DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Centrul de Perfecționare Medico-Militară Sibiu

 

Înființat, la data de 01.01.2020, în baza ordinului M.S. 206/2019, prin transformarea și redimensionarea Secției instruire și perfecționare medico-militară, Centrul de perfecţionare medico-militară, își desfășoară activitatea în garnizoana Sibiu, având ca termen de operaționalizare luna septembrie 2020. Continuator al tradițiilor Școlii militare de subofiţeri sanitari, înfiinţată la data de 1 decembrie 1966 și ale Secţiei de pregătire şi perfecţionare a subofiţerilor sanitari şi de pregătire a ofiţerilor medici în rezervă, centrul a avut de-a lungul timpului mai multe locații, denumiri și subordonări.

Centrul de perfecţionare medico-militară Sibiu este structură subordonată Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale, care asigură la pace, formarea profesională inițială/continuă prin cursuri ale ofiţerilor, subofiţerilor, gradaţilor şi soldaţilor profesionişti, în activitate, a rezerviştilor voluntari în arma/serviciul medical, specialitatea militară sanitar, iar la război asigură formarea resursei umane din rezervă pentru generarea şi regenerarea forţelor necesare sprijinului medical în cadrul structurilor Ministerului Apărării Naționale.

Principalul obiectiv este formarea şi specializarea iniţială în armă precum şi dezvoltarea profesională continuă a personalului militar în activitate şi în rezervă, din serviciul medical, specialitatea militară sanitar, în concordanţă cu standardele de performanţă şi reglementările în vigoare, concomitent cu contribuţia semnificativă la dezvoltarea şi modernizarea în domeniile de responsabilitate.

Domeniile de responsabilitate ale Centrului de perfecţionare medico-militară Sibiu vizează:
- instrucția și educația;
- dezvoltarea, reglementarea și capabilitățile în arma/serviciul medical.
Gestionarea procesului educativ se realizează printr-o structură funcțională care asigură coordonarea unitară a acestuia în baza unei planificări, organizări, desfășurări și evaluări eficiente, într-o permanentă colaborare cu structurile beneficiare și de specialitate.
Actuala concepția de formare a subofițerilor sanitari/alte categorii de personal, din cadrul centrului, cuprinde următoarele programele de instruire:
formarea subofițerilor în activitate pe filieră indirectă și formarea subofițerilor rezerviști voluntari;
- perfecționarea pregătirii prin cursuri de carieră pentru avansarea la gradul de plutonier, plutonier major și plutonier adjutant;
- perfecționarea pregătirii prin cursuri de specializare: curs de pregătire în a doua specialitate – sanitari și curs de autoajutor și prim ajutor în caz de urgență.
Dezvoltarea, reglementarea și capabilitățile în arma/serviciul medical asigură inițierea, elaborarea, modificarea, completarea, republicarea și/sau abrogarea actelor normative specifice, doctrinelor și manualelor militare/ANSDMM elaborate pe linia serviciului medical precum și implementarea conceptelor și procedurilor NATO pentru realizarea și menținerea nivelului necesar de compatibilitate în domeniile operațional, procedural, material, tehnic și administrativ, pentru asigurarea interoperabilității serviciului medical cu structurile similare NATO. De asemenea, asigură sintetizarea și valorificarea experienței acumulate în procesul de instruire și în alte activități desfășurate.

Baza logistică didactică de specialitate, utilizată în procesul de instruire specific serviciului medical, corespunde cerințelor moderne de instruire/învățământ. Corpul de cadre militare al centrului, deși redus ca încadrare, este unul valoros, beneficiind de expertiza cadrelor militare venite de la unități operaționalizate și a instructorilor asociați din cadrul Direcției medicale, care au adus un plus de valoare actului de instruire astfel încât misiunea și obiectivele centrului să fie îndeplinite la cele mai ridicate standarde.