DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Spitalul Militar de Urgență "Dr. Aristide Serfioti" Galați 
 

Pagină Web   Pagină Facebook

 

         La 01.03.1831 “Comitetul formării străjii pământeşti” din Iaşi a propus înfiinţarea a 4 lazarete, dispuse în cele 4 garnizoane unde urmau să fie repartizate unităţi militare: Iaşi, Galaţi, Bîrlad şi Botoşani. Dar, în aprilie 1831, s-a hotărât să se înfiinţeze un singur lazaret cu 40 de paturi, împărţit în două secţii (otdeleni) a câte 20 paturi, câte o secţie pentru fiecare batalion şi încadrat fiecare cu câte doi medici şi doi chirurgi.
           Sediul de bază al lazaretului urma să fie în Iaşi, având la început o secţie la Roman, sediul celui de-al II-lea batalion în care a şi început să funcţioneze spre sfârşitul anului 1831.
         La începutul anului 1832, garnizoana celui de-al II-lea batalion s-a mutat de la Roman la Galaţi; începând cu luna martie 1832 a început să funcţioneze, improvizat şi lazaretul respectiv cu 15 paturi în casele închiriate de la negustorul Petre Neculce.
        Primul medic al acestuia a fost singurul medic cu diplomă care exista în perioada respectivă în Galaţi, Dr. N.Kiriacopol, medicul carantinei din Galaţi şi membru fondator al “Cercului de lectură al medicilor” din Iaşi.
          La începutul anului 1863 a fost numit ca şef al spitalelor, Dr. Aristide Serfioti, care lucra încă din anul 1854 în cadrul miliţiei moldovene şi avea gradul de colonel medic.
         De altfel, dr. Aristide Serfioti s-a numărat printre membrii fondatori ai “Societăţii medicale din Galaţi”, la 24 noiembrie 1863 al cărui vicepreşedinte a fost încă de la început şi al cărui preşedinte a fost multă vreme după aceea. Din documentele acestei societăţi, care se găsesc la Arhivele Statului din Galaţi, rezultă şi activitatea medicilor militari din perioada respectivă.
         În anul 1882 având în vedere creşterea numărului de militari din garnizoană şi crearea Corpului III Armată cu sediul în Galaţi, cădirile în care era cazat spitalul nu mai corespondeau nevoilor, astfel că s-au făcut intervenţiile necesare pentru construirea unui nou spital în anul 1884, clădirile în care se află astăzi instalat spitalul.
         Primul şef al noului spital a fost Lt. col. dr. Corvin Ştefan ajutat de 2 medici, un farmacist, un farmacist ajutor şi un ofiţer de intendenţă, ca administrator, spitalul având  80 paturi şi fiind organizat la început cu o singură secţie mixtă, pe parcurs, fiind reorganizat pe 3 secţii: chirurgie, medicală şi mixtă.
         În anul 1947 spitalul a fost desfiinţat, arhiva spitalului fiind predată Companiei a IV-a sanitară din Roman.
Începând cu data de 01 ianuarie 1969, spitalul a fost reînfiinţat prin ordinul Marelui Stat major nr. P.R. 00726 din 03 decembrie 1968. În perioada 1969 – 1979 s-au executat lucrări de modernizare a clădirilor, introducerea încălzirii centrale, generalizarea aprovizionării cu apă curentă, construirea bordeiului de zarzavat, etc.
         De atunci spitalul a funcţionat neîntrerupt. Chiar şi în perioada de după cutremurul de la 04 martie 1977, când pavilioanele secţiilor cu paturi au fost grav avariate şi au necesitat reparaţii importante, secţiile au continuat să funcţioneze cu capacitate ceva mai redusă.
          Începând cu 01 ianuarie 1977 în cadrul spitalului a fost creat şi Dispensarul Policlinic Militar Brăila
          De atunci spitalul trece prin multe transformări, mai ales structurale, cele mai importante fiind:
                  - în martie 2000, Dispensarul policlinic din cadrul spitalului respectiv Dispensarul policlinic Brăila se transformă în Ambulatoriu de specialitate respectiv Centru Militar de Sănătate;
                      - începand cu 01 octombrie 2000, din Spital Militar devine Spital Militar de Urgenţă;
                     - începand cu 01 octombrie 2001, primeşte denumirea istorică Spitalul Militar de Urgenţă ’’ dr. Aristide Serfioti’’;
        Faptul ca anual beneficiază de asistenţă medicală de specialitate peste 8000 de pacienţi, asiguraţi ai tuturor caselor de asigurări, militari şi civili, denotă faptul că Spitalul Militar de Urgenţă ’’Dr.Aristide Serfioti’’ Galaţi este un aşezământ medical care se bucură de prestigiu şi care este căutat de cei care au nevoie.