DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja” Craiova

 
 

Pagină Web   Pagina Facebook

           Activitatea medicală organizată în folosul armatei datează în zona Olteniei din august 1831, când este dat în folosinţă primul „lazaret” din Craiova, cu o capacitate de 20 paturi, funcţionând pe rând în mai multe clădiri puse la dispoziţie de autorităţile vremii.
           Din anul 1864, în urma unei noi legi de reorganizare a armatei, spitalul militar craiovean devine spital de divizie, comandant fiind numit med. pr. cl. II-a N. Caligaris (1826-1875).În Războiul pentru cucerirea independenţei de stat din 1877-1878, în luptele de la sud de Dunăre, personalul Spitalului ostăşesc din Craiova a participat în mod efectiv.
          În anul 1880 capacitatea spitalului militar era de 80 paturi. Deoarece spaţiile în care funcţiona erau disparate şi improprii, Ministerul de Război cumpără terenul pe care se află şi azi amplasat spitalul, începându-se construcţia pavilioanelor, după model englezesc.
          În perioada 1885-1889 sunt date în folosinţă pavilionul chirurgical, pavilionul medical, pavilionul pentru dermato-sifilitici şi pavilionul contagioşi, spitalul ajungând la 200 paturi. Din 1897 există un laborator de chimie, căruia i se alătură în 1906 serviciul de radiologie iar din 1911 un serviciu de bacteriologie.
Spitalul Militar Craiova (titulatură pe care o poartă în toate documentele oficiale începând din 1927) a funcţionat ca spital de categoria I, cu servicii de boli interne, chirurgie, oftalmologie, dermatologie, contagioase, radiologie şi laborator.
            În perioada 1956 - 1987, pe lângă Spitalul Militar Craiova a funcţionat şcoala de gradaţi sanitari. Din anul 1971 în spital funcţionează un compartiment de anestezie-reanimare, devenit în anul 1995 secţie ATI, iar în anul 1973 se înfiinţează Dispensarul policlinic al spitalului şi Dispensarul policlinic Caracal, tot în subordinea spitalului.
           În perioada 1998-2012, au loc lucrări ample de reparaţii şi modernizare la majoritatea clădirilor vechi ale spitalului.
Prin ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. MS 149 din 14.09.2001 spitalul primeşte titulatura de Spital Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova având în subordine Ambulatoriul Spitalului şi Centrul de Sănătate Militar Caracal.
         În perioada 2000 - 2001, prin grija Direcţiei Medicale, are loc dotarea în toate secţiile spitalului cu instrumentar şi aparatură medicală moderne şi a fost pus în funcţiune tomograful computerizat.
Colaborarea cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a condus la semnarea unui protocol reînnoit permanent din anul 1999 până în prezent.
            Prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M71 din 28.04.2005 spitalul ia titulatura de Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan Odobleja” Craiova.