DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu  „Acad.  Ștefan Milcu” București

 

            În data de 26 februarie 1949, prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 50312, aprobat de generalul locotenent Iacob Teclu, se înfiinţează pe lângă Spitalul Militar Central, ca unitate de sine stătătoare, „Centrul de Consultaţii al Garnizoanei Bucureşti”, având ca misiune asigurarea asistenţei medicale gratuite cadrelor militare şi familiilor acestora.
        Instituţia trece prin mai multe modificări de titulatură: Policlinica Garnizoanei București, Policlinica Ministerului Forțelor Armate, Policlinica Ministerului Apărării Naționale sau Centrul de Diagnostic şi Tratament al MApN, până în anul 2002, când în baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 102 din 27.06.2001, Centrul de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” îşi schimbă denumirea începând cu data de 19.03.2002 în Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu”.
           Încă de la înfiinţare şi până în prezent, activitatea s-a desfăşurat în incinta Ansamblului arhitectural, situat în str. Prof. Grigore Cobălcescu, nr.26,  Sector 1 care  a fost construit prin donaţiile veteranilor din primul război mondial şi ale Regelui Carol al II-lea şi donat Armatei Române, primind denumirea de CASA OŞTIRII, inscripţie care poate fi observată şi astăzi pe faţada clădirii. Ansamblul este format din 3 corpuri de clădire din care Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” deţine două.
         Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” asigură controlul medical anual al cadrelor militare şi personalului civil contractual din unităţile şi formaţiunile militare arondate,  controlul medical al personalului din Ministerul Apărării Naţionale la plecarea/sosirea în/din misiuni externe, pentru personalul care optează pentru angajarea în Ministerul Apărării Naţionale, precum și asistenţa medicală primară şi de specialitate  pentru personalul militar şi civil, membrii familiilor acestora din Ministerul Apărării Naționale, pentru pensionarii militari şi veteranii de război și membrii familiilor acestora.
          În cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Academician Ştefan Milcu” funcționează următoarele formațiuni medicale:

 • Serviciul specialităţi medicale (interne, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, reumatologie, oncologie medicală,  endocrinologie, alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, cardiologie, pediatrie, neurologie, psihiatrie, dermatovenerologie, gastroenterologie și hematologie );
 • Serviciul specialităţi chirurgicale (chirurgie generală, ortopedie și traumatologie, O.R.L., oftalmologie, obstetrică- ginecologie şi urologie);
 • Serviciul asistenţă medicală primară -  medicină de familie;
 • Serviciul medicină dentară;
 • Recuperare medicală şi medicină fizică;
 • Medicina muncii;
 • Psihologie;
 • Laborator analize medicale;
 • Laborator radiologie imagistică medicală;
 • Laborator endoscopie digestivă;
 • Farmacie.

             Unitatea este dotată cu aparatură modernă (linie endoscopică, aparat radiologie digitală, CT multi slice, ecograf 4D, etc.), acreditată RENAR și certificată ISO 9001.