DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

INSTITUTULUI NAŢIONAL DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ ŞI SPAŢIALĂ

 

Pagină Facebook    Pagină Web 

 

INMAS este organizat în prezent prin Legea 279/2001 si are în principal următoarele competențe:

  • efectuează selecția, expertiza medicală şi psihologică pentru personalul aeronautic militar şi civil şi eliberează documentele de certificare medicală;
  • execută expertizarea medicală a personalului aeronautic care participă la misiuni speciale în ţară şi străinătate;
  • participă cu specialiști la investigarea evenimentelor de aviaţie militară şi civilă;
  • organizează pregătirea medicală pentru obţinerea competenţei în disciplina medicină aeronautică şi spaţială, conform legislaţiei Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
  • desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică privind medicină aeronautică şi spaţială;
  • reprezintă România în relaţiile internaţionale în domeniul medicinii aeronautice şi spaţiale;
  • editează cursuri, manuale, cărţi de specialitate;
  • asigură asistenţa medicală primară şi de specialitate în conformitate cu Legea asigurărilor sociale de sănătate.