctor Aviator Victor Anastasiu" (I.N.M.A.S.);
 • 2009-2012 - Șef de Stat Major - I.N.M.A.S.;
 • 2007-2009 - Șef Secție - I.N.M.A.S.;
 • 2001-2007 - Șef Cabinet- I.N.M.A.S.;
 • 1999-2001 - Medic la Cabinetul Boli Interne - Academia Tehnică Militară;
 • 1999- Medic șef - Brigada 1 Infanterie Mecanizată;
 • 1997-1999 - Medic șef - Divizionul 57 Artilerie Antiaeriană;
 • 1997-1998 - Medic stagiar - Spitalul Clinic Universitar de Urgență Militar Central.

  Educaţie şi formare 
   
  Studii universitare:
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" București, Facultatea de Medicină (Institutul Medico-Militar), promoția 1997, cu media 9,29 (media examenului de licență - 10).
   
  Studii postuniversitare aprofundate:
 • Doctor în științe medicale - din anul 2008;
 • Masterat în Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate, 2004.

   Studii  postuniversitare militare
 • Colegiul Național de Apărare - Cursul de Nivel Înalt „Securitate și bună guvernare", 2016;
 • Colegiul Național de Apărare - Universitatea Națională de Apărare, „Curs postuniversitar de perfecționare în specializarea „Securitate și apărare națională", 2005-2006;
 • Colegiul Superior de Siguranță Națională, Curs postuniversitar de perfecționare în specializarea „Siguranță națională", 2005;
 • Cursul pentru medici șefi de mari unități, 2002.
Studii  postuniversitare civile
 • Studii complementare în medicină hiperbară, 2017;
 • Institutul Național de Administrație - Programul de Formare a Înalților Funcționari Publici, 2014;
 • Curs de Formare Postuniversitară a Medicilor de Medicina Muncii, București, 2010;
 • Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar - „Curs management spitalicesc", 2006;
 • Curs de formare continuă în specializarea medicină aeronautică, 2005;
 • Curs de formare continuă în specializarea ecografie generală, 2003;
 • Curs de pregătire pentru obținerea competenței de medicină aerospațială, 2002;
 • Medic primar medicina muncii, media 9,77, 2009;
 • Medic primar medicină de familie, media 9,67, 2008.
 • Medic specialist medicina muncii, 2004;
 • Medic specialist medicină de familie, 2003.

  Cursuri de formare:
 • Curs: „Afecțiunile profesionale ale coloanei vertebrale-abordare multidisciplinară", București, 2012;
 • Curs SR EN ISO 9004:2010 - „Conducerea unei organizații către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calității", 2011;
 • Curs: „Asigurarea liberei mișcări a lucrătorilor și interoperabilitatea indicatorilor de sănătate între statele membre UE" - Ministerul Sănătății - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, 2010;
 • Curs: „Aplicarea Modelului de Excelență al EFQM", 2006;
 • Curs: „Corelații medico-aeronautice între medicina de călătorie și medicina pasagerilor", 2005;
 • Curs: „Considerații medico-aeronautice privind supraviețuirea în condiții extreme", 2005;
 • Curs: „Evacuarea aeromedicală", 2005;
 • Curs: „Terapia progestogenică", 2004;
 • Curs de pregătire în vederea obținerii specialității de Medicină de Familie, 2003;
 • Curs postuniversitar Medicina muncii - Supravegherea medicală a expusului profesional, 3 module, 2004;
 • Curs: Noțiuni Fundamentale de Management al Calității, 2002;
 • Curs formare auditori interni în domeniul calității, 2002;
 • Curs postuniversitar de Geriatrie-Gerontologie, 2000.

  Experiență academică
 • Conferențiar  universitar (titular) - U.M.F. Craiova - Facultatea de Medicină, Disciplina „Medicina Condițiilor Extreme"(medicina aeronautică, medicina hiperbară, medicina de călătorie) -Departamentul 3 - din anul 2017;
 • Șef de lucrări universitar (titular) - Facultatea de Medicină -Disciplina „Medicina Condițiilor Extreme" (medicina aeronautică, medicina hiperbară, medicina de călătorie) - Departamentul 3 -U.M.F Craiova - în perioada 2015-2017;
 • Șef de lucrări asociat la U.M.F. Craiova - Facultatea de Medicină, Disciplina „Medicina Condițiilor Extreme"(medicina aeronautică, medicina hiperbară, medicina de călătorie) - Departamentul 3, în perioada 2012-2015;
 • Șef de lucrări asociat la U.M.F. „Carol  Davila" - Facultatea de Medicină-Disciplina „Medicina condițiilor extreme", 2012-2017;
 • Preparator universitar (titular) la U.M.F. ,,Carol Davila" - Facultatea de Medicină - Institutul Medico-Militar-Catedra de Medicină Aeronautică, 2002-2007.
 • AME-examinator aeromedical, decizia Autorității Aeronautice Civile din Romania nr. / referință certificat RO/AME(AMC)03 din 30.04.2013.

  Participări la congrese și conferințe de specialitate:
 • Simpozionul Anual de Medicină şi Psihologie Aeronautică, 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017;
 • A III-a Conferință Națională de medicină şi psihologie aeronautică - cu participare internațională București, 2013;
 • Al 61-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Ierusalim, 2013;
 • A 84-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din  S.U.A.''(A.S.M.A), Chicago, 2013;
 • Congresul Național de Medicina Muncii-cu participare internațională, București, 2012;
 • A 83-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A.(A.S.M.A.), Atlanta, 2012;
 • Al 59-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", București, 2011;
 • A 82-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A."(A.S.M.A.), Anchorage, 2011;
 • A 81-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A."(A.S.M.A.), Phoenix, 2010;
 • Al 58-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Singapore, 2009;
 • A 80-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A."(A.S.M.A.), Los Angeles, 2009;
 • Al 56-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Bangkok, Tailanda, 2008;
 • Al 55-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Viena, Austria, 2007;
 • Congresul XXVII de Medicină de Urgență, Bruxelles, 2007;
 • Al 54-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Bangalore, India, 2006;
 • Congresul XXV de Medicină de Urgență, Bruxelles, Belgia, 2005;
 • Congresul de Medicină Militară Balcanică, Antalya, Turcia, 2004;
 • Congresul Interniștilor Militari, București, 2004;
 • Al 52-lea Congres Mondial de Medicină Aerospațială, Sun City, Africa de Sud, 2004;
 • Congresul Mondial - Safety, Viena 2004;
 • Congresul de Medicină Militară Balcanică, Cluj, 2003;
 • Simpozionul internațional „Importanța analizei minerale tisulare în individualizarea tratamentului cu substituenți alimentari", 2003;
 • Seminarul de medicină aeronautică ICAO-ONU – București, 2013. Actualități în Medicina Muncii, 2002;
 • Sesiunea Anuală de comunicări științifice de Medicină și Psihologie Aeronautică, 2001.

  Activitatea științifică: 
 • În colectivul de autori al cărții „Medicina Condițiilor Extreme";
 • În colectivul de autori al cărții „Osteoporoza la personalul aeronavigant";
 • În colectivul de autori al „Compendiului de Medicină Aerospațială";
 • În colectivul de autori al „Cursului  de Medicină Aerospațială", volumul 1;
 • În colectivul de autori al „Caietului de lucrări practice de Medicină Aeronautică și Spațială";
 • Traducerea și adaptarea: „Caiet de observație pentru pacienții cu demență tip Alzheimer";
 • Traducerea și adaptarea : „Teste clinice pentru diagnosticul demenței tip Alzheimer";
 • 19 comunicări științifice la Sesiunile trimestriale și anuale ale Societății de Medicină Aeronautică din România;
 • Prezentare la „Congresul de Medicină Militară Balcanică", Cluj, 2003;
 • Prezentare la „Congresul de Medicină Militară Balcanică", Antalya, 2004;
 • Prezentare la al 52-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Sun City, 2004;
 • Prezentare la al 53-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Varșovia, 2005;
 • Prezentare la „Congresul de Medicină Militară Balcanică", Varna, 2005;
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului: „Combaterea şi prevenirea oboselii cronice la piloții militari supersoniști";
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului de tip A: „Profilaxia patologiilor călătorului internațional";
 • În colectivul de cercetare al proiectului cu titlu „Influența acupuncturii asupra rezistenței la hipoxie";
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Optimizarea performanțelor biofarmaceutice ale medicamentelor din clasa II BCS conform noilor criterii bioetice de siguranță și calitate";
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Evaluarea polimorfismului genetic ca sursă a variabilității răspunsului terapeutic al medicamentului cu metaboliți activi";
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Sistem inteligent de estimare și optimizare a capacității de pilotare a aeronavelor";         
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Sistem de evaluare și terapie a tulburărilor de anxietate specifice mediului aeronautic";         
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Sistem informatic integrat de evaluări psihologice în aeronautică";
 • Expert științific pentru identificarea și dezvoltarea de conținut educațional pe Disciplina MEDICINA CONDIȚIILOR EXTREME- în echipa de implementare a proiectului „Centrul virtual pentru Educarea și Instruirea cetățenilor în situații de dezastre naturale prin Serious Games"-acronim MEDGAME, Competiția: PN-II-PCCA-2013-4-1295, Cod Proiect 106/2014;
 • Expert științific în cadrul  proiectului: „Rețea transnațională de management integrat al cercetării doctorale și postdoctorale inteligente în domeniile „Științe militare", „Securitate și informații" și „Ordine publică siguranță națională"- „Program de formare continuă a cercetătorilor de elită"- „SmartSPODAS", ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822, Universitatea Națională de Apărare „Carol I";
 • Director de program de cercetare-proiectul cu tema: „Impactul stresului cronic la locul de muncă evidențiat prin variabilitatea răspunsului autonom cardiac"-2016-Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova;
 • În colectivul de cercetare al proiectului FP7 „SecureCHAINS" - Universitatea din Craiova;
 • 3 prezentări la al 59-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", București 2011;
 • 2 prezentări la a III-a Conferință Națională de medicină și psihologie aeronautică - cu participare internațională - București, 2013;
 • Coautor al „Normelor metodologice privind selecția și expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic care execută activități aeronautice militare și normelor tehnice medicale și psihologice specifice aferente";
 • Coautor la „Metodologia sesiunilor de antrenament fiziologic aeronautic al personalului aeronavigant";
 • 3 articole ISI Thomson, cu factor de impact >7, publicate în reviste indexate ISI;
 • 3 articole publicate în caietul unor conferințe internaționale indexate ISI Thomson;
 • 43 articole publicate în reviste naționale cotate B+indexate BDI (baze de date internaționale).
   
Decorații naționale și militare:
 • Decorat de ministrul apărării naționale cu Emblema de Merit „ȘTIINȚA MILITARĂ" - clasa I (2008), pentru Obținerea titlului de doctor și pentru elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală;
 • Decorat de ministrul apărării naționale cu Semnul Onorific „ÎN SERVICIUL PATRIEI"-pentru ofițeri (2009), pentru 15 ani de activitate;
 • Decorat de Președintele României cu Ordinul ,,MERITUL SANITAR", în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari (2013);
 • Decorat de ministrul apărării naționale cu Semnul Onorific ,,ÎN SERVICIUL PATRIEI", pentru ofițeri(2014), pentru 20 de ani de activitate;
 • „Emblema de Onoare a Resurselor Umane" - 2014;
 • „Emblema de Onoare a Medicinei Militare" - 2015;
 • „Emblema de Onoare a Forțelor Terestre" - 2016;
 • Decorat de Președintele României cu Ordinul ,,MERITUL SANITAR", în grad de Mare Ofițer, cu însemn pentru militari (2017);
 • „Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene" - 2018;
 • „Emblema de Onoare a Armatei României" – 2019;
 • „Emblema de Onoare a Comunicațiilor și informaticii" – 2019;
 • „Emblema de Onoare a Logisticii” - 2019;
 • Decorat de ministrul apărării naționale cu Semnul Onorific „ÎN SERVICIUL PATRIEI”, pentru ofițeri (2019), pentru 25 de ani de activitate;
 • Decorat de Președintele României cu Ordinul ,,VIRTUTEA MILITARĂ", în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari (2019);
 • „Emblema de Onoare a Direcției domenii și infrastructuri” - 2020;
 • „Emblema de Onoare a Jurnalismului și Relațiilor Publice” - 2020;
 • „Emblema de Onoare a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții” - 2021.

  Membru al:
 • Academiei Internaționale de Medicină Aeronautică și Spațială (I.A.A.S.M.);
 • Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A. (A.S.M.A.);
 • Societății Europene de Medicină Aeronautică (E.S.A.M.);
 • Societatea de Medicină Aeronautică din România (S.M.A.R.) vicepreședintele Comitetului Director;
 • Societății Române de Medicina Muncii (S.R.M.M.);
 • Societății de Medicină Hiberbară din România;
 • Societății Române de Morfologie (S.R.M.);
 • Comitetului științific al Revistei de Medicină Militară.

   Limbi străine cunoscute:
   
 • Limba engleză.
 
 
 
Evenimente Arhiva

Autoevaluarea Direcției medicale pentru anul 2020

Astăzi, 01.02.2021, la sediul Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale, a avut loc activitatea de autoevaluare a instituției, pentru anul 2020

Redeschiderea activitatatii Sanatoriului de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală ,,Dr. Dimitrie Cantemir,, Bălțătești

Începând cu data de 24.06.2020, Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală ,,Dr. Dimitrie Cantemir,, Bălțătești redeschide activitatea specifică de recuperare medicală folosind factorul natural de cură, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Autoevaluarea stării Direcției Medicale

În data de 05.02.2020, la sediul Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială ,,General Doctor Aviator Victor Anastasiu“, a avut loc activitatea de autoevaluare a stării Direcţiei Medicale, pe anul 2019.
Comunicate de presa Arhiva

Vizită de lucru a ministrului apărării naţionale la Craiova şi Deveselu

Vizită de lucru a ministrului apărării naţionale la Craiova şi Deveselu.

Inaugurarea plăcii memoriale de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Iași

JOI, 25 octombrie 2018, de Ziua Armatei României, a avut loc inaugurarea plăcii memoriale de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Iași.

Manifestare ştiinţifică de elită organizată la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin”Sibiu

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale. 
 
Top