DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Spitalul Clinic de Urgență Militar "Dr. Victor Popescu" Timișoara

 


 
 
http://www.smutm.ro/images/heraldica.png

Pagină Web   Pagină Facebook

 

           În data  de 17 ianuarie 1753, așa cum reise din registrul istoric al spitalului, Comandantul Cetății Timișoara face un raport către Consiliul Aulic de Război din Viena în care se arată că s-au luat toate măsurile impuse de fixarea locului unde să fie construită clădirea și că devizul, ca și planul clădirii au fost întocmite pentru o capacitate de 300 de paturi. În anul 1754 clădirea Spitalului de Garnizoană din Timișoara era terminată și avea inițial doar parter.
              În 1815 se consideră că a devenit insuficientă capacitatea spitalului, motiv pentru care Comandantul General al Banatului înaintează Consiliului Aulic de Război planul pentru construirea etajului spitalului. Supraetajarea a fost terminată în 1821.
              O dată de referință din istoria spitalului este 5 februarie 1947, când în Spitalul Militar din Timișoara a fost realizată prima anestezie cu eter de pe teritoriul actual al României. Acest eveniment avea loc la doar 112 zile după premiera mondială a acestei proceduri în Boston. Protagoniștii au fost medicul Mathias Musil asistat de medicul sef Johann Siehs, aceștia confecționând un aparat de inhalat eter inspirându-se din schițele apărute în revista “London Medicat Gazette”, iar pacientul operat a fost soldatul Nicolae Muntean. Activitatea spitalului a fost deosebit de intensă, el devenind un adevărat spital de campanie. Ulterior, prin îndepărtarea frontului, activitatea a început să se desfășoare ca spital de zonă interioară.
 
             Spitalul Clinic Militar de Urgenţă Dr. Victor Popescu Timişoara este un spital cu 175 de paturi cu diferite specialităţi şi deserveşte angajaţii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, Ministerului de Justiţie, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, familiile angajaţilor, pensionarii militari, veteranii de razboi  din judeţele Arad, Bihor, Caraş-Severin, Timis precum şi populaţia civilă din zona care se adresează spitalului.

             Spitalul furnizează servicii medicale precu, internare, spitalizare continuă şi spitalizare de zi, de tip clinic în Ambulatoriu integrat, de medic de familie, paraclinice (radiologie, ecografie şi anatomo-patologice) şi stomatologie.