Responsabilități principale

 • Asistența juridică și reprezentarea intereselor ministerului în fața instanțelor de judecată

 • Relația cu organizațiile neguvernamentale

 • Armonizarea actelor normative

 • Asistența juridică pentru încheierea înțelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forțele armate străine

 • Informarea publică și mass-media militare

 • Regimul juridic al patrimoniului imobiliar al ministerului

 • Soluționarea problemelor sociale ale personalului

 

Responsabilități delegate

 • Implementarea politicilor în domeniul mormintelor și operelor comemorative de război

 • Stabilirea, revizuirea și plata pensiilor

 • Asigurarea suportului logistic pentru rezolvarea contestațiilor la deciziile de pensie

 • Implementarea politicilor de sănătate la nivelul Ministerului Apărării Naționale

Top