DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Fonduri europene


În contextul crizei sanitare provocate de virusul SARS COV2, Directia medicala a apelat 3 proiecte finanţabile din fonduri europene, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare şi Programul Operaţional Capital Uman, pentru decontarea cheltuielilor generate de asigurarea cu echipamente de protecţie, materiale sanitare, facilităţi medicale mobile / spitale de campanie şi acordarea de stimulente personalului medical, astfel:
 
  • POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
  1. Titlu proiect: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in reteaua sanitara publica a Ministerului Apararii Nationale, Cod proiect:14231
  2. Titlu proiect: Crearea de capabilitati medicale mobile de diagnostic, izolare si tratament in contextul COVID 19, Cod proiect:140814
 
  • POCU/906/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii
  1. Titlu proiect: Masuri de stimulare a personalului din domeniul sanatatii aflat in prima linie de lupta cu noul coronavirus, Cod proiect:148361
 
29.11.2022

DIRECȚIA MEDICALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE A FINALIZAT PROIECTUL FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE CU TITLUL CREAREA DE CAPABILITĂȚI MEDICALE MOBILE DE DIAGNOSTIC, IZOLARE ȘI TRATAMENT ÎN CONTEXTUL COVID - 19

Direcția Medicală a Minsiterului Apărării Naționale, anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Crearea de capabilități medicale mobile de diagnostic, izolare și tratament în contextul COVID - 19”, proiect cod SMIS 140814,  înscris în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1. – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID.
Proiectul s-a derulat în perioada 01.03.2020 - 30.09.2022, conform contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene nr. 1448 / 2022.
Obiectivul proiectului a fost reprezentat de Creștearea numărului de paturi pentru diagnosticarea, izolarea și tratamentul pacienților confirmați pozitiv COVID19 prin construcția de facilități mobile modulare compuse din zona de diagnosticare și zona de izolare și tratament pacienți.
Cele 2 (două) Facilități medicale mobile de diagnosticare, izolare si tratament a pacienților pozitiv COVID19 cu forme ușoare și medii, au fost dispuse inițial în locațiile:
- Stadionul Portul - Constanța, format din Sistem modular medical de diagnosticare, izolare și tratament COVID19 (achiziționat în contextul COVID19, format din 19 corturi, 1 container laborator) și zonă de cazare pacienți compusă din 164 de containere;
- Stadionul CFR - Timișoara, format din Sistem modular medical de diagnosticare, izolare și tratament COVID19 (achiziționat în contextul COVID19, format din 19 corturi,1 container laborator) și zonă de cazare pacienți compusă din 135 de containere.
Valoarea proiectului a fost de 32.227.728,26 lei din care contribuția UE este în valoare de 27.393.569,03 lei.

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020]

Persoană de contact:
PĂCURARU CĂTĂLIN
https://directiamedicala.mapn.ro,
email:directiamedicala@mapn.com,
 tel. 0743880643


15.10.2021
 
DIRECȚIA MEDICALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE LANSEAZĂ PROIECTUL FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE CU TITLUL CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 ÎN REȚEAUA SANITARĂ PUBLICĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, ÎN VALOARE DE 38,778,337.91 lei

 
Direcția Medicală a Minsiterului Apărării Naționale, anunță lansarea proiectul cu titlul ” Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în rețeaua sanitară publică a Ministerului Apărării Naționale”, proiect cod SMIS 142314,  înscris în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1. – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 22 luni, începând cu data 01.03.2020 până la 31.12.2021, conform contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene nr. 618 / 2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă achiziționarea de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți necesare dotării unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Apării Naționale și unităților publice de intervenție integrată, pentru gestionarea situațiie pandemice provocate de criza COVID-19 și tratamentul pacienților.
Valoarea proiectului este de 38,778,337.91 lei din care contribuția UE este în valoare de 38,778,337.91 lei.
 
Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020]
 
Persoană de contact:
PĂCURARU CĂTĂLIN
https://directiamedicala.mapn.ro,
email:directiamedicala@gmail.com,
tel. 0743880643


 
 
                          25.07.2022

DIRECȚIA MEDICALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE A FINALIZAT PROIECTUL FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE CU TITLUL CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 ÎN REȚEAUA SANITARĂ PUBLICĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

Direcția Medicală a Minsiterului Apărării Naționale, anunță finalizarea proiectul cu titlul ” Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în rețeaua sanitară publică a Ministerului Apărării Naționale”, proiect cod SMIS 142314,  înscris în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1. – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID.
Proiectul s-a derulat începând cu data 01.03.2020 până la 31.12.2021, conform contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene nr. 618 / 2021.
Obiectivul proiectului a fost reprezentat de achiziționarea de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți necesare dotării unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Apării Naționale și unităților publice de intervenție integrată, pentru gestionarea situațiie pandemice provocate de criza COVID-19 și tratamentul pacienților.
Valoarea proiectului a fost de 38,778,337.91 lei din care contribuția UE este în valoare de 38,778,337.91 lei.


Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020]


Persoană de contact:
PĂCURARU CĂTĂLIN
https://directiamedicala.mapn.ro,
email:directiamedicala@gmail.com,
 tel. 0743880643


29.09.2022

DIRECȚIA MEDICALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE A LANSAT PROIECTUL FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE CU TITLUL CREAREA DE CAPABILITĂȚI MEDICALE MOBILE DE DIAGNOSTIC, IZOLARE ȘI TRATAMENT ÎN CONTEXTUL COVID - 19

Direcția Medicală a Minsiterului Apărării Naționale, anunță lansarea proiectul cu titlul ” Crearea de capabilități medicale mobile de diagnostic, izolare și tratament în contextul COVID - 19”, proiect cod SMIS 140814,  înscris în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1. – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID.
Proiectul se derulează în perioada 01.03.2020 până la 30.09.2022, conform contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene nr. 1448 / 2022.
Obiectivul proiectului a fost reprezentat de Creștearea numărului de paturi pentru diagnosticarea, izolarea și tratamentul pacienților confirmați pozitiv COVID19 prin construcția de facilități mobile modulare compuse din zona de diagnosticare și zona de izolare și tratament pacienți.
Cele 2 (două) Facilități medicale mobile de diagnosticare, izolare si tratament a pacienților pozitiv COVID19 cu forme ușoare și medii, vor fi dispuse inițial în locațiile:
- Stadionul Portul - Constanța, format din Sistem modular medical de diagnosticare, izolare și tratament COVID19 (achiziționat în contextul COVID19, format din 19 corturi, 1 container laborator) și zonă de cazare pacienți compusă din 164 de containere;
- Stadionul CFR - Timișoara, format din Sistem modular medical de diagnosticare, izolare și tratament COVID19 (achiziționat în contextul COVID19, format din 19 corturi,1 container laborator) și zonă de cazare pacienți compusă din 135 de containere.
Valoarea proiectului a fost de 32.227.728,26 lei din care contribuția UE este în valoare de 27.393.569,03 lei.

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020]

Persoană de contact:
PĂCURARU CĂTĂLIN
https://directiamedicala.mapn.ro,
email:directiamedicala@mapn.com,
 tel. 0743880643