DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în rețeaua sanitară publică a Ministerului Apărării Naționale
15.10.2021


Direcția Medicală a Minsiterului Apărării Naționale, anunță lansarea proiectul cu titlul ” Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în rețeaua sanitară publică a Ministerului Apărării Naționale”, proiect cod SMIS 142314,  înscris în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1. – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 22 luni, începând cu data 01.03.2020 până la 31.12.2021, conform contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene nr. 618 / 2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă achiziționarea de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți necesare dotării unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Apării Naționale și unităților publice de intervenție integrată, pentru gestionarea situațiie pandemice provocate de criza COVID-19 și tratamentul pacienților.
Valoarea proiectului este de 38,778,337.91 lei din care contribuția UE este în valoare de 38,778,337.91 lei.
 
Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020]

Comunicat_de_Presa POIM SMIS 142314
 
Persoană de contact:
PĂCURARU CĂTĂLIN
https://directiamedicala.mapn.ro,
email:directiamedicala@gmail.com,
tel. 0743880643