DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Șeful Direcției medicale

General maior medic conf. univ. dr. Dragoș-Marian POPESCU
 
 

 
 Date personale
 • Data nașterii: 25 august 1970;
 • Locul nașterii: Pitești;
 • Naționalitatea: română;
 • Starea civilă: căsătorit, un copil.
 

 
 
 • Experiență profesională 
 • 2019-prezent - Șeful Direcției medicale;
 • 2012-2019 - Locțiitor al Comandantului - Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General Doctor Aviator Victor Anastasiu" (I.N.M.A.S.);
 • 2009-2012 - Șef de Stat Major - I.N.M.A.S.;
 • 2007-2009 - Șef Secție - I.N.M.A.S.;
 • 2001-2007 - Șef Cabinet- I.N.M.A.S.;
 • 1999-2001 - Medic la Cabinetul Boli Interne - Academia Tehnică Militară;
 • 1999- Medic șef - Brigada 1 Infanterie Mecanizată;
 • 1997-1999 - Medic șef - Divizionul 57 Artilerie Antiaeriană;
 • 1997-1998 - Medic stagiar - Spitalul Clinic Universitar de Urgență Militar Central.

  Educaţie şi formare 
   
  Studii universitare:
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" București, Facultatea de Medicină (Institutul Medico-Militar), promoția 1997, cu media 9,29 (media examenului de licență - 10).
   
  Studii postuniversitare aprofundate:
 • Doctor în științe medicale - din anul 2008;
 • Masterat în Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate, 2004.

   Studii  postuniversitare militare
 • Colegiul Național de Apărare - Cursul de Nivel Înalt „Securitate și bună guvernare", 2016;
 • Colegiul Național de Apărare - Universitatea Națională de Apărare, „Curs postuniversitar de perfecționare în specializarea „Securitate și apărare națională", 2005-2006;
 • Colegiul Superior de Siguranță Națională, Curs postuniversitar de perfecționare în specializarea „Siguranță națională", 2005;
 • Cursul pentru medici șefi de mari unități, 2002.
Studii  postuniversitare civile
 • Studii complementare în medicină hiperbară, 2017;
 • Institutul Național de Administrație - Programul de Formare a Înalților Funcționari Publici, 2014;
 • Curs de Formare Postuniversitară a Medicilor de Medicina Muncii, București, 2010;
 • Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar - „Curs management spitalicesc", 2006;
 • Curs de formare continuă în specializarea medicină aeronautică, 2005;
 • Curs de formare continuă în specializarea ecografie generală, 2003;
 • Curs de pregătire pentru obținerea competenței de medicină aerospațială, 2002;
 • Medic primar medicina muncii, media 9,77, 2009;
 • Medic primar medicină de familie, media 9,67, 2008.
 • Medic specialist medicina muncii, 2004;
 • Medic specialist medicină de familie, 2003.

  Cursuri de formare:
 • Curs: „Afecțiunile profesionale ale coloanei vertebrale-abordare multidisciplinară", București, 2012;
 • Curs SR EN ISO 9004:2010 - „Conducerea unei organizații către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calității", 2011;
 • Curs: „Asigurarea liberei mișcări a lucrătorilor și interoperabilitatea indicatorilor de sănătate între statele membre UE" - Ministerul Sănătății - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, 2010;
 • Curs: „Aplicarea Modelului de Excelență al EFQM", 2006;
 • Curs: „Corelații medico-aeronautice între medicina de călătorie și medicina pasagerilor", 2005;
 • Curs: „Considerații medico-aeronautice privind supraviețuirea în condiții extreme", 2005;
 • Curs: „Evacuarea aeromedicală", 2005;
 • Curs: „Terapia progestogenică", 2004;
 • Curs de pregătire în vederea obținerii specialității de Medicină de Familie, 2003;
 • Curs postuniversitar Medicina muncii - Supravegherea medicală a expusului profesional, 3 module, 2004;
 • Curs: Noțiuni Fundamentale de Management al Calității, 2002;
 • Curs formare auditori interni în domeniul calității, 2002;
 • Curs postuniversitar de Geriatrie-Gerontologie, 2000.

  Experiență academică
 • Conferențiar  universitar (titular) - U.M.F. Craiova - Facultatea de Medicină, Disciplina „Medicina Condițiilor Extreme"(medicina aeronautică, medicina hiperbară, medicina de călătorie) -Departamentul 3 - din anul 2017;
 • Șef de lucrări universitar (titular) - Facultatea de Medicină -Disciplina „Medicina Condițiilor Extreme" (medicina aeronautică, medicina hiperbară, medicina de călătorie) - Departamentul 3 -U.M.F Craiova - în perioada 2015-2017;
 • Șef de lucrări asociat la U.M.F. Craiova - Facultatea de Medicină, Disciplina „Medicina Condițiilor Extreme"(medicina aeronautică, medicina hiperbară, medicina de călătorie) - Departamentul 3, în perioada 2012-2015;
 • Șef de lucrări asociat la U.M.F. „Carol  Davila" - Facultatea de Medicină-Disciplina „Medicina condițiilor extreme", 2012-2017;
 • Preparator universitar (titular) la U.M.F. ,,Carol Davila" - Facultatea de Medicină - Institutul Medico-Militar-Catedra de Medicină Aeronautică, 2002-2007.
 • AME-examinator aeromedical, decizia Autorității Aeronautice Civile din Romania nr. / referință certificat RO/AME(AMC)03 din 30.04.2013.

  Participări la congrese și conferințe de specialitate:
 • Simpozionul Anual de Medicină şi Psihologie Aeronautică, 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017;
 • A III-a Conferință Națională de medicină şi psihologie aeronautică - cu participare internațională București, 2013;
 • Al 61-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Ierusalim, 2013;
 • A 84-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din  S.U.A.''(A.S.M.A), Chicago, 2013;
 • Congresul Național de Medicina Muncii-cu participare internațională, București, 2012;
 • A 83-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A.(A.S.M.A.), Atlanta, 2012;
 • Al 59-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", București, 2011;
 • A 82-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A."(A.S.M.A.), Anchorage, 2011;
 • A 81-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A."(A.S.M.A.), Phoenix, 2010;
 • Al 58-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Singapore, 2009;
 • A 80-a „Întâlnire anuală a Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A."(A.S.M.A.), Los Angeles, 2009;
 • Al 56-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Bangkok, Tailanda, 2008;
 • Al 55-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Viena, Austria, 2007;
 • Congresul XXVII de Medicină de Urgență, Bruxelles, 2007;
 • Al 54-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Bangalore, India, 2006;
 • Congresul XXV de Medicină de Urgență, Bruxelles, Belgia, 2005;
 • Congresul de Medicină Militară Balcanică, Antalya, Turcia, 2004;
 • Congresul Interniștilor Militari, București, 2004;
 • Al 52-lea Congres Mondial de Medicină Aerospațială, Sun City, Africa de Sud, 2004;
 • Congresul Mondial - Safety, Viena 2004;
 • Congresul de Medicină Militară Balcanică, Cluj, 2003;
 • Simpozionul internațional „Importanța analizei minerale tisulare în individualizarea tratamentului cu substituenți alimentari", 2003;
 • Seminarul de medicină aeronautică ICAO-ONU – București, 2013. Actualități în Medicina Muncii, 2002;
 • Sesiunea Anuală de comunicări științifice de Medicină și Psihologie Aeronautică, 2001.

  Activitatea științifică: 
 • În colectivul de autori al cărții „Medicina Condițiilor Extreme";
 • În colectivul de autori al cărții „Osteoporoza la personalul aeronavigant";
 • În colectivul de autori al „Compendiului de Medicină Aerospațială";
 • În colectivul de autori al „Cursului  de Medicină Aerospațială", volumul 1;
 • În colectivul de autori al „Caietului de lucrări practice de Medicină Aeronautică și Spațială";
 • Traducerea și adaptarea: „Caiet de observație pentru pacienții cu demență tip Alzheimer";
 • Traducerea și adaptarea : „Teste clinice pentru diagnosticul demenței tip Alzheimer";
 • 19 comunicări științifice la Sesiunile trimestriale și anuale ale Societății de Medicină Aeronautică din România;
 • Prezentare la „Congresul de Medicină Militară Balcanică", Cluj, 2003;
 • Prezentare la „Congresul de Medicină Militară Balcanică", Antalya, 2004;
 • Prezentare la al 52-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Sun City, 2004;
 • Prezentare la al 53-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", Varșovia, 2005;
 • Prezentare la „Congresul de Medicină Militară Balcanică", Varna, 2005;
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului: „Combaterea şi prevenirea oboselii cronice la piloții militari supersoniști";
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului de tip A: „Profilaxia patologiilor călătorului internațional";
 • În colectivul de cercetare al proiectului cu titlu „Influența acupuncturii asupra rezistenței la hipoxie";
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Optimizarea performanțelor biofarmaceutice ale medicamentelor din clasa II BCS conform noilor criterii bioetice de siguranță și calitate";
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Evaluarea polimorfismului genetic ca sursă a variabilității răspunsului terapeutic al medicamentului cu metaboliți activi";
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Sistem inteligent de estimare și optimizare a capacității de pilotare a aeronavelor";         
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Sistem de evaluare și terapie a tulburărilor de anxietate specifice mediului aeronautic";         
 • În colectivul de cercetare în cadrul proiectului „Sistem informatic integrat de evaluări psihologice în aeronautică";
 • Expert științific pentru identificarea și dezvoltarea de conținut educațional pe Disciplina MEDICINA CONDIȚIILOR EXTREME- în echipa de implementare a proiectului „Centrul virtual pentru Educarea și Instruirea cetățenilor în situații de dezastre naturale prin Serious Games"-acronim MEDGAME, Competiția: PN-II-PCCA-2013-4-1295, Cod Proiect 106/2014;
 • Expert științific în cadrul  proiectului: „Rețea transnațională de management integrat al cercetării doctorale și postdoctorale inteligente în domeniile „Științe militare", „Securitate și informații" și „Ordine publică siguranță națională"- „Program de formare continuă a cercetătorilor de elită"- „SmartSPODAS", ID proiect: POSDRU/159/1.5/S/138822, Universitatea Națională de Apărare „Carol I";
 • Director de program de cercetare-proiectul cu tema: „Impactul stresului cronic la locul de muncă evidențiat prin variabilitatea răspunsului autonom cardiac"-2016-Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova;
 • În colectivul de cercetare al proiectului FP7 „SecureCHAINS" - Universitatea din Craiova;
 • 3 prezentări la al 59-lea „Congres Mondial de Medicină Aerospațială", București 2011;
 • 2 prezentări la a III-a Conferință Națională de medicină și psihologie aeronautică - cu participare internațională - București, 2013;
 • Coautor al „Normelor metodologice privind selecția și expertiza medicală și psihologică a personalului aeronautic care execută activități aeronautice militare și normelor tehnice medicale și psihologice specifice aferente";
 • Coautor la „Metodologia sesiunilor de antrenament fiziologic aeronautic al personalului aeronavigant";
 • 3 articole ISI Thomson, cu factor de impact >7, publicate în reviste indexate ISI;
 • 3 articole publicate în caietul unor conferințe internaționale indexate ISI Thomson;
 • 43 articole publicate în reviste naționale cotate B+indexate BDI (baze de date internaționale).
   
Decorații naționale și militare:
 • Decorat de ministrul apărării naționale cu Emblema de Merit „ȘTIINȚA MILITARĂ" - clasa I (2008), pentru Obținerea titlului de doctor și pentru elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală;
 • Decorat de ministrul apărării naționale cu Semnul Onorific „ÎN SERVICIUL PATRIEI"-pentru ofițeri (2009), pentru 15 ani de activitate;
 • Decorat de Președintele României cu Ordinul ,,MERITUL SANITAR", în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari (2013);
 • Decorat de ministrul apărării naționale cu Semnul Onorific ,,ÎN SERVICIUL PATRIEI", pentru ofițeri(2014), pentru 20 de ani de activitate;
 • „Emblema de Onoare a Resurselor Umane" - 2014;
 • „Emblema de Onoare a Medicinei Militare" - 2015;
 • „Emblema de Onoare a Forțelor Terestre" - 2016;
 • Decorat de Președintele României cu Ordinul ,,MERITUL SANITAR", în grad de Mare Ofițer, cu însemn pentru militari (2017);
 • „Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene" - 2018;
 • „Emblema de Onoare a Armatei României" – 2019;
 • „Emblema de Onoare a Comunicațiilor și informaticii" – 2019;
 • „Emblema de Onoare a Logisticii” - 2019;
 • Decorat de ministrul apărării naționale cu Semnul Onorific „ÎN SERVICIUL PATRIEI”, pentru ofițeri (2019), pentru 25 de ani de activitate;
 • Decorat de Președintele României cu Ordinul ,,VIRTUTEA MILITARĂ", în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari (2019);
 • „Emblema de Onoare a Direcției domenii și infrastructuri” - 2020;
 • „Emblema de Onoare a Jurnalismului și Relațiilor Publice” - 2020;
 • „Emblema de Onoare a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții” - 2021.
 • Decorat de Președintele României cu Ordinul ,,MERITUL SANITAR", în grad de Comandor, cu însemn pentru militari (2021);
 • Emblema de Onoare a Secretariatului general” - 2021;
 • Emblema de Onoare a Fortelor Navale - 2021;
 • Emblema de Onoare a Pensiilor Militare - 2022.

  Membru al:
 • Academiei Internaționale de Medicină Aeronautică și Spațială (I.A.A.S.M.);
 • Asociației de Medicină Aerospațială din S.U.A. (A.S.M.A.);
 • Societății Europene de Medicină Aeronautică (E.S.A.M.);
 • Societatea de Medicină Aeronautică din România (S.M.A.R.) vicepreședintele Comitetului Director;
 • Societății Române de Medicina Muncii (S.R.M.M.);
 • Societății de Medicină Hiberbară din România;
 • Societății Române de Morfologie (S.R.M.);
 • Comitetului științific al Revistei de Medicină Militară.

   Limbi străine cunoscute:
   
 • Limba engleză.