DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Spitalul Clinic Militar de Urgență "Dr. Constantin Papilian" Cluj Napoca

 


 
 

Pagină Web     Pagină Facebook

 

 

              Înfiinţarea Spitalului Militar Cluj-Napoca este legată de Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. La două luni de la acest eveniment se hotărăşte de către Administraţia Română din Cluj, prin Ordinul Consiliului Dirigent din data de 01.02.1918, preluarea de către Garda Naţională Română, prin delegatul român Mr.dr. Ilie Câmpeanu, a Spitalului de Zonă Interioară nr. 400 de la fosta armată austro‑ungară.
            La data de 28.05.1919, potrivit ordinului nr. 15015 / 1919 al Marelui Stat Major, spitalul primeşte denumirea de Spitalul Militar al Corpului 6 Armată cu sediul în garnizoana Cluj Napoca, strada Dostoievski nr.22.
               Spitalul Militar Cluj a funcţionat de la înfiinţare cu trei pavilioane: primul pavilion situat în strada Tunarilor (fostă Dostoievski, actuală G-ral Traian Moşoiu nr. 22), pentru serviciile administrative, farmacie, chirurgie, radiologie; al doilea pavilion adăpostea secţiile boli interne, dermatologie, oftalmologie, O.R.L., laborator bacteriologie, iar al treilea pavilion, situat în strada Pata, era alocat secţiei de boli contagioase.
            Imobilul în care funcţionează în prezent Spitalul Militar Cluj datează după unele documente din anul 1835, iar după altele de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. În ’’Istoricul Clujului’’ Jakab Elek precizează că în 1769 se pomeneşte pentru prima dată în documente oficiale de necesitatea înfiinţării unui spital militar, iar în perioada 1834‑1837 vor fi construite cele trei pavilioane. Cert este că înfiinţarea Spitalului Militar Cluj a precedat înfiinţarea altor spitale şi Clinici din Cluj.
            La 15 octombrie 1923 s-a infiinţat la Cluj o societate ştiinţifică medico-militară care a funcţionat sub denumirea de Cercul Sanitar Militar Cluj. Din Comitetul de Conducere al acestei societăţi făceau parte în calitate de membrii de onoare: Prof. Dr. I Iacobovici, Prof. Dr. Victor Papilian, Prof.Dr.T. Vasiliu.
            Astăzi, Spitalul Militar Cluj-Napoca poartă numele ilustrului general medic Constantin Papilian, participant la campania armatei române pe frontul de răsărit, în cadrul Regimentului 431 Vânători de munte, dislocat în zona de operaţiuni caucaziene. În perioada 1951-1954 a îndeplinit funcţia de comandant al Direcţiei Medicale a Armatei, elaborând o serie de articole şi lucrări care vizează medicina de campanie, reflectată din experienţa dobândită pe front.