DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Gl.bg. dr. Maricel Popa

2008-2009