DIRECȚIA MEDICALĂ a Ministerului Apărării Naționale

Gl. fl. aer. dr. ing. Jan Gavrilă

2006-2007