DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

          Achiziții
  Direcția Medicală a desemnat Centrul Farmaceutic Zonal București(C.F.Z. București) ca autoritate contactantă pentru achiziția publică centralizată de echipamente medicale, produse farmaceutice și servicii de mentenanță a echipamentelor medicale, în folosul structurilor Ministerului Apărării Naționale (state majore, comandamente, mari unități și unități de luptă și de sprijin de luptă, unități de instrucție, instituții militare de învățământ, unități sanitare cu paturi și fără paturi, alte structuri și formațiuni militare) - denumite în continuare structuri beneficiare.
          C.F.Z. București realizează achiziția produselor și servicilor precizate la art. 2 al prezentelor norme în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și, în cazuri speciale, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziție publice în domeniul apărării și securității.