DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Fonduri europene


În contextul crizei sanitare provocate de virusul SARS COV2, Directia medicala a apelat 3 proiecte finanţabile din fonduri europene, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare şi Programul Operaţional Capital Uman, pentru decontarea cheltuielilor generate de asigurarea cu echipamente de protecţie, materiale sanitare, facilităţi medicale mobile / spitale de campanie şi acordarea de stimulente personalului medical, astfel:
 
  • POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
  1. Titlu proiect: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in reteaua sanitara publica a Ministerului Apararii Nationale, Cod proiect:14231
  2. Titlu proiect: Crearea de capabilitati medicale mobile de diagnostic, izolare si tratament in contextul COVID 19, Cod proiect:140814
 
  • POCU/906/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii
  1. Titlu proiect: Masuri de stimulare a personalului din domeniul sanatatii aflat in prima linie de lupta cu noul coronavirus, Cod proiect:148361


 
 
15.10.2021
 
DIRECȚIA MEDICALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE LANSEAZĂ PROIECTUL FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE CU TITLUL CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 ÎN REȚEAUA SANITARĂ PUBLICĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, ÎN VALOARE DE 38,778,337.91 lei
 
Direcția Medicală a Minsiterului Apărării Naționale, anunță lansarea proiectul cu titlul ” Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în rețeaua sanitară publică a Ministerului Apărării Naționale”, proiect cod SMIS 142314,  înscris în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1. – Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 22 luni, începând cu data 01.03.2020 până la 31.12.2021, conform contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene nr. 618 / 2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă achiziționarea de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți necesare dotării unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Apării Naționale și unităților publice de intervenție integrată, pentru gestionarea situațiie pandemice provocate de criza COVID-19 și tratamentul pacienților.
Valoarea proiectului este de 38,778,337.91 lei din care contribuția UE este în valoare de 38,778,337.91 lei.
 
Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020]
 
Persoană de contact:
PĂCURARU CĂTĂLIN
https://directiamedicala.mapn.ro,
email:directiamedicala@gmail.com,
tel. 0743880643