DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

                       

ANUNŢ
cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție, personal civil contractual, referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului învățământ și cercetare din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice la
U.M. 02439 Bucureşti
 

Nr.
crt.
Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/respins
1. ACR 1-266 48 - - Respins
2. ACR 1-278 94 79,33 86,66 Admis
3. ACR 1-284 86 72,66 79,33 Respins
4. ACR 1-289 - - - Respins

                   Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post un termen de 15 calendaristice, până la data de 14.05.2024, potrivit prevederilor art.67 alin. (1) din Hotărârea  Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
               Prin excepție de la prevederile art. 67, alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.
               Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post la termenul menționat.

ANUNŢ
cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție, personal civil contractual, referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului secretariat și reprezentare din Serviciul secretariat la U.M. 02439 Bucureşti

Nr.
crt.
Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/respins
1. ACR 1-265 70 82,53 76,26 Respins
2. ACR 1-277 70 54,80 62,40 Respins
3. ACR 1-279 85 - - Respins
4. ACR 1-286 70 - - Respins
5. ACR 1-287 90 95 92,50 Admis

                   Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post un termen de 15 calendaristice, până la data de 10.05.2024, potrivit prevederilor art.67 alin. (1) din Hotărârea  Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
               Prin excepție de la prevederile art. 67, alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.
                        Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post la termenul menționat.

ANUNŢ

cu rezultatele  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului învățământ și cercetare din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice la Unitatea Militară 02439 București
 

Nr. crt. Cod numeric de identificare Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. ACR1-284 72,66 Admis
2. ACR1-278 79,33 Admis

Candidații nemulţumiți de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 12.04.2024, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
           Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, microstructura resurse umane telefon: 021/319 6006, int. 160, în intervalul orar 08.00 – 15.00

ANUNŢ

cu rezultatele  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului secretariat și reprezentare din Serviciul secretariat la Unitatea Militară 02439 București
 

Nr. crt. Cod numeric de identificare Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
1. ACR1-287 95 Admis
2. ACR1-277 54,80 Admis
3. ACR1-265 82,53 Admis

Candidații nemulţumiți de rezultatul interviului pot formula contestaţie până la data de 10.04.2024, ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
           Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, microstructura resurse umane telefon: 021/319 6006, int. 160, în intervalul orar 08.00 – 15.00.

ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului învățământ și cercetare din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice la U.M. 02439 Bucureşti

Nr. crt. Cod numeric de identificare Punctaj la proba scrisă Menţiunea
Admis/Respins
 1.  
ACR1-266 48 Respins
 1.  
ACR1-278 94 Admis
 1.  
ACR1-284 86 Admis

Candidații declarați admis la proba scrisă vor susţine proba de interviu în data de 10.04.2024, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico- Militar nr. 3-5 și se vor prezenta la punctul de control la ora 08.45.
Candidații nemulţumiți de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv în data de 08.04.2024 potrivit prevederilor art. 53 din Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, microstructura resurse umane telefon: 021/319 6006, int. 160, în intervalul orar 08.00 – 15.00.

ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului secretariat și reprezentare din Serviciul secretariat la U.M. 02439 Bucureşti

Nr. crt. Cod numeric de identificare Punctaj la proba scrisă Menţiunea
Admis/Respins
 1.  
ACR1-265 70 Admis
 1.  
ACR1-277 70 Admis
 1.  
ACR1-279 85 Admis
 1.  
ACR1-286 70 Admis
 1.  
ACR1-287 90 Admis

Candidații declarați admis la proba scrisă vor susţine proba de interviu în data de 08.04.2024, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico- Militar nr. 3-5.
Candidații nemulţumiți de rezultatul probei scrise pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv în data de 04.04.2024 potrivit prevederilor art. 53 din Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, microstructura resurse umane telefon: 021/319 6006, int. 160, în intervalul orar 08.00 – 15.00.

ANUNȚ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de
Referent de specialitate gradul IA,
în cadrul Biroului secretariat și reprezentare din Serviciul secretariat

Nr. crt. Cod numeric
de identificare
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. ACR1-265 Admis -
2. ACR1-277 Admis -
3. ACR1-279 Admis -
4. ACR1-283 Respins Nu a depus suplimentul descriptiv al diplomei de licență la dosarul de candidat
Nu a depus certificatul de integritate comportamentală la dosarul de candidat
5. ACR1-286 Admis -
6. ACR1-287 Admis -

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admise” vor susţine proba scrisă în data de 02.04.2024, ora 11.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Instititul Medico-Militar nr. 3-5 și se vor prezenta la punctul de control la ora 10.45.
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate (având asupra lor pix cu mină albastră).
Potrivit prevederilor art. 53 din Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei peronalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv în data de 26.03.2024.
            Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor - personal civil contractual Bănescu Florin, telefon: 021/319 6006, int. 160 (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 15.00).

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL DIRECŢIEI MEDICALE, BUCUREŞTI, ASTĂZI 25.03.2024 ORA 14.30  

ANUNȚ

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de
Referent de specialitate gradul IA,
în cadrul Biroului învățământ și cercetare din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice

Nr. crt. Cod numeric
de identificare
Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
1. ACR1-266 Admis -
2. ACR1-277 Admis -
3. ACR1-284 Admis -
4. ACR1-289 Admis -

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate „admise” vor susţine proba scrisă în data de 04.04.2024, ora 11.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Instititul Medico-Militar nr. 3-5 și se vor prezenta la punctul de control la ora 10.45.
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate (având asupra lor pix cu mină albastră).
Potrivit prevederilor art. 53 din Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei peronalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv în data de 26.03.2024.
            Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor - personal civil contractual Bănescu Florin, telefon: 021/319 6006, int. 160 (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 15.00).

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL DIRECŢIEI MEDICALE, BUCUREŞTI, ASTĂZI 25.03.2024 ORA 14.30


ANUNȚ

cu rezultatul final la concursul de încadrare a unui post militar vacant, de execuție, de ofițer specialist (prevăzută cu gradul militar de căpitan) în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș la
Unitatea Militară 02122 București prin chemarea/rechemarea în activitate

          Rezultatul final la concursul de încadrare a unui post militar vacant, de execuție, de ofițer specialist (prevăzută cu gradul militar de căpitan) în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș la Unitatea Militară 02122 București în condițiile Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unei funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/ 2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin chemarea/rechemarea în activitate:

Nr.
crt.
Cod candidat NOTA OBŢINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Obs.
Ofițer specialist în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș din U.M. 02122 București
1. ACR1-169                 10.00 ADMIS  


Secretarul comisiei de concurs
Mr.
     Ionela PLEȘIȚĂ


ANUNȚ

cu rezultatul testului scris la concursul de încadrare a unui post militar vacant, de execuție, de ofițer specialist (prevăzută cu gradul militar de căpitan) în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș la
Unitatea Militară 02122 București prin chemarea/rechemarea în activitate

          Rezultatul testului scris la concursul de încadrare a unui post militar vacant, de execuție, de ofițer specialist (prevăzută cu gradul militar de căpitan) în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș la Unitatea Militară 02122 București în condițiile Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unei funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/ 2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin chemarea/rechemarea în activitate:

Nr.
crt.
Cod candidat NOTA OBŢINUTĂ ADMIS/RESPINS/ABSENT Obs.
Ofițer specialist în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș din U.M. 02122 București
1. ACR1-169                 10.00 ADMIS  


            Potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Instrucțiuni privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unei funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/ 2017, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul testului scris, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv până în data de 19.02.2024, ora 15.00.
            Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor-maior PLEȘIȚĂ ionela-telefon: 021/319 6006, int. 166 (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 15.00).

ANUNȚ

cu rezultatul selecţiei candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini pentru concursul de încadrare a unui post militar vacant, de execuție, de ofițer specialist (prevăzută cu gradul militar de căpitan) în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș la
Unitatea Militară 02122 București prin chemarea/rechemarea în activitate

          Rezultatul selecţiei candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini pentru organizarea concursului de încadrare a unui post militar vacant, de execuție, de ofițer specialist (prevăzută cu gradul militar de căpitan) în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș la Unitatea Militară 02122 București, în condițiile Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unei funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin chemarea/rechemarea în activitate:

Nr. crt. Cod numeric
de identificare
Evaluarea psihologică admis / respins Evaluarea nivelului de pregătire fizică admis / respins Examinare medicală admis / respins Rezultatul testelor eliminatorii de aptitudini
1. ACR1 169 Admis Admis Admis Admis

Candidatul declarat admis la probele eliminatorii - evaluarea psihologică, evaluarea nivelului de pregătire fizică și evaluarea medicală, va susține proba scrisă în data de 18.03.2024.
Prezentarea candidatului la sediul Direcției medicale va fi în data 18.03.2024, la ora 08.45, accesul făcându-se pe la punctul de control al Direcției medicale din str. Institutul Medico-militar, nr. 3-5, Sector 1, București.
La prezentarea în unitate, candidatul va avea asupra lui documentul de identitate în original și ustensile de scris de culoare albastră.
Secretar:   - maior PLEȘIȚĂ Ionela-U.M. 02439 București

ANUNŢ


privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuție de personal civil contractual „referent de specialitate gradul IA” în cadrul Biroului secretariat și reprezentare din Serviciul secretariat la Unitatea Militară 02439 Bucureşti

         Unitatea Militară 02439 Bucureşti, cu sediul în strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, din Ministerul Apărării Naţionale organizează, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual, după cum urmează:
           I. Un post vacant de execuție de referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului secretariat și reprezentare din Serviciul secretariat:
          - Denumirea postului: referent de specialitate IA
          - Numărul de posturi scoase la concurs: 1 post vacant
          - Nivelul postului: post de execuție
          - Structura: Serviciul secretariat
          - Durata timpului de lucru: 8 ore/ între orele 08.00-16.00
          - Perioada: nedeterminată
Documentele  obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt:

 • formular de înscriere la concurs (se completează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de U.M. 02439 Bucureşti;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale însă are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificat de cazier judiciar în original, anterior datei de susținere a probei scrise);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii);
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a  unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei personane;
 • curriculum vitae, model comun european.
 • nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 • date de contact ale biroului management resurse umane: tel. 021.319.60.06/int.160.
Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt următoarele:
      a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
      b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
      c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
         Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de execuție de referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului secretariat și reprezentare din Serviciul secretariat, sunt următoarele:
 1. studii universitare absolvite cu diplomă de licență, însoțită de suplimentul descriptiv;
 2. vechimea în muncă/ în specialitatea studiilor minim 6 ani și 6 luni;
 3. nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
 4. capacitate de analiză și sinteză ridicată;
 5. abilități de comunicare dezvoltate;
 6. aptitudinea de a desfășura activități complexe;
 7. capacitatea de a rezolva operativ problemele nou apărute;
 8. capacitate de efort intelectual de nivel ridicat.
Tematica și bibliografia necesare pentru ocuparea postului  de execuție de referent de     specialitate gradul IA în cadrul Biroului secretariat și reprezentare din Serviciul secretariat:
Tematica:
 1. Dispoziții generale privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 2. Elaborarea actelor normative;
 3. Redactarea actelor normative;
 4. Structura actului normativ;
 5. Modificarea, completarea, abrogarea şi alte evenimente legislative;
 6. Organizarea și funcționarea structurilor centrale;
 7. Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale;
 8. Personalul Ministerului Apărării Naționale;
 9. Contractul individual de muncă;
 10. Dispoziții generale privind organizarea si desfașurarea in cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire in audiență;
 11. Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate ministrului sau ministerului;
 12. Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor adresate structurilor ministerului;
 13. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire în audienţă;
 14. Dispoziții generale privind Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 15. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
 16. Dispoziții generale privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale;
 17. Definiţiile unor termeni şi expresii utilizate privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale;
 18. Standardul 6 – planificarea.
Bibliografia:
          1.  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          3. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          4. Hotărârea de Guvern nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
          5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101 din 10.09.2012 privind organizarea si desfașurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență, cu modificările şi completările ulterioare;
         6. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.100 din 13.05.2019 Norme metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale.
Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului secretariat și reprezentare din Serviciul secretariat la U.M. 02439 București:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA

1.
Depunerea  dosarelor de concurs 11.03-22.03.2024, intervalul orar 8.30-12.30
2. Selecţia dosarelor de concurs 25.03.2024
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 25.03.2024, până la ora 15.00
4.
 
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 26.03.2024
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 27.03.2024

6.
Proba scrisă 02.04.2024, intervalul orar 11.00-14.00
7. Afişarea rezultatelor la proba scrisă 03.04.2024, până la ora 15.00

8.
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 04.04.2024, intervalul orar  8.00-15.00

9.
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 05.04.2024
10 Susţinerea interviului 08.04.2024, începând cu ora 09.00

11.
Afişarea rezultatului interviului 09.04.2024, până la ora 14.00

12.
Depunerea  eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 10.04.2024, intervalul orar 8.00-15.00

13.
Soluţionarea contestaţiilor  cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 11.04.2024
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 12.04.2024

Note:
a) după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
b) prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz;
c) documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă și în original în vederea verificării conformității cu acestea.Totodată documentele sunt însoțite de foaia matricolă sau suplimentul descriptiv, după caz;
d) precizăm faptul că, potrivit calendarului după fiecare etapă a activității de defășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant, rezultatele se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a unității, directiamedicala@mapn.ro;
e) locul desfășurării probelor este sediul Unității Miliare 02439 București, str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, încăperea nr. 58.


ANUNŢ


privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuție de personal civil contractual „referent de specialitate gradul IA” în cadrul Biroului învățământ și cercetare din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice la Unitatea Militară 02439 Bucureşti

         Unitatea Militară 02439 Bucureşti, cu sediul în strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, din Ministerul Apărării Naţionale organizează, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual, după cum urmează:
           I. Un post vacant de execuție de referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului învățământ și cercetare din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice:
          - Denumirea postului: referent de specialitate IA
          - Numărul de posturi scoase la concurs: 1 post vacant
          - Nivelul postului: post de execuție
          - Structura: Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice
          - Durata timpului de lucru: 8 ore/ între orele 08.00-16.00
          - Perioada: nedeterminată
Documentele  obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt:

 • formular de înscriere la concurs (se completează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de U.M. 02439 Bucureşti;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale însă are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificat de cazier judiciar în original, anterior datei de susținere a probei scrise);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii);
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a  unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei personane;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 • date de contact ale serviciului management personal: tel. 021.319.60.06/int.160.
Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt următoarele:
      a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
      b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
      c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
         Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de execuție de referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului învățământ și cercetare din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice, sunt următoarele:
 1. studii universitare absolvite cu diplomă de licență, însoțită de suplimentul descriptiv;
 2. vechimea în muncă și în specialitatea studiilor minim 6 ani și 6 luni;
 3. nivel de acces la informații clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate;
 4. capacitate de analiză și sinteză ridicată;
 5. abilități de comunicare dezvoltate;
 6. aptitudinea de a desfășura activități complexe;
 7. capacitatea de a rezolva operativ problemele nou apărute;
 8. capacitate de efort intelectual de nivel ridicat.
Tematica și bibliografia necesare pentru ocuparea postului  de execuție de referent de     specialitate gradul IA în cadrul Biroului învățământ și cercetare din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice:
Tematica:
 1. Dispoziții generale privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 2. Elaborarea actelor normative;
 3. Redactarea actelor normative;
 4. Structura actului normativ;
 5. Modificarea, completarea, abrogarea şi alte evenimente legislative;
 6. Categorii de personal, funcţii şi grade profesionale, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea pe funcţii, formarea profesională şi pregătirea personalului de cercetare-dezvoltare;
 7. Organizarea și funcționarea structurilor centrale;
 8. Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale;
 9. Personalul Ministerului Apărării Naționale;
 10. Contractul individual de muncă;
 11. Sistemul național de cercetare-dezvoltare, valorificarea potențialului de cercetare, rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare;
 12. Dispoziții generale privind Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 13. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.
Bibliografia:
 1. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.  Legea  nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;
 3.  Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4.  Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5.  Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 6.  Hotărârea de Guvern   nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.
Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul IA în cadrul Biroului învățământ și cercetare din Oficiul învățământ, stat major, comunicații și sisteme informatice la U.M. 02439 București:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA

1.
Depunerea  dosarelor de concurs 11.03-22.03.2024, intervalul orar 8.30-12.30
2. Selecţia dosarelor de concurs 25.03.2024
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 25.03.2024, până la ora 15.00
4.
 
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 26.03.2024
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 27.03.2024

6.
Proba scrisă 04.04.2024, intervalul orar 11.00-14.00
7. Afişarea rezultatelor la proba scrisă 05.04.2024, până la ora 15.00

8.
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 08.04.2024, intervalul orar  8.00-15.00

9.
Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 09.04.2024
10 Susţinerea interviului 10.04.2024, începând cu ora 09.00

11.
Afişarea rezultatului interviului 11.04.2024, până la ora 14.00

12.
Depunerea  eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 12.04.2024, intervalul orar 8.00-15.00

13.
Soluţionarea contestaţiilor  cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 15.04.2024
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 16.04.2024

Note:
a) după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
b) prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz;
c) documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă și în original în vederea verificării conformității cu acestea.Totodată documentele sunt însoțite de foaia matricolă sau suplimentul descriptiv, după caz;
d) precizăm faptul că, potrivit calendarului după fiecare etapă a activității de defășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant, rezultatele se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a unității, directiamedicala@mapn.ro;
e) locul desfășurării probelor este sediul Unității Miliare 02439 București, str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, încăperea nr. 58.

  ANUNȚ

cu rezultatul selecţiei dosarelor privind organizarea concursului de încadrare a unui post militar vacant, de execuție, de ofițer specialist (prevăzută cu gradul militar de căpitan) în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș la Unitatea Militară 02122 București prin chemarea/rechemarea în activitate

 Rezultatul selecţiei dosarelor pentru organizarea concursului de încadrare a unui post vacant post militar vacant, de execuție, de ofițer specialist (prevăzută cu gradul militar de căpitan) în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș la Unitatea Militară 02122 București în condițiile Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unei funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/ 2017, cu modificările şi completările ulterioare, prin chemarea/rechemarea în activitate:

Nr. crt.

Cod numeric

de identificare

Mențiunea

 admis / respins

Motivul respingerii

dosarului

1.

ACR1 169

admis

-

Candidatul al cărui dosar au fost declarat admis, va susţine probele eliminatorii evaluarea psihologică evaluarea nivelului de pregătire fizică în data de 08.03.2024.

Prezentarea candidaţilor la sediul Centrului zonal de selecţie şi orientare Breaza va fi în data 08.03.2024, la ora 08.15, accesul făcându-se pe la punctul de control al Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” din str. Republicii, nr. 75, Breaza, jud. Prahova.

La prezentarea în unitate, candidaţii vor prezenta adeverința eliberată de medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este ,,clinic sănătos și nu se află în evidență sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice/infectocontagioase” și care să cuprindă sintagma ,,eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar”.

Candidaţii se vor prezenta la selecție având asupra lor bagaje de dimensiuni mici (pantofi sport pentru sală; 1-2 prosoape) şi documente (actul de identitate în original, adeverința de la medicul de familie, conform precizărilor anterioare; ustensile de scris de culoare albastră).

Centrul zonal de selecție şi orientare Breaza nu asigură cazarea candidaţilor și servirea mesei de către aceştia la popota unității.

 Potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Instrucțiuni privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unei funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/ 2017, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv până în data de 28.02.2024, ora 15.00.

 Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor-maior PLEȘIȚĂ ionela-telefon: 021/319 6006, int. 166 (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 15.00).

ANUNŢ
În acord cu prevederile art. XVII alin. (5) lit. f) și k) și alin. 6 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare și pe cele ale art. VII alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,
            Conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale          nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 810 din 13.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 • U.M. 02439 Bucureşti a Ministerului Apărării Naţionale organizează concurs pentru încadrarea unei funcţii militare vacante de execuţie, de ofițer specialist, pe perioadă nedeterminată, prin chemarea/rechemarea în activitate, astfel:
            - ofițer specialist (prevăzută cu gradul militar de căpitan) în microstructura asigurare învățământ din secția de pregătire medico-militară Târgu-Mureș.
            Funcţia se regăseşte în cadrul U.M. 02122 Bucureşti.
            În vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de ofiţeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:
    a) ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;
    b) maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari;
    c) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;
    d) persoane care nu deţin grad militar.
 • Gradul maxim care poate fi acordat la chemarea/rechemarea în activitate: Căpitan.
 • Studii necesare:
- studii superioare cu diplomă de licență în domeniul Sănătate programul de studii/specializarea Medicină.
 • Condiţiile generale:
Pot fi încadraţi în funcţii vacante candidaţii care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) au cetăţenie română;
    b) au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
    c) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
    e) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
    f) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
    g) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
    h) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
    i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
    i1) sunt avizaţi favorabil de către structura de specialitate a Ministerului Apărării Naţionale privind posibilitatea acordării accesului la informaţii clasificate;
    j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi a testului scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, denumit în continuare test scris;
    j1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    k) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
    l) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au candidat;
    m) au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii de nivelul şi în specializările corespunzătoare armei/serviciului şi specialităţii militare prevăzute pentru funcţia vacantă pentru încadrarea căreia se organizează concursul;
     n) îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia specifică domeniilor de activitate pentru exercitarea profesiei, după caz;
    o) îndeplinesc alte condiţii prevăzute în fişele posturilor vacante, necesare desfăşurării activităţii, după caz (conform condițiilor prevăzute de legislația specifică domeniului de activitate, detaliate mai jos) ;
     p) deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;
     q) se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;
     q1) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k), respectiv ale art. 38 alin. 1 lit. h) şi art. 40 alin. 1 lit. b) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa I/plutonier adjutant, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel;
    q2) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    r) sunt declaraţi "apt" în urma examinării medicale;
    s) sunt declaraţi "admis" în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.
 
 • Condiții prevăzute de legislația specifică domeniului de activitate pentru exercitarea profesiei:
 •   absolvent al Facultății de medicină, cu diplomă de licență, domeniul Sănătate programul de studii/specializarea Medicină;
 •  fără vechime în specialitatea studiilor;
 • Documente necesare depunerii dosarului de înscriere la concurs/examen:
a) cerere de înscriere la concurs, în care se menţionează funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să participe la concurs - document tipizat;
a1) declaraţie pe propria răspundere;
b) formular de bază - date personale - document tipizat;
c) certificatul de cazier judiciar, în original;
d) copia certificatului de naştere;
e) copia cărţii de identitate;
f) copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora (diploma de bacalaureat și supliment/foaie matricolă, diploma de licență și supliment/foaie matricolă);
g) documente care atestă situaţia militară curentă a candidatului şi, după caz, efectuarea pregătirii militare: copie a legitimaţiei militare pentru militarii în activitate, copie a livretului militar pentru militarii în rezervă, respectiv adeverinţă eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector pentru militarii rezervişti voluntari şi pentru persoanele fără obligaţii militare; copia legitimaţiei militare sau a livretului militar poate fi înlocuită de adeverinţă eliberată de către unitatea militară de provenienţă, respectiv de către centrul militar zonal/judeţean/de sector în a cărui evidenţă se află candidatul;
 1. documente emise de medicul de familie prin care fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecţie;
 2. certificat de integritate comportamentală, în original.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările şi documentele care atestă vechimea, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
 • Calendarul de desfăşurare al concursului:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/
ORA, INTERVAL ORAR
OBS.
1.
Depunerea dosarelor de concurs 09.02 - 22.02.2024/
09.00-15.00
 
2. Selecţia dosarelor de concurs 23-27.02.2024
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs până la data de 27.02.2024/ ora 15.00
4.
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor 27.02.2024/15.00  28.02.2024/15.00
 
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor contestaţiilor 29.02.2024/
până la ora 15.00
6. Evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine); participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare începând cu data de 08.03.2024, ora 07.15,
în perioada
08-11.03.2024
începând cu ora 07.15, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza
7. Examinarea medicală
(test eliminatoriu)
începând cu data de 12.03.2024, ora 07.15,
în perioada
12-15.03.2024
la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu. “Academician Ştefan Milcu” Bucureşti
8. Afişarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii de aptitudini până la data de 15.03.2024/ ora 16.00 la sediul
U.M. 02439 Bucureşti,
tel. 021/319.60.04
9. Testul scris 18.03.2024 începând cu ora 09.00
10. Afişarea baremelor de notare pentru testul scris 18.03.2024
11. Afişarea rezultatelor la testul scris 18.03.2024 până la ora 14.00
 
12. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul obţinut la testul scris 18.03.2024/14.00-19.03.2024/14.00
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatele testului scris şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 20.03.2024/până la ora 14.00
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 21.03.2024
 
  • Tematica şi bibliografia specifică pentru testul grilă de verificare a cunoştinţelor:
 
 1. Tematica:
 1. Învățământul superior medical; Învăţământul superior militar şi învăţământul superior de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională;
 2. Organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale - dispoziţii generale, atribuții și responsabilități ale Ministerului Apărării Naționale;
 3. Misiunea de baza a Institutului Medico-Militar;
 4. Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Medico-Militar;
 5. Organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale;
 6. Condițiile și criteriile de recrutare la profesia militară;
 7. Modalitatea de transfer a studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar;
 8. Exercitarea profesiei de medic, medic dentist și farmacist.
 
 1. Bibliografia:
 1. Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 585/1990 privind înfiinţarea Institutului Medico-Militar;
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 102/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019 pentru aprobarea Condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 144/2012 pentru aprobarea Normelor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTE:
  1. eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs, după testele eliminatorii de aptitudini şi după testul scris. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
  2. se pot prezenta la următorul test doar candidaţii care au fost declaraţi „apt”/”admis” la proba anterioară;
  3. prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
  4. pentru evaluarea psihologică şi evaluarea nivelului de pregătire fizică (teste eliminatorii desfăşurate în această ordine)
 • participă candidaţii declaraţi “Apt/Admis” la probele anterioare;
 • selecţia candidaţilor se va executa în perioada 08-11.03.2024 la sediul Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare (CZSO) Breaza;
 • contestaţiile privind rezultatele probelor se depun în termen de 2 ore de la anunţarea rezultatelor şi se soluţionează în 24 ore de la expirarea termenului de depunere. Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică în scris şi prin afişare la sediul CZSO Breaza, imediat după soluţionare;
 • candidaţii se vor prezenta la selecţie, în data comunicată, la ora 07.30. Vor avea asupra lor cartea de identitate, instrumente de scris şi echipament sportiv.
-     nu se asigură cazare şi masă.
  1. pentru examinarea medicală (test eliminatoriu)
- examinarea medicală se va desfăşura în perioada 12-14.03.2024, la sediul Centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” Bucureşti;
- candidaţii se vor prezenta la control în data de 12.03.2024, ora 07.15 şi vor avea asupra lor următoarele documente: fişa de examinare medicală şi adeverinţă eliberată de medicul de familie cu antecedentele personale patologice şi antecedente heredocolaterale. Fișa de examinare medicală se asigură de U.M. 02439 București.
- costul examinării medicale este de 150 Ron.
 
 
                                     

                                                                      ANUNŢ
cu rezultatul final al examenului pentru promovare în
în grad profesional superior celui deținut, respectiv din postul de consilier grad profesional principal în postul de consilier grad profesional superior în cadrul Biroului coordonare structuri sanitare cu paturi și monitorizare indicatori management sanitar din Secția asistență medicală la Direcția medicală
 
Nr.
crt.
Cod numeric de identificare Funcţia publică Punctajul
final obţinut
Rezultatul
1. ACR1 957 din 06.12.2023 Consilier
grad profesional superior
195 puncte Admis
           
            COMISIA DE EXAMEN:
            - Preşedinte: - funcționar public BRUJAN Laura-consilier grad profesional superior în Biroul contabilitate și centralizare situații financiare din Serviciul financiar-contabil la Direcția medicală___________;
             - Membrii: - funcționar public DUMBRAVĂ Florentina-consilier grad profesional superior în Biroul expertiză medico-militară din cadrul secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală_______;
                                  - funcționar public VLĂDUȘEL Ariadna-Rodica-consilier grad profesional superior în Biroul monitorizare a calității serviciilor de sănătate din cadrul Secției asistență medicală la Direcția medicală_______;
             - Secretar:  - funcţionar public RAICIU Geta-inspector grad profesional superior în Compartimentul management personal civil din Serviciul management personal la Direcția medicală____________________.

Şeful serviciului management personal
                     
                                                                       AVIZ STRUCTURĂ DE SECURITATE


PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL DIRECȚIEI MEDICALE, ASTĂZI                ora               .


SUBOFIŢER DE SERVICIU / GRADAT DE SERVICIU
(Gradul)                                 
                               (Numele, prenumele şi semnătura)

           ROMÂNIA                                                                NECLASIFICAT
     MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                              Exemplar unic                            DIRECŢIA MEDICALĂ
             Nr. A 10041 din 11.12.2023

                                 APROB 
                                ŞEFUL DIRECŢIEI MEDICALE
                               

ANUNŢ

cu rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovare în
în grad profesional superior celui deținut, respectiv din postul de consilier grad profesional principal în postul de consilier grad profesional superior în cadrul Biroului coordonare structuri sanitare cu paturi și monitorizare indicatori management sanitar din Secția asistență medicală la Direcția medicală

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele:
Nr.
crt.
Cod numeric de identificare Rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovare în grad profesional superior    Obs.
1. ACR1 957 din 06.12.2023 Admis -
            Proba scrisă se va susține în data de 20.12.2023, ora 09.00, la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5.
            COMISIA DE EXAMEN:
            - Preşedinte: - funcționar public BRUJAN Laura-consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și centralizare situații financiare din Serviciul financiar-contabil la Direcția medicală___________;
             - Membrii: - funcționar public DUMBRAVĂ Florentina-consilier grad profesional superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul secției expertiză medico-militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală_______;
                                  - funcționar public VLĂDUȘEL Ariadna-Rodica-consilier grad profesional superior în Biroul monitorizare a calității serviciilor de sănătate din cadrul Secției asistență medicală la Direcția medicală_______;
             - Secretar:   - funcţionar public RAICIU Geta-inspector grad professional superior în Compartimentul management personal civil din Serviciul management personal la Direcția medicală____________________.

Şeful serviciului management personal                                                                                                                           


                                                                  AVIZ STRUCTURĂ DE SECURITATE
                                                                                                                                                                  PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL DIRECŢIEI MEDUCALE, BUCUREŞTI, ASTĂZI        12.12.2023          ORA  11.00   

SUBOFIŢER DE SERVICIU / GRADAT DE SERVICIU
(Gradul) ___________________________________ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02439
A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public de execuție, din postul de consilier clasa I,grad profesional principal în postul de consilier clasa I, grad profesional superior, din cadrul Biroului coordonare structuri sanitare cu paturi și monitorizare indicatori management sanitar din
Secția asistență medicală la

Direcția medicală


Postul pentru care se organizează examenul de promovare în grad profesional superior este de consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului coordonare structuri sanitare cu paturi și monitorizare indicatori management sanitar din Secția asistență medicală la Direcția  medicală.
            Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână, pe perioadă nedeterminată.      
Condițiile de participare la examenul de promovare:
            Potrivit art. 479 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările, pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
          d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.
Data desfășurării examenului și și probele examenului:
- proba scrisă: 20.12.2023 ora 09.00;
- interviul: 27.12.2023 ora 09.00.
Perioada de depunere a dosarului: 16.11-07.12.2023 ora 12.00.
Selecţia dosarului: 11.12.2023, la sediul Direcției medicale, Str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti.
            Locul depunerii dosarului şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional: sediul Direcției medicale, Str. Intitutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, persoană de contact f.p. Raiciu Geta, telefon 021.319.60.04/130.
Dosarul de examen trebuie să conțină în mod obligatoriu, următoarele documente:
            - formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
            - copia actului de identitate;
            - copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul  management personal în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
            - adeverință eliberată de comapartimentul management personal civil în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
            - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate (2022, 2021);
            BIBLIOGRAFIA:
             1. Constituţia României, Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
            2. Ordonanţa de urgenţă  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
            3.Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
            4. Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
            5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
            6. Instrucţiunile privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
            7. Ordinul ministrului apărării nr. M.129/2009, privind conducerea unităților sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
            8. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;
                10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 163/2023 privind acordarea, menţinerea, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-o clasă inferioară, respectiv retragerea titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional;
          11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.384/2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;
          13. Ordinul ministrului sănătății nr. 3626/2022 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate continua sau înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare;
          14. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1490/2008, privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;
          15. Ordinul ministrului sănătății nr. 3473/2023 pentru stabilirea condiţiilor şi metodologiei privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice şi avizarea modificării acesteia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aprobării/avizării structurii organizatorice a spitalelor publice şi a modificării acesteia.
TEMATICA:
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
2. Administraţia publică centrală de specialitate;
3. Principii şi definiţi;
4. Abordarea integrată de gen în politicile naţionale;
5. Principiile asistenţei de sănătate publică;
6. Autorităţile sistemului de sănătate publică;
7. Asistenţa medicală;
8. Acordarea asistenţei medicale;
9. Acordarea concediilor şi scutirilor medicale în scopul recuperării capacităţii de muncă (6);
10. Organizarea Concursului/Examenului pentru ocuparea funcţiei de comandant al unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale;
11. Metodologia-Cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice;
12. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi;
13. Metodologia privind acordarea, menţinerea, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-o clasă inferioară, respectiv retragerea titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional;
          14. Timpul de muncă;
          15. Organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţi publice din sectorul sanitar;
          16. Incompatibilităţile şi conflictul de interese;
17. Încetarea contractului;
18. Evaluarea anuală a activităţii managerului de spital public şi/sau reevaluarea;
          19. Metodologia de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;
          20. Condiţiile şi metodologia privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice şi avizarea modificării acesteia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aprobării/avizării structurii organizatorice a spitalelor publice şi a modificării acesteia.                                                         


 
ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul imediat superior a P.c.c. Popescu Ana-Maria Alexandra– economist gr. II în compartimentul financiar-contabil

 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele Punctaj obţinut
(maxim 100 puncte)
Menţiunea admis/respins
1. P.c.c. Popescu Ana-Maria Alexandra 96 Admis

În cazul în care candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut la proba scrisă poate formula  şi depune contestaţie până la data de 19.06.2023 ora 13.00, la sediul U.M. 02414 Bucureşti.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Iova Florica.


ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior
a unui personal civil contractual încadrat în U.M. 02414 Bucureşti

Unitatea Militară 02414 Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual încadrat în unitate, astfel:
-  pentru postul cu gradul profesional de economist II din cadrul microstructurii Financiar-Contabil.
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul U.M. 02414, strada Mircea Vulcănescu nr. 88 sector 1 Bucureşti, în data de 16.06.2023, ora 09.00.
Cererile de participare la examenul de promovare adresate Şefului U.M. 02414 Bucureşti se vor depune la Biroul evidență personal și completare cu efective din cadrul U.M. 02414 Bucureşti în perioada 31.05-09.06.2023.
Tipul probei de examen: Probă scrisă.
 Bibliografia :
 1. Legea 500/2002 privind finanțele publice;
 2. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 3. OMFP 1917/2005 ;
 4. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 5. Legea contabilității nr. 82/1991 republicată;
 6. M.S.31/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea personalului militar și civil din Ministerul Apărării Naționale;
 7. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Tematica:
 1. Contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune;
 2. Prevederi referitoare la bilanț: structura, contul de rezultat patrimonial, contul de execuție bugetară;
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
 4. Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului unităților militare;
 5. Acordarea compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din M.Ap.N;


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02439
 
ANUNŢ
cu rezultatul final al concursului organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție, personal civil contractual de referent de specialitate gradul IA în cadrul microstructura Control intern managerial din Serviciul secretariat la U.M. 02439 Bucureşti
 
Nr.
crt.
Nume și prenume candidat Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/respins
1. ACR 1325 20 - - RESPINS
2 ACR 1 327 65 82,33 73,66 ADMIS
                    Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post un termen de 15 calendaristice, până la data de 06.06.2023, potrivit prevederilor art.67 alin. (1) din Hotărârea  Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
               Prin excepție de la prevederile art. 67, alin. (1) , în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afițarea rezultatului final al concursului, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.
               Candidatul declarat „admis” la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post la termenul menționat.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02439
 
ANUNŢ

cu rezultatul final privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de referent de specialitate gradul II în postul de referent de specialitate gradul I în Biroul salarizare din Serviciul financiar-contabil la Direcția medicală  

      Rezultatul final al examenului este următorul: 
Nr.
crt.
Nume şi prenume
candidat
Punctaj proba scrisă Admis/
Respins
Observații
    1. Personal civil contractual PARASCHIV Marioara  9,50 ADMIS  
Notă: Încadrarea în postul de referent de specialitate gradul I în Biroul salarizare în Serviciul financiar-contabil la Direcția medicală are loc începând cu data de 01.06.2023.  
  Bază: Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei peronalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ultrioare.
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02414

 
ANUNŢ
privind suspendarea concursului /examenului de încadrare pe durată nedeterminată a postului vacant de asistent medical principal din Laboratorul microbiologie al Secției diagnostic și investigare în sănătate publică


            În baza art. IV alin. (1), (6) și (8) din O.U.G. nr. 34 din 15.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Unitatea Militară 02414 București, SUSPENDĂ ocuparea prin concurs/examen a postului vacant de asistent medical principal din Laboratorul microbiologie al Secției diagnostic și investigare în sănătate publică, pentru care rezultatul selecției dosarelor a fost în data de 15.05.2023.

Documentele depuse în original la dosarele de concurs pot fi înapoiate candidaților la cererea scrisă a acestora, depusă la sediul Unității Militare 02414 București, str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sect.1.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02439
 
     


ANUNŢ

          Având în vedere prevederile art. IV, alin.(6) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ținând cont de faptul că selecția dosarelor de concurs pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual, referent de specialitate gradul IA în microstructura Control intern managerial din Serviciul secretariat la Unitatea Militară 02439 București, a avut loc în data de 03.05.2023, respectiv, anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2023 se continuă desfășurarea concursului.ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02439
 
ANUNŢ

cu rezultatul  interviului  la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie „referent de specialitate gradul IA” în cadrul microstructurii Control intern managerial din Serviciul secretariat la
 Unitatea Militară 02439 București
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj
interviu
Menţiunea
admis/respins
   1. ACR1 327 82,33 ADMIS
Candidatul nemulţumit de rezultatul interviului poate formula contestaţie până la data de 18.05.2023 ora 15.00, conform art. 53 din Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei peronalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Eventuala contestaţie se depune la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor f. p. Raiciu Geta.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02414

 
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de asistent medical principal din Laboratorul microbiologie al
Secției diagnostic și investigare în sănătate publică
 
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
    1. 283373 Admis -

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 08.06.2023, ora 10.00, la sediul U.M. 02414 Bucureşti. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate sau un document care să ateste identitatea, potrivit legii, precum și instrumente de scris cu pastă albastră.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie până la data de 16.05.2023, ora 15.30, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, telefon 021/319 30 51, int. 7601.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02439
A N U N Ț
cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea unui post vacant de execuție, personal civil contractual de referent de specialitate gradul IA în cadrul microstructurii Control intern managerial din Serviciul secretariat la
U.M. 02439 Bucureşti
 
Nr. crt. Nume şi prenume
candidat
Punctaj la proba scrisă Menţiunea
admis/respins
1. ACR1 327 65 ADMIS
2. ACR 1 325 20 RESPINS
Candidatul declarat admis, la proba scrisă, va susţine proba de interviu în data de 16.05.2023, începând cu ora 09.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico- Militar nr. 3-5.
Candidații nemulţumiți de rezultatul probei scrise, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv în data de 12.05.2023 potrivit prevederilor art. 53 din Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei peronalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
            Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, microstructura resurse umane telefon: 021/319 6006, int. 130, în intervalul orar 08.00 – 15.00).
  


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02439
A N U N Ț

cu rezultatul selecţiei dosarelor privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere de personal civil contractual, referent de specialitate gradul IA în cadrul microstructurii Control intern managerial din Serviciul secretariat la
 Unitatea Militară 02439 București

          Rezultatul selecţiei dosarelor privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de conducere de personal civil contractual, referent de specialitate gradul IA în microstructura Control intern managerial din Serviciul secretariat la Unitatea Militară 02439 București:
Nr. crt. Cod numeric
de identificare
Mențiunea
 admis / respins
Motivul respingerii
dosarului
1. ACR1 325 admis -
2. ACR1 327 admis -
Candidaţii ale căror dosare au fost declarate admis, vor susţine proba scrisă în data de 10.05.2023, ora 09.00, la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Instititul Medico-Militar nr. 3-5 și se vor prezenta la punctul de control la ora 08.30.
Accesul la sala de examinare se va face pe baza cărţii de identitate (având asupra lor 1 pix cu mină albastră).
Potrivit prevederilor art. 53 din Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei peronalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv în data de 04.05.2023.
            Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor-funcționar public RAICIU Geta, telefon: 021/319 6006, int. 130 (în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00 – 15.00).

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02439
A N U N Ț
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a unui personal civil contractual din postul de „referent de specialitate gradul II” în postul de „referent de specialitate gradul I” în cadrul Biroului salarizare din Serviciul financiar-contabil la Direcția medicală

            Examenul de promovare în grad profesional imediat superior se va desfăşura la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 Bucureşti, în data de 17.05.2023, ora.09.00.
            Tipul probei de examen: probă scrisă.
            BIBLIOGRAFIA:
            1. Legea nr. 500 din 11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
            2. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Republicată - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
            3. Legea nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
            4. Legea - cadru  nr. 153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
            5. Hotărârea de Guvern  nr. 250 din 08.05.1992 - Republicată - privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completarile ulterioare;
            6. Hotărârea de Guvern nr. 442 din 07.08.1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu modificările şi completările ulterioare;
            7. Hotărârea de Guvern nr. 1867 din 22.12.2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării, cu modificările şi completările ulterioare;
            8. Hotărârea de Guvern nr. 153 din 29.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările și completarile ulterioare;
            9. Hotărârea de Guvern nr. 714 din 13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
            10. Ordonanța de Urgență nr. 119 din 31.08.1999 - Republicată - privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, cu modificările și completarile ulterioare;
            11. Ordonanţa de Urgenţă   nr. 158 din 17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
            12. Ordonanţa de Urgenţă   nr. 111 din 08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
            13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
            14. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 923 din 11.07.2014 – Republicat - pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completarile ulterioare.
       TEMATICA:
            1. Salarizarea personalului din familia ocupaţională de funcţii bugetare „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”, „APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” și  „ADMINISTRAŢIE”;
            2. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii;
            3. Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
            4. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
            5. Condiții de acordare/încetare a compensației lunare pentru chirie;
            6. Acordarea indemnizației de delegare, alocației de cazare, detașare, transport, și cazare;
      7. Organizarea și  exercitarea controlului financiar preventiv-propriu.
            Dosarul de înscriere la examen cuprinde:
          - cererea de înscriere;
          - adeverința din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;
          - fotocopii ale rapoartelor de evaluare a performanțelorprofesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate;
            Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune până în perioada 02-08.05.2023, la secretarul comisiei de examinare funcționarul public Raiciu Geta-inspector superior în cadrul Compartimentului management personal civil la Direția medicală.ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02439
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuție de personal civil contractual „referent de specialitate gradul IA” în cadrul microstructurii Control intern managerial din Serviciul secretariat la Unitatea Militară 02439 Bucureşti

            Se modifică în parte efectele Anunțului privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție de personal civil contractual „referent de specialitate gradul I A” în cadrul microstructurii Control intern managerial din Serviciul secretariat la Unitatea Militară 02439 București, publicat în data de 13.04.2023, aprobat de șeful Direcției medicale și înregistrat cu nr. A 3190 din 10.04.2023, în sensul că interviul va avea loc în data de 16.05.2023, în loc de data de 17.05.2023 începând cu ora 09.00, iar activitățile planificate după această dată se decalează/modifică, astfel:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
1. Depunerea  dosarelor de concurs 18.04-02.05.2023
Intervalul orar 8.30-12.30
2. Selecţia dosarelor de concurs 03.05.2023
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 03.05.2023, până la ora 15.00
4.
 
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 04.05.2023
Intervalul orar
8.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 05.05.2023
Până la ora 15.00
6. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă 10.05.2023
Intervalul orar 09.00-12.00
7. Afişarea rezultatelor probei scrise 11.05.2023
Până la ora 15.00
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 12.05.2023
Intervalul orar 8.00-15.00
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 15.05.2023
Până la ora 15.00
10 Susţinerea interviului 16.05.2023
Începând cu ora 09.00
11. Afişarea rezultatului interviului 17.05.2023
Până la ora 14.00
12. Depunerea  eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 18.05.2023
Intervalul orar 8.00-15.00
13. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 19.05.2023
Până la ora 15.00
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 22.05.2023
Până la ora 14.00
     Bază: - prevederile art.18, alin. (5) din Horărârea Guvernului nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant  de execuţie de

personal civil contractual


                Unitatea Militară 02213 Sebeș organizează concurs pentru încadrarea a 1 post de muncitor calificat I, bucătar în cadrul Microstructurii Deservire din Formația Deservire și Depozitare din Administrativ, studii medii sau generale, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal, cu contract pe perioada nedeterminată.
  Principalele cerinţe ale postului constau în îndeplinirea  atribuțiilor specifice în cadrul Microstructurii Deservire.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 1336/2022, adresat şefului U.M. 02213 Sebeș;
¨ curriculum vitae – model comun european;
¨ certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
¨ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate sau copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
¨ acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.

  Documentele vor fi introduse într-un dosar cu șină.

  Condiţiile generale pentru ocuparea postului:
 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
           
   Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat I din cadrul Microstructurii deservire sunt:
 1. studii de specialitate: generale sau medii (atestate cu diploma sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu;
 2. vechime: 9 ani (vechime în muncă);
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.
 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL VACANT DE

,,MUNCITOR CALIFICAT I, BUCĂTAR" ÎN MICROSTRUCTURA DESERVIRE DIN FORMAȚIA DESERVIRE ȘI DEPOZITARE


TEMATICA:
 1. Atribuțiunile bucătarului. Calitățile profesionale ale unui bucătar;
 2. Procese tehnologice de obținere a preparatelor culinare. Clasificarea mâncărurilor românești;
 3. Norme privind prepararea, depozitarea și transportul alimentelor;
 4. Proprietăți organoleptice ale principalelor produse alimentare (carne, ouă, lactate);
 5. Reguli privind igiena la locul de muncă;
 6. Norme de igiena pentru unitățile de alimentație publică;
 7. Obligațiile lucrătorilor privind apararea împotriva incendiilor;
 8. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
 9. Drepturile și obligațiile salariatului. Răspunderea disciplinară;
 10. Clasificarea informațiilor și accesul la informații clasificate.
BIBLIOGRAFIA:
 1.  Rețetar de preparate culinare, produse de cofetărie, patiserie și arta servirilor în restaurante pentru turismul intern și internațional – Enciclopedie Gastronomică, Stere Stavrositu, Constanța – 2004;
 2. Bucătăria românească și sănătatea omului, Tudor Manta și Gheorghe Ștefan, Editura Medicală, 1975;
 3. Meniuri de la preparare la servire, Stere Stavrositu;
 4. Ghid național de bune practici pentru siguranța alimentelor – Produse culinare, Viorel Marin, Teofil Vultur, Editura Uranus, 2006;
 5. Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României Nr. 866 din 12.12.2002);
 6. Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 633 din 21.07.2006);
 7. Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.646 din 27.06.2006);
 8. Ordinul M.87/27.04.2021 pentru arobarea  Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărarii Naţionale (Monitorul Oficial al României nr.481 bis din 10.05.2021);
 9. Ordinul M.191/27.09.2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale (Monitorul Oficial al României Nr. 900 bis din 07.11.2019);
 10. Hotărârea Guvernului României nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 485 din 05.07.2002);
 11. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Titlul II, III, XI (Monitorul Oficial al României nr. 501 din 13.05.2021);
12.Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (Monitorul Oficial al României Nr. 1.105 din 26.11.2004).

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

           
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 02-15.05.2023, până la ora 15,00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact Lt.col. Cosma Alin 0258/731.905 int.104.
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 17.05.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr. 74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 18.05.2023, până la ora15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 19.05.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 23.05.2023, ora 09.00;
  Rezultatul la proba practică se afişează în data de 24.05.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practică se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 25.05.2023, până la ora 15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează în data de 26.05.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 29.05.2023, ora 09.00;
  Rezultatul interviului se afişează în data de 30.05.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 31.05.2023, până la ora 15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 06.06.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 07.06.2023 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant  de execuţie de

personal civil contractual


                Unitatea Militară 02213 Sebeș organizează concurs pentru încadrarea a 1 post de muncitor calificat I, zugrav în cadrul Microstructurii Deservire din Formația Deservire și Depozitare din Administrativ, studii medii sau generale, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal, cu contract pe perioada nedeterminată.
  Principalele cerinţe ale postului constau în îndeplinirea  atribuțiilor specifice în cadrul Microstructurii Deservire.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 1336/2022, adresat şefului U.M. 02213 Sebeș;
¨ curriculum vitae – model comun european;
¨ certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
¨ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate sau copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
¨ acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.

  Documentele vor fi introduse într-un dosar cu șină.

  Condiţiile generale pentru ocuparea postului:
 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
           
   Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat I, zugrav din cadrul Microstructurii Deservire sunt:
 1. studii de specialitate: generale sau medii (atestate cu diploma sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu;
 2. vechime: 9 ani (vechime în muncă);
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.
 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL VACANT DE

,,MUNCITOR CALIFICAT I, ZUGRAV" ÎN MICROSTRUCTURA DESERVIRE DIN FORMAȚIA DESERVIRE ȘI DEPOZITARE


TEMATICA:
 1. Pregătirea suprafețelor suport pentru lucrările de zugrăveli și vopsitorii simple;
 2. Materiale utilizate la lucrările de zugrăveli;
 3. Faze și operații în executarea lucrărilor de zugrăveli;
 4. Prepararea soluțiilor pentru lucrări de zugrăveli;
 5. Executarea vopsitoriilor de calitate superioară și a zugrăvelilor speciale;
 6. Reguli privind igiena la locul de muncă;
 7. Norme de igiena pentru unitățile de alimentație publică;
 8. Obligațiile lucrătorilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 9. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
 10. Drepturile și obligațiile salariatului. Răspunderea disciplinară;
 11. Clasificarea informațiilor și accesul la informații clasificate.
BIBLIOGRAFIE:
 1.  Cartea zugravului și vopsitorului, C. Tsicura, Editura Tehnică, București – 1981;
 2. Suport curs zugrav, Editura CONEST, Iași, 2011;
 3. Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 633 din 21.07.2006);
 4. Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.646 din 27.06.2006);
 5. Ordinul M.87/27.04.2021 pentru arobarea  Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărarii Naţionale (Monitorul Oficial al României nr.481 bis din 10.05.2021);
 6. Ordinul M.191/27.09.2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale (Monitorul Oficial al României Nr. 900 bis din 07.11.2019);
 7. Hotărârea Guvernului României nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 485 din 05.07.2002);
 8. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Titlul II, III, XI (Monitorul Oficial al României nr. 501 din 13.05.2021);
 9. Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (Monitorul Oficial al României Nr. 1.105 din 26.11.2004).

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

           
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 02-15.05.2023, până la ora 15,00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact P.c.c. Țîmpea Maria 0258/731.905 int.104.
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 17.05.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr. 74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 18.05.2023, până la ora15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  P.c.c. Țîmpea Maria, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 19.05.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 23.05.2023, ora 09.00;
  Rezultatul la proba practică se afişează în data de 24.05.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practică se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 25.05.2023, până la ora 15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  P.c.c. Țîmpea Maria, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează în data de 26.05.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 29.05.2023, ora 09.00;
  Rezultatul interviului se afişează în data de 30.05.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 31.05.2023, până la ora 15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  P.c.c. Țîmpea Maria, telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 06.06.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 07.06.2023 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02414 
ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant asistent medical principal din Laboratorul microbiologie din Secția diagnostic și investigare în sănătate publică.
 
 1. Numărul, denumirea şi nivelul postului:
Unitatea Militare 02414 Bucureşti cu sediul în strada Mircea Vulcănescu, nr. 88, sect. 1, Bucureşti, scoate la concurs următorul post vacant, astfel:
 •  un post cu normă întreagă de lucru de 8 (opt) ore pe zi, pe perioadă nedeterminată, de asistent medical principal (M) din Laboratorul microbiologie din Secția diagnostic și investigare în sănătate publică.
 
 1. Documentele solicitate candidaţilor
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i) curriculum vitae, model comun european.
   
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/2022.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

c) Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
 • Nivelul studiilor:
  • diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau diplomă de absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • Vechime în muncă: 5 ani și 6 luni;
 • Vechime în specialitate: 5 ani și 6 luni din care minim 3 ani activitate desfășurată în laborator de analize medicale, atestați cu adeverințe;
 • Certificat de membru în Ordinul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
 • Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist sau asistent medical de laborator;
 • Nivel de acces la informaţii clasificate: secret de serviciu. Presupune acord scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
 • Abilităţi: de comunicare, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, rezistenţă la stres.
d ) Condiţii generale:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

e) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 • 08.06.2023, ora 10.00 - proba scrisă;
 • 14.06.2023, ora 10.00 – interviul;
 • locul desfăşurării probelor: sediul U.M. 02414 Bucureşti.

f) BIBLIOGRAFIA
 1. Lucia Debeleac, M.C. Popescu Drânda, Microbiologie, Ed. Almatea, București, 2003;
 2. Rădulescu S., Meyer E.A., Parazitologie Medicală, Ed. All, București, 1994;
 3. Costin Cernescu – Virusologie Medicală, Ed. Medicală, 2017;
 4. Metode curente pentru analize de laborator clinic, Ed. Medicală București, 1982;
 5. Metode de laborator de uz curent Vol II, Ed. Medicală București 1977;
 6. Aurora Popescu, Biochimie Medicală, Ed. Medicală 1998;
 7. Ordin MS 1226/18.12.2012 – Privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale;
 8. Ordin MS 1101/2016 – Privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infectiilor asociate asistentei medicale în unitatile sanitare.

g) TEMATICA
 1. Bacteriile – rol în organism , morfologie, caractere generale;
 2. Examenul bacteriologic și coproparazitologic – examinarea preparatelor native si colorate, colorații folosite in bacteriologie si tipuri de coloranți;
 3. Cultivarea bacteriilor- tipuri de medii de cultura si tehnicile de însămânțare;
 4. Recoltarea produselor și transportul probelor biologice pentru examenele de laborator; (sânge, secreții purulente, secreții uretrale și vaginale, exsudat nazo-faringian, sputa urina, materii fecale);
 5. Antibiograma – tehnica de lucru, principiu, interpretare, importanta;
 6. Sterilizarea și dezinfecția -  definiție, tipuri de sterilizare și substanțele folosite la sterilizare
 7. Mijloace de apărare ale organismului împotriva agresiunii microbiene, imunitatea naturală și imunitatea dobândită ( antigenele, anticorpii, imunitatea umorală, imunitatea mediată celular, imunitatea activă, vaccinurile, imunitatea pasivă, seroprofilaxia);
 8. Bacteriile patogene – caractere de patogenitate, virulenta, toxinogeneza, surse de infecție, multiplicarea bacteriilor și apariția infecțiilor;
 9. Coci Gram-pozitivi – stafilococul, streptococul, pneumococul (habitat, caractere  morfo-tinctoriale, caractere biochimice si de metabolism, caractere de cultura, caractere de patogenitate);
 10. Bacili Gram-negativi – E. Coli, Salmonella, Shigella, Vibrionul holeric (habitat, caractere morfotinctoriale, caractere biochimice și de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate);
 11. Bacilul difteric, bacilul carbunos, bacilul tuberculos, (habitat, caractere morfotinctoriale, caractere biochimice și de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate);
 12.  Germeni anaerobi – bacilul tetanic, bacilii gangrenei gazoase și bacilul botulinic (habitat, caractere morfotinctoriale, caractere biochimice și de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate);
 13.  Virusurile – caractere generale, , clasificare, exemple;
 14. Diagnosticul de laborator al virozelor;
 15. Protozoarele – caractere generale, clasificare, exemple;
 16. Sporozoare, genul Plasmodium – clasificare, mod de înmulțire, caractere de patogenitate;
 17. Încrengătura Plathelminti, clasa Cestode, familia Taeniidae – morfologie, ciclu biologic, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator;
 18. Încrengătura Nemathelminti, clasa Nematode, familia Trichinellidae, familia Ascaridae, familia Oxyuridae morfologie, ciclu evolutiv,  rol patogen, epidemiologie,  diagnostic de laborator;
 19. Controlul intern  de calitate al analizelor de laborator;
 20. Hemoleucograma completă, recoltare, execuție, interpretare, erori;
 21. Executarea frotiului de sânge periferic, tehnica de execuție, colorații folosite (May Grunwald Giemsa, Brilliant-Cresyl-Bleu);
 22. Teste de explorare a hemostazei și a coagulării (TS, TC, PT, INR, APTT, fibrinogen);
 23. Grupele sanguine – sistemul AB0, Rh – tehnica de lucru, interpretare;
 24. Tehnici de recoltare probe sanguine (sistem de recoltare cu vacuum, puncția venoasă, puncția capilară, acordarea primului ajutor în caz de incident apărut în timpul recoltării);
 25. Principii de protecția muncii în activitatea asistentului de laborator : profilaxia îmbolnăvirilor cu HIV, hepatită, contaminarea cu microorganisme patogene (bacterii, paraziți, fungi, virusuri);
 26. Explorarea metabolismului lipidic, proteic și glucidic (colesterol, trigliceride, proteine totale, uree, creatinină, acid uric, bilirubină, glicemia;
 27. Determinarea ionilor : calciu seric total, calciu ionic, magneziu, fier, fosfor, sodiu, potasiu, clor (pentru analizele enumerate la punctele 25-26: recoltare, principiul metodei, tehnica de lucru, intervale de referință, semnificație clinică, factori care influențează rezultatele);
 28. Examenul de laborator al urinii (recoltare, prepararea probelor, examenul fizico-chimic și sedimentul urinar);
 29. Componenții normali și patologici ai urinii.

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr. crt. Activitatea Perioada
1 Publicarea anunţului (cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă art. 18) 26.04.2023
2 Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs (dosarele se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului art. 34) 11.05.2023
3 Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere la concurs (în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor art.36) 15-16.05.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei de dosare la sediul unităţii organizatoare precum şi pe pagina de interne a unităţii (în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor art. 37) 17.05.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor (în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției de dosare art. 53) 18.05.2023
6 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind selecţia dosarelor (în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor art. 54) 19.05.2023
7 Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selectarea dosarelor (imediat după soluționarea contestațiilor art. 56, alin. (2)) 19.05.2023
8 Data probei scrise 08.06.2023
9 Data afişării rezultatului probei scrise (în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei art. 47, alin. (3)) 09.06.2023
10 Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă (în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise art. 53) 12.06.2023
11 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind proba scrisă (în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor art. 54) 13.06.2023
12 Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă (imediat după soluționarea contestațiilor art. 56, alin. (2)) 13.06.2023
13 Data interviului (se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice art. 41, alin. (5)) 14.06.2023
14 Data afişării rezultatului interviului (în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei art. 47, alin. (3)) 15.06.2023
15 Perioada de depunere a contestaţiilor privind interviul (în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise/practice art. 53) 16.06.2023
16 Soluţionarea eventualelor contestaţii privind interviul în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor art. 54, alin. (3)) 19.06.2023
17 Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul (imediat după soluționarea contestațiilor art. 56, alin. (2)) 19.06.2023
18 Data afişării rezultatului final (în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă art. 56, alin. (3)) 20.06.2023

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, din str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sect. 1, București.
Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0213193051/ int. 7601.
Rezultatul selecţiei dosarelor, ale probelor de concurs, precum și ale soluționării eventualelor contestații se afişează la sediul U.M. 02414 Bucureşti şi pe pagina de internet www.directiamedicala.mapn.ro

NOTE:
1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
ANUNŢ
cu rezultatele finale  ale concursului pentru ocuparea postului vacant
de execuţie de personal civil contractual   de  Casier  în Casierie din Financiar-contabil
 
Nr. crt. Cod candidat Selecția dosarelor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctajul final al concursului Rezultat final
Admis / Respins
1.
A 1007/2023 Admis 90 85 87,5 ADMIS
2.
A 1097/2023 Admis 50 48 49 RESPINS
3.
A    998/2023 Respins - - - RESPINS
4.
A  1006/2023 Respins - -- - RESPINS
5. A  1021/2023 Respins - - - RESPINS
6.
A  1071/2023 Respins - - - RESPINS
7.
A  1096/2023 Respins - - - RESPINS
      Candidatul declarat "admis"   este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale, respectiv  03.05.2023, conform   art. 67, alin (1) din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
     În urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului final al concursului, respectiv până la data de 21.04.2023 ora 1500 , un alt termen de prezentare la post care nu poate depăşi termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data afişării rezultatelor finale ale concursului, conform art. 67, alin (1) din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
     Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare, respectiv U.M. 02213 Sebeş.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE BUCĂTAR DIN CADRUL POPOTEI
Nr. crt. Cod
candidat
Proba de selecție a dosarelor Punctaj la proba practică Punctaj la interviu Punctaj final al concursului Admis / Respins
  1. A 978/2023 ADMIS 86,66 puncte 88,33 puncte 87,5 puncte ADMIS
  2.
 
A 1090/2023 ADMIS 69,33 puncte 71,66 puncte 70,5 puncte RESPINS
            Candidatul declarat ”admis“ are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 03.05.2023, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat  ”admis“  la concurs poate solicita, până la data de 21.05.2023 ora 15.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza  prevederilor art. 67 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
            Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare respectiv U.M. 02213 Sebeş, la Lt.col. Cosma Alin tel: 0258.731905 int.104.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
ANUNŢ
CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE EXECUŢIE DE BUCĂTAR DIN CADRUL POPOTEI
 
Nr. crt. Cod
candidat
Proba de selecție a dosarelor Punctaj la proba practică Punctaj la interviu Punctaj final al concursului Admis / Respins
  1. A 999/2023 ADMIS 87,33 puncte 81,66 puncte 84,5 puncte ADMIS
           
Candidatul declarat ”admis“ are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 03.05.2023, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat ”admis“ la concurs poate solicita, până la data de 21.05.2023 ora 15.00, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, în baza  prevederilor art. 67 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
            Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare respectiv U.M. 02213 Sebeş, la Lt.col. Cosma Alin tel: 0258.731905 int.104.

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară  02439
 
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de
execuție de personal civil contractual „referent de specialitate gradul IA” în cadrul microstructurii Control intern managerial din Serviciul secretariat la Unitatea Militară 02439 Bucureşti

        Unitatea Militară 02439 Bucureşti, cu sediul în strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, din Ministerul Apărării Naţionale organizează, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual, după cum urmează:
           I. Un post vacant de execuție de referent de specialitate gradul IA în cadrul microstructurii Control intern managerial din Serviciul secretariat:
          -Denumirea postului: referent de specialitate IA
          -Numărul de posturi scoase la concurs: 1 post vacant
          -Nivelul postului: funcție de execuție
          -Structura: Serviciul secretariat
          -Durata timpului de lucru: 8 ore/ între orele 08.00-16.00
          -Perioada: nedeterminată
Documentele  obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt:
 • formular de înscriere la concurs (se completează la sediul Unităţii Militare 02439 Bucureşti);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de U.M. 02439 Bucureşti;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale însă are obligația de a completa dosarul de concurs cu certificat de cazier judiciar în original, anterior datei de susținere a probei scrise);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii);
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a  unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei personane;
 • curriculum vitae, model comun european.
 • nivelul de acces  la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind  necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”;
 • Date de contact ale compartimentului management resurse umane 021.319.60.06/int.130 /166.
Condițiile generale pentru ocuparea postului sunt următoarele:
      a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
      b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
      c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
    h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

         Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de execuție de referent de specialitate gradul IA în cadrul microstructurii Control intern managerial din Serviciul secretariat, sunt următoarele:
 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență;
 2. perfecţionări (specializări): Nu;
 3. cunoştinţe de operare/ programare pe calculator (necesitate şi nivel): Operare calculator, aplicația Microsoft Office (Word – nivel avansat; Excel – nivel bun; Power Point-nivel mediu);
 4. vechime în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni;
 5. vechime în microstructructuri dedicate de controlui intern managerial: minim 1 an;
 6. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu.
         g) abilități/aptitudini: capacitate de analiză și sinteză ridicată, abilități de comunicare dezvoltate, disponibilitate pentru deplasări în zona de responsabilitate a unității, pe teritoriul național.  
Tematica și bibliografia necesare pentru ocuparea postului  de execuție de referent de spe cialitate gradul IA, în cadrul microstructurii Control intern managerial din Serviciul secretariat:
Tematica:
 1. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
 2. Desfăşurarea auditului public intern;
 3. Executarea contractului individual de muncă;
 4. Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale;
 5. Măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind implementarea controlului intern/managerial;
 6. Dispoziții generale privind controlul intern/managerial;
 7. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie. Stabilirea şi implementarea măsurilor de intervenţie;
 8. Măsurile de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei;
 9. Consideraţii generale privind conceptul de control intern managerial;
 10. Scopul şi definirea standardelor de control intern managerial;
 11. Lista standardelor de control intern managerial la entităţile publice;
 12. Standardul 1 - Etica şi integritatea;
 13. Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini;
 14. Standardul 3 - Competenţă, performanţă;
 15. Standardul 4 - Structura organizatorică;
 16. Standardul 5 – Obiective;
 17. Standardul 6 – Planificarea;
 18. Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor;
 19. Standardul 8 - Managementul riscului;
 20. Standardul 9 – Proceduri;
 21. Standardul 10 – Supravegherea;
 22. Standardul 12 - Informarea şi comunicarea;
 23. Standardul 13 - Gestionarea documentelor;
 24. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial;
  25. Norme metodologice privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naționale.
 Bibliografia:
   1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.174/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotârârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;
8. Hotârârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025;
9. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
   10. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.100 din 13.05.2019, Norme metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale.
Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție de referent de specialitate gradul IA în microstructura Control intern managerial din Serviciul secretariat la U.M. 02439 București:
Nr.
crt.
ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII DATA/ORA
1. Depunerea  dosarelor de concurs 18.04-02.05.2023
Intervalul orar 8.30-12.30
2. Selecţia dosarelor de concurs 03.05.2023
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 03.05.2023, până la ora 15.00
4.
 
Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs 04.05.2023
Intervalul orar
8.00-15.00
5. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor 05.05.2023
Până la ora 15.00
6. Desfăşurarea primei probe din concurs, proba scrisă 10.05.2023
Intervalul orar 09.00-12.00
7. Afişarea rezultatelor probei scrise 11.05.2023
Până la ora 15.00
8. Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise 12.05.2023
Intervalul orar  8.00-15.00
9. Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor 15.05.2023
Până la ora 15.00
10 Susţinerea interviului 17.05.2023
Începând cu ora 09.00
11. Afişarea rezultatului interviului 18.05.2023
Până la ora 14.00
12. Depunerea  eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului 19.05.2023
Intervalul orar 8.00-15.00
13. Soluţionarea contestaţiilor  cu privire la rezultatul interviului şi afişarea rezultatului soluţionării acestora 22.05.2023
Până la ora 15.00
14. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 23.05.2023
Până la ora 14.00
     Notă:
 1. După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație. Rezultatul final al concursului nu se contestă.
 2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.
 3. Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă și în original în vederea verificării conformității cu acestea.Totodată documetele sunt însoțite de foaia matricolă sau suplimentul descriptiv, după caz.
      4. Precizăm faptul că, potrivit calendarului după fiecare etapă a activității de defășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant, rezultatele se afişează la sediul U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico - Militar nr. 3-5, sector 1 şi pe pagina de internet a unității, directiamedicala@mapn.ro.
5. Locul desfășurării probelor este sediul Unității miliare 02439 București, str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, încăperea nr. 58.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
ANUNŢ
cu rezultatele interviului din cadrul concursului pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de Muncitor calificat I  (bucătar,  I.D. 1458131),
în Popotă din Administrativ
 
Nr.
crt.
Cod candidat Punctaj la interviu Menţiune
admis/respins
1.
A    999/2023 81,66 ADMIS
           
            Candidatul nemulţumit de rezultatele interviului poate formula contestaţie în data de 12.04.2023 până la ora 15.00 conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor lt.col. Alin COSMA tel:0258.731905 int.104.

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
ANUNŢ
cu rezultatele interviului din cadrul concursului pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de Muncitor calificat I  (bucătar,  I.D. 1458130),
în Popotă din Administrativ
 
Nr.
crt.
Cod candidat Punctaj la interviu Menţiune
admis/respins
1.
A    978/2023 88,33 ADMIS
2.
A    1090/2023 71,66 ADMIS
           
Candidații nemulţumiți de rezultatele interviului pot formula contestaţie în data de 12.04.2023 până la ora 15.00 conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02213 Sebeş, la secretarul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor lt.col. Alin COSMA tel:0258.731905 int.104.

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
ANUNŢ
cu rezultatele interviului la la concursul organizat  pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de  Casier  în Casierie din Financiar-Contabil
 
Nr.
crt.
Cod candidat Punctaj obținut Menţiune
admis/respins
1.
A  1007/2023  85 Admis
2.
A  1097/2023 48 Respins

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la interviu pot formula contestaţie în data de 12.04.2023 până la ora 15.00,  conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
ANUNŢ
cu rezultatele probei practice din cadrul concursului pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de Muncitor calificat I  (bucătar,  I.D. 1458131),
în Popotă din Administrativ
 
Nr.
crt.
Cod candidat Punctaj la proba practică Menţiune
admis/respins
1.
A    999/2023 87,33 ADMIS
            Candidatul declarat  ,,Admis” la proba practică v-a susţine interviul în data de 10.04.2023, ora 12,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
            Candidatul nemulţumit de rezultatele probei poate formula contestaţie în data de 07.04.2023 până la ora 15.00 conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la concursul organizat  pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de  Casier  în Casierie din Financiar-Contabil
  
Nr.
crt.
Cod candidat Punctaj obținut Menţiune
admis/respins
 
1.
A  1007/2023 90 ADMIS
 
2.
A  1097/2023 50 ADMIS
 
    Candidaţii declarați  ,,Admis”  la proba scrisă vor susţine interviu în data de 10.04.2023, ora 1000, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
     Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba scrisă pot formula contestaţii în data de 06.04.2023 până la ora 15.00,  conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
ANUNŢ
cu rezultatele probei practice din cadrul concursului pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de Muncitor calificat I  (bucătar,  I.D. 1458130),
în Popotă din Administrativ
 
Nr.
crt.
Cod candidat Punctaj la proba practică Menţiune
admis/respins
 
1.
A    978/2023 86,66 ADMIS
 
2.
A    1090/2023 69,33 ADMIS
            Candidații declarați ,,Admis” la proba practică vor susţine interviul în data de 10.04.2023, ora 09,00, la sediul U.M. 02213 Sebeş.
            Candidații nemulţumiți de rezultatele probei pot formula contestaţii în data de 06.04.2023 până la ora 15.00 conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


 ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de  Casier  în Casierie din Financiar-Contabil
 
Nr.
crt.
Cod candidat Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 
1.
A    998/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
2.
A  1006/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
 
3.
A  1007/2023 ADMIS -
 
4.
A  1021/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
 
5.
A  1071/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
 
6.
A  1096/2023 RESPINS Nu îndeplinește condițiile de studii în specialitatea postului
 
7.
A  1097/2023 ADMIS -
    Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 04.04.2023, ora 10.00, la
sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
     Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula contestaţii în data de 30.03.2023 până la ora 15.00  conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


 ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
 ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de Muncitor calificat I  (bucătar, I.D. 1458131)
în Popotă din Administrativ
 
Nr.
crt.
Cod candidat Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 
1.
A    999/2023 ADMIS -
            Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba scrisă în data de 05.04.2023, ora 10.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei pot formula contestaţii în data de 30.03.2023 până la ora 15.00  conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022   pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


 ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
ANUNŢ
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea
postului vacant de  execuție de Muncitor calificat I  (bucătar,  I.D. 1458130),
în Popotă din Administrativ
 
Nr.
crt.
Cod candidat Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
 
1.
A    978/2023 ADMIS -
 
2.
A  1090/2023 ADMIS -
            Candidaţii ale căror dosare au fost ,,admise” vor susţine proba practică în data de 04.04.2023, ora 10.00, la sediul U.M. 02213 Sebeş din strada Călărași, nr.74, loc. Sebeș, jud. Alba.
            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţii în data de 30.03.2023 până la ora 15.00 conform art. 53 din Hotărârea Nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.


 
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
   
       
         
 
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrarea unui post  vacant  de execuţie de personal civil contractual


                Unitatea Militară 02213 Sebeș organizează concurs pentru încadrarea a 1 post de Casier în cadrul Microstructurii Casierie din Financiar-contabil, studii medii sau generale, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal (programul de lucru se poate prelungi în funcție de solicitări) cu contract pe perioada nedeterminată;
  Principalele cerinţe ale postului constau în îndeplinirea  atribuțiilor specifice în cadrul microstructurii Casierie.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 1336/2022, adresat şefului U.M. 02213 Sebeș;
¨ curriculum vitae – model comun european;
¨ certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
¨ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate sau copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ Copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨Copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
¨ Acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  Declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.

  Documentele vor fi introduse într-un dosar cu șină.

  Condiţiile generale pentru ocuparea postului:
 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
           
   Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de casier din cadrul Microstructurii Casierie sunt:
 1. studii de specialitate: generale sau medii (atestate cu diploma sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu;
 2. vechime: 6 luni (vechime în muncă);
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE CASIER DIN CADRUL MICROSTRUCTURII CASIERIE DIN FINANCIAR-CONTABIL


TEMATICĂ
 1. Efectuarea încasărilor și plăților în numerar, evidența și păstrarea numerarului;
 2. Operaţiuni derulate prin trezoreria statului, administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului;
 3. Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;
 4. Organizarea şi conducerea contabilităţii, registrele de contabilitate, situaţii financiare;
 5. Norme generale și specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile;
 6. Drepturile și obligațiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 7. Constituirea de garanții materiale, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naționale;

BIBLIOGRAFIE:
- Decretul nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiilor de casă ale instituțiilor publice, publicat în Buletinul Oficial nr. 64/06.07.1976;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 146 din 31 octombrie 2002, privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai de la art.1 la art.5, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 295/16.04.2008
- Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003, cu modificările și completările ulterioare, numai de la pct. 5.1.1 la pct. 5.6.3, publicate în Monitorul Oficial României partea I  nr. 734/21.10.2003
- Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 242 din 09.04.2015;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 454 din 18.08.2008.
- Normele generale și specifice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015, cu modificările și completările ulterioare (numai anexa 1 precum și din anexa 2, doar grupa a IV-a – Mijloace bănești și grupa a V-a – Salarii și alte drepturi de personal), publicate în Monitorul Oficial al României partea I nr. 910 din 09.12.2015 
- Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 25/2012, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind funcțiile de gestionari, constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, publicate în Monitorul Oficial al României partea I nr. 153 din 07.03.2012. 
- Hotărârea nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 797 din 18.09.2018, cu modificările și completările ulterioare;

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

     CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 14-27.03.2023, până la ora 15,00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact P.c.c. Țîmpea Maria 0258/731.905 int.104.
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 29.03.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr. 74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 30.03.2023, până la ora15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  P.c.c. Țîmpea Maria, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 03.04.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 04.04.2023, ora 10,00;
  Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 05.04.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 06.04.2023, până la ora 15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  P.c.c. Țîmpea Maria, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează în data de 07.04.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 10.04.2023, ora 10.00;
  Rezultatul interviului se afişează în data de 11.04.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 12.04.2023, până la ora 15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  P.c.c. Țîmpea Maria, telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 13.04.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 18.04.2023 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante. 
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Unitatea Militară 02213
 
   
ANUNŢ

privind organizarea concursului de încadrare a unor posturi  vacante  de execuţie de personal civil contractual


                Unitatea Militară 02213 Sebeș organizează concurs pentru încadrarea a 2 posturi de muncitor calificat I, bucătar în cadrul Popotei din Administrativ, studii medii sau generale, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal, cu contract pe perioada nedeterminată;
  Principalele cerinţe ale postului constau în îndeplinirea  atribuțiilor specifice în cadrul Popotei.
            Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
¨ formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 1336/2022, adresat şefului U.M. 02213 Sebeș;
¨ curriculum vitae – model comun european;
¨ certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
¨ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate sau copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);
¨ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
¨ acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.
¨  declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.

  Documentele vor fi introduse într-un dosar cu șină.

  Condiţiile generale pentru ocuparea postului:
 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
           
   Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat I din cadrul Popotei sunt:
 1. studii de specialitate: generale sau medii (atestate cu diploma sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu;
 2. vechime: 9 ani (vechime în muncă);
 3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTURILOR DE MUNCITOR CALIFICAT I, BUCĂTAR DIN POPOTĂ DIN ADMINISTRATIV

TEMATICA:
 1. Atribuțiunile bucătarului. Calitățile profesionale ale unui bucătar;
 2. Procese tehnologice de obținere a preparatelor culinare. Clasificarea mâncărurilor românești;
 3. Norme privind prepararea, depozitarea și transportul alimentelor;
 4. Proprietăți organoleptice ale principalelor produse alimentare (carne, ouă, lactate);
 5. Reguli privind igiena la locul de muncă;
 6. Norme de igiena pentru unitățile de alimentație publică;
 7. Obligațiile lucrătorilor privind apararea împotriva incendiilor;
 8. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
 9. Drepturile și obligațiile salariatului. Răspunderea disciplinară;
 10. Clasificarea informațiilor și accesul la informații clasificate.
BIBLIOGRAFIA:
 1.  Rețetar de preparate culinare, produse de cofetărie, patiserie și arta servirilor în restaurante pentru turismul intern și internațional – Enciclopedie Gastronomică, Stere Stavrositu, Constanța – 2004;
 2. Bucătăria românească și sănătatea omului, Tudor Manta și Gheorghe Ștefan, Editura Medicală, 1975;
 3. Meniuri de la preparare la servire, Stere Stavrositu;
 4. Ghid național de bune practici pentru siguranța alimentelor – Produse culinare, Viorel Marin, Teofil Vultur, Editura Uranus, 2006;
 5. Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României Nr. 866 din 12.12.2002);
 6. Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr. 633 din 21.07.2006);
 7. Legea 319/14.07.2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României nr.646 din 27.06.2006);
 8. Ordinul M.87/27.04.2021 pentru arobarea  Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărarii Naţionale (Monitorul Oficial al României nr.481 bis din 10.05.2021);
 9. Ordinul M.191/27.09.2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale (Monitorul Oficial al României Nr. 900 bis din 07.11.2019);
 10. Hotărârea Guvernului României nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 485 din 05.07.2002);
 11. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Titlul II, III, XI (Monitorul Oficial al României nr. 501 din 13.05.2021);
12.Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (Monitorul Oficial al României Nr. 1.105 din 26.11.2004).

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

           
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

  Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 14-27.03.2023, până la ora 15,00.
            Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, persoana de contact Lt.col. Cosma Alin 0258/731.905 int.104.
            Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 29.03.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr. 74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 30.03.2023, până la ora15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează în data de 03.04.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a  Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
 
 1. Proba practică: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 04 și 05.04.2023, ora 10,00;
  Rezultatul la proba practică se afişează în data de 05 și 06.04.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
            Eventualele contestaţii privind rezultatul probei practică se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 06 și 07.04.2023, până la ora 15.00, persoana de contact secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104.
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba practică se afişează în data de 07 și 10.04.2023, până la ora 15.00 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
 1. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 10.04.2023, ora 09.00 și 12.00;
  Rezultatul interviului se afişează în data de 11.04.2023, până la ora 15.00, la sediu U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante;
            Eventualele contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş, în data de 12.04.2023, până la ora 15.00, persoana de contact, secretar al comisiei de concurs  Lt.col. Cosma Alin, telefon 0258.731.905 int. 104
            Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează  în data de 13.04.2023, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în data de 18.04.2023 la sediul U.M. 02213, strada Călăraşi, nr.74, localitatea Sebeş şi pe pagina de internet a Direcției medicale în secțiunea Utile, Posturi vacante.      ROMÂNIA                                                                
     MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                                   
     DIRECŢIA MEDICALĂ

                                                                           
ANUNŢ

cu rezultatul final la examenul de promovare în grad professional superior, respectiv în postul de consilier grad profesional principal saalarizare din Secția fianciar-contabilă la Direcția medicală
 
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Funcţia publică Punctajul
final obţinut
Rezultatul
1. F.p. MATEI Crisinela Consilier
grad profesional principal  
190 de puncte Admis
            Componenţa comisiei de examen:
            - Preşedinte: - funcționar public BRUJAN Laura-consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și centralizare situații financiare din serviciul financiar-contabil la Direcția medicală___________;
             - Membrii:  - funcționar public IANCU Elena-consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și centralizare situații financiare din serviciul financiar-contabil la Direcția medicală__________________;
                                   - funcționar public CÎRSTEA Tatiana-consilier grad profesional superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul secției expertiză medico- militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală__________; 
             - Secretar:    - funcţionar public RAICIU Geta-inspector grad  professional superior în compartimentul management personal civil din serviciul management personal din Direcția medicală____________________.ROMÂNIA   
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
DIRECŢIA MEDICALĂ
ANUNŢ
cu rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovare în
în grad profesional superior elui deținut, respectiv din postul de consilier grad profesional asistent în postul de consilier grad profesional principal  în cadrul Biroului salarizare din Secția financiar-contabilă la Direcția medicală.

            Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele:
Nr.
crt.
Nume şi prenume candidat Rezultatul selecției dosarului de examen pentru promovare în grad profesional superior    Obs.
1. F.p. MATEI Crisinela Admis -
            Proba scrisă se va susține în data de 20.02.2023, ora 10.00, la sediul Direcției medicale, strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5.
            COMISIA DE EXAMEN:
            - Preşedinte: - funcționar public BRUJAN Laura-consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și centralizare situații financiare din serviciul financiar-contabil la Direcția medicală___________;
             - Membrii:  - funcționar public IANCU Elena-consilier grad profesional superior în biroul contabilitate și centralizare situații financiare din serviciul financiar-contabil la Direcția medicală__________________;
                                   - funcționar public CÎRSTEA Tatiana-consilier grad profesional superior în biroul expertiză medico-militară din cadrul secției expertiză medico- militară, medicina muncii și psihologie clinică la Direcția medicală__________; 
             - Secretar:    - funcţionar public RAICIU Geta-inspector grad  professional superior în compartimentul management personal civil din serviciul management personal din Direcția medicală____________________.                           ROMÂNIA        
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE        
                                                                 
                                                       
           DIRECȚIA MEDICALĂ                                                 A N U N Ț
                                                                                          
 privind organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui   
   funcționar public din cadrul Biroului salarizare la  Serviciul financiar-contabil din Direcţia medicală    


Având în vedere prevederile art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art.39 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia medicală anunţă organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru un funcționar public care este încadrat în postul de consilier grad profesional asistent în cadrul Biroului salarizare din cadrul Serviciului financiar-contabil din Direcția medicală.
Timpul de muncă aferent funcției publice scoasă la examen este pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata programului de lucru-8 ore/zi.
Condițiile de participare la examenul de promovare:
Potrivit art. 479 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schinburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore, în ultimii 3 ani de activitate;
c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
          d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile Codului administrativ.
Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:
Examenul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu ce se vor desfăşura în zilele de 20.02.2023, ora 10.00 - proba scrisă și respectiv 22.02.2023, ora 10.00 - interviul, la sediul Direcţiei medicale din strada Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, București.
 Dosarul de examen trebuie să conțină în mod obligatoriu, următoarele documȚnte:
            - formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
            - copia actului de identitate;
            - copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul  management personal în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
            - adeverință eliberată de comapartimentul management personal civil în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
            - dovada obținerii numărului de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minim 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;  
            - copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate.
            Locul depunerii dosarului şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional: sediul Direcției medicale, Str. Intitutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, persoana de contact f.p. Raiciu Geta, telefon 021.319.60.04/130.
Termenul limită de depunere a dosarului: 08.02.2023 ora 12.00
Selecţia dosarului/verificarea de înscriere: 09.02.2023, la sediul Direcției medicale, Str. Intitutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti.
     BIBLIOGRAFIA este următoarea:
 1. Constituţia României, republicată, Monitorul Oficial  nr. 767 din 31 octombrie 2003;
2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea - cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
            6. Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare;
            7. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
           8. Ordonanţă de Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ, partea a VI titlul I și II, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanţa  nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
            11. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
           12. Hotărârea Guvernului  nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu modificările și completările ulterioare;
            13. Decretul nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare.
  TEM ATICA este următoarea :
1. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;
2. Statutul funcționarilor publici;
3. Accesul la serviciile publice administrative și juridice;
  4. Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
  5. Modalitatea de stabilire a soldelor de bază/salariilor de bază lunare pentru personalul militar/civil;
  6. Drepturile personalului rănit, participant la acțiuni militare, misiuni și operații;
  7. Modalitatea de stabilire a cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii pe perioada concediilor medicale;
 8. Modalitatea de stabilire a cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copiilor precum și a stimulentului de inserție la care are dreptul personalul beneficiar;
 9. Drepturile personalului militar și civil pe perioada delegării în altă localitate;
 10. Drepturile de transport ale personalului MApN pe teritoriul național.
Principalele atribuții ale postului:
- întocmeşte statele de plată a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie pentru personalul beneficiar din cadrul Direcției medicale și al structurilor subordonate;
-  depune și ridică corespondența privind operaţiuni derulate prin trezorerie și alte instituţii;
            -  întocmeşte situaţiile aferente cheltuielilor de personal;
- întocmeşte ordinele de plată pentru transferuri/subvenţii către unităţile din finanţare, pentru viramentele legale aferente drepturilor bănești cuvenite personalului, pentru virarea contribuțiilor sociale și a impozitului, precum şi pentru plata obligaţiilor către furnizorii de bunuri și servicii; 
            - eliberează adeverințele de salarizare solicitate de personalul unităţii şi alte persoane ale căror venituri au fost plătite de unitate şi existe documente în arhiva unităţii;
            - efectuează operațiuni valutare în legătură cu răniții din teatrele de operații care necesită îngrijiri medicale în străinătate, reprezentând avansuri acordate (diurnă de delegare, cazare și transport), justificarea acestora și plata facturilor emise de spitalele unde a avut loc tratamentul;
            - întocmeste şi înaintează lunar către Direcţia generală financiar-contabilă Declaraţia privind evidenţa nominală a personalului militar asigurat în sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate şi a obligaţiilor de plată către fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi situaţia privind impozitul conform precizărilor emise de șeful DGFC.;
          - întocmeşte şi depune la ANAF, conform legislaţiei în vigoare, declaraţiile lunare privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;
          -  întocmește fişele fiscale pentru personalul militar şi civil;
           - asigură întocmirea şi depunerea documentaţiei necesare recuperării din FNUASS a sumelor ce depăşesc contribuţia unităţii pentru concedii medicale, conform prevederilor legale;
            - îndosariază actele privind drepturile băneşti, actele privind declaraţiile către ANAF, Casele de pensii, DGFC, etc. conform instrucţiunilor specifice privind lucrul cu informaţiile clasificate;
            - efectuează  operaţiuni de încasari şi plăţi, specifice activităţii de casierie, în conformitate cu dispoziţiile legale.

 
ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
DIRECȚIA MEDICALĂ
 
 
Adresa:  București, Strada Institutul Medico-Militar, nr. 3-5, Sector 1, Cod poștal 010919                        Tel./Fax 021 319 60 04


ANUNȚ

Pentru examenul de admitere la Cursul de formare a subofițerilor în activitate, specialitatea militară „sanitar”, organizat de Centrul de perfecționare medico-militară Sibiu, seria a doua de pregătire, graficul cadru desfășurării admiterii este următorul:
Activități Perioada de desfășurare
Prezentarea candidaților 15.12.2022 între orele 08:00 – 09:00
Activități organizatorice și instructajul candidaților 15.12.2022 între orele 09:00 – 10:00
Susținerea probei scrise de verificarea a cunoștințelor 15.12.2022 între orele 10:00 – 13:00
Afișarea rezultatelor parțiale 15.12.2022 până la ora 17:00
Depunerea contestațiilor 15.12.2022 între orele 17:00 – 19:00
Soluționarea contestațiilor 15.12.2022 până la ora 20:00
Afișarea rezultatelor finale și ierarhizarea candidaților 15.12.2022 până la ora 20:30


ANUNŢ
cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în treapta imediat superioară a P.c.c. Edu Daniela– biolog debutant în
Secția inspecție în sănătate publică

 
Nr
Crt.
Numele şi prenumele Punctaj obţinut
(maxim 100 puncte)
Menţiunea admis/respins
1. P.c.c. Edu Daniela 100 Admis

În cazul în care candidatul este nemulţumit de rezultatul obţinut la proba scrisă poate formula  şi depune contestaţie până la data de 18.10.2022 ora 15.00, la sediul U.M. 02414 Bucureşti, conform art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 02414 Bucureşti, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Plt.maj. Iova Florica.
.