DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Gl. lt. prof. dr. Șerban Marinescu

2003-2005