DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Centrul de Medicină Preventivă al Armatei București

 


             Prima atestare documentară a unei formaţiuni centrale specializate în asigurarea activităţii profilactice în domeniul medicinei preventive este în data de 18.07.1951, momentul înfiinţării Laboratorului Central Antiepidemic, subordonat nemijlocit Direcţiei Sanitar – Farmaceutice, Laborator care, începând cu anul 1953, primeşte atribuţiuni în exercitarea controlului sanitaro-antiepidemic în unităţile militare.
            Pentru o scurtă perioada de timp (iunie 1958 – februarie 1959) Laboratorul Antiepidemic  Central a fost desfiinţat  prin contopire cu Laboratorul de Medicină Experimentală. Totuşi, apreciindu-se utilitatea funcţionării unui laborator antiepidemic la nivel de armată, a fost reînfiinţat Laboratorul Antiepidemic Central, începând cu 01.03.1959.
            La data de 01.11.1973 Laboratorul Antiepidemic Central devine Centrul Sanitar Antiepidemic, anexă a Spitalului Militar Central. În perioada 1973- 1981 Centrul a funcţionat ca unitate subordonată nemijlocit Direcţiei Medicale.
Începând cu data de 30.06.1982 Centrul Sanitar Antiepidemic,  subunitate a Spitalului Militar Central devine formaţiune corp aparte,  în subordinea Direcţiei Medicale, având dislocarea în Spitalul Militar Central. La data de 01.01.1991, Centrul Sanitar Antiepidemic îşi schimbă denumirea în Centrul de Medicină Preventivă, denumire păstrată până în prezent.
 
             În prezent Centrul de Medicină Preventivă îndeplineşte activităţi de asistenţă de sănătate publică şi sanitară veterinară în unităţi  ale Ministerului Apărării Naţionale, având drept obiectiv asigurarea implementării legislaţiei în domeniu pentru menţinerea sănătăţii şi a capacităţii operaţionale a efectivelor Armatei, prin acţiuni de: 
  1. inspecţie de sănătate publică;
  2.   inspecţie sanitară veterinară;
  3.  supraveghere, prevenire şi control boli transmisibile şi infecţii asociate asistenţei medicale;
  4. vaccinare şi chimioprofilaxie specifică pentru efectivele Ministerului Apărării Naţionale;
  5. supraveghere,  prevenire şi control boli profesionale, inclusiv cercetare, declarare şi evidenţă boli profesionale pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale;
  6.  evaluare şi corectare a influenţei negative a factorilor de mediu şi muncă asupra stării de sănătate a personalului încadrat în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale;
  7. evaluarea de specialitate pentru avizare şi autorizare sanitară şi sanitară veterinară;
  8. educaţie pentru sănătate a personalului Armatei.