DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Centrul de Transfuzie Sanguină al MApN 
 

 Pagină Web     Pagină Facebook      

 

          Centrul de Transfuzie Sanguină al M.Ap.N. este unica instituţie de transfuzie sanguină din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională si poate asigura la cerere, pentru cadrele militare şi personalul civil contractual, necesarul de sânge şi componente sanguine de origine umana, în vederea utilizării lor terapeutice.
            Sângele este singurul medicament din lume care nu se găseşte în farmacii, dar poate fi eliberat gratuit pe reţeta unui gest de omenie. Realizarea autosuficienţei sângelui este un obiectiv naţional prioritar al politicii de sănătate, în concordanţă cu practica modernă de transfuzie a sângelui şi componentelor sanguine de origine umană, în condiţii de luptă şi în timp de pace.
            De la prima încercare de transfuzie facută de dr. Carol Davila, în anul 1853, şi până la activitatea pe care o desfăşoară cotidian Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării, medicina militară transfuzională a înregistrat progrese remarcabile.
            După izbucnirea celui de-al doilea război mondial, în urma ordinului Direcţiei Sanitare a M.Ap.N., la 5 iulie 1941, ia naştere primul centru de transfuzii organizat în armata româna la Iași, fiind și primul centru de transfuzii înfiinţat în ţara noastră.
            La 24 mai 1942 centrul se mută la Bucureşti. Sângele ambalat în lăzi izoterme, era trimis la spitalele cu răniţi din Bucureşti, din provincie şi cu avionul, pe front.
            Colectivul Centrului şi-a adus contribuţia la o serie de cercetări privind: înlocuitorii de volum ai sângelui; reanimarea în faza de moarte clinică prin transfuzie intraarterială; conservări de transplante de ţesuturi; trusa pentru transfuzia de sânge şi plasmă pentru campanie; crearea de materiale destinate îmbunatăţirii condiţiilor de recoltare şi conservare a sângelui.
            În 1967, se incepe construcţia actualei clădiri a Centrului de Hematologie al Armatei, iar în septembrie 1968 aceasta intră efectiv în funcţiune.
            Practic începand cu anul 1968, în Centrul de Hematologie al Armatei a început să lucreze un valoros colectiv condus de către colonel dr. Ionescu Florian, s-au pus bazele unei noi etape în activitatea de recoltare şi conservare a sângelui, având urmatoarele obiective: recoltarea şi conservarea sângelui pentru transfuzii în Spitalul Militar Central şi alte spitale militare la cerere; perfecţionarea metodelor de conservare a sângelui; organizarea serviciului transfuzional la campanie; s-a desfăşurat o rodnică activitate de cercetare în legatură cu prelungirea duratei de conservare a sângelui la temperaturi joase.
            Pentru reducerea riscului hepatitei post-transfuzionale şi în general a riscului transfuziei cu sânge alogen, Centrul de Hematologie Transfuzionala a introdus autotransfuzia în Spitalul Militar Central.
            O preocupare de seamă a colectivului centrului a fost eficienţa economică a unităţii; astfel, înca din 1970 s-a trecut la prepararea de  derivate din sânge (seruri hemostat, fibrina, trombina), asigurând cu astfel de produse toate spitalele militare din ţară.
            Ulterior, gama de produse s-a extins, preparandu-se în unitate sau în colaborare cu Institutul Cantacuzino imunoglobulina 10% şi 16%, albumina 5% şi 20% ; aceste produse, îndeosebi albumina în concentratie de peste 5%, s-au bucurat de aprecieri unanime în secţia de arşi, datorită lor fiind salvată viata multor militari.
            De remarcat că imunoglobulina 16% şi albumina 20% au fost preparate pentru prima dată în ţară, în acest centru.
            După 1989 Centrul de Hematologie al M.Ap.N. şi-a modificat activitatea, trecând la procesarea modernă a sângelui şi obţinerea de produse din sânge la nivelul standardelor mondiale.
            Din 1995 Centrul de Hematologie şi-a modificat titulatura în Centrul de Hematologie Transfuzională al M.Ap.N. şi a început o reorganizare structurală după modelul armatelor ţărilor membre NATO.
            Incepand cu anul 2005 de cand a intrat in vigoare legea 282 privind activitatea de transfuzie, titulatura Centrului a fost modificata in Centrul de Transfuzie Sanguina al M.Ap.N.
            România are organizată o reţea transfuzională naţională puternică, bine dotată atat din punct de vedere al resursei umane cat si a resursei tehnice, din care Centrul de Transfuzie Sanguina al M.Ap.N. face parte integrantă.
            În prezent conform directivelor U.E. privind standardele de calitate şi securitate pentru colectarea, procesarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine de origine umana s-a impus implementarea unui sistem informatic specific, care să asigure identificarea fiecărei unităţi de sânge sau componente sanguine de origine umana colectata şi să garanteze trasabilitatea din momentul donării până la momentul realizării transfuziei precum si creşterea gradului de confidenţialitate a actului donării şi a protecţiei securităţii datelor donatorilor, diminuarea considerabilă a riscurilor transmiterii unor boli grave.
            Mergând pe ideea sloganului nostru că „Sângele nu are uniformă”, în prezent Centrul de Transfuzie Sanguină al M.Ap.N. face eforturi pentru a atinge un număr de 10000 donatori pe an prin organizarea de colecte mobile atât la nivelul unităţilor ce aparţin Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională cât şi a societăţilor comerciale din garnizioana Bucureşti.