DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Centrul Farmaceutic Zonal București

 

Pagină Facebook

 
            Centrul Farmaceutic Zonal Bucureşti este o structură militară, subordonată Direcţiei Medicale,  cu rol important în sistemul de logistică medicală a Armatei României.
            Obiectivul general al Centrului Farmaceutic Zonal Bucureşti (CFZ) este asigurarea sprijinului medical structurilor Armatei României la pace, în situaţii de urgenţă, criză şi la război, prin aprovizionarea, depozitarea şi distribuţia de medicamente, materiale sanitar-farmaceutice şi disopzitive medicale, precum şi asigurarea mentenanţei şi repararea dispozitivelor medicale din dotarea unităţilor/ formaţiunilor militare arondate, conform competenţelor.
 
            Istoricul logisticii medicale militare  îşi are izvoarele încă din anul 1915 când, în aprilie, a fost înfiinţată Direcţia Generală a Depozitelor Centrale Sanitare, condusă de farm. Col. farm. Merişanu, cu scopul producţiei, achiziţionării, depozitării şi transportului materialelor sanitar-veterinare şi a medicamentelor necesare efectivelor Armatei române.
              Până la începutul anilor 1970 depozitul a funcţionat  ca secţie pe lângă Spitalul Militar Bucureşti.
          În 1972 secţia devine unitate militară separată cu conducere separată şi a primit denumirea  ,,Baza de aprovizionare depozitare  materiale sanitar farmaceutice Bucureşti” .
             În anul 2002  ,,Baza de aprovizionare depozitare  materiale sanitar farmaceutice Bucureşti „  a fost redenumită în    ,, Centrul farmaceutic zonal Bucureşti”.